Website Oud Zoeterwoude Suetan kwartaalbladen - Stichting Oud Zoeterwoude Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Redactie Suetan   (in veld: Auteur(s))     

Aantal gevonden publicaties : 99   (uit: 1551)

Getoond wordt publicatie : 1 t/m 40


Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 3 pagina's, met elk (max.) 40 publicaties:

1   2   3       Volgende       Eind

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Artikel: 1972030203  
Titel: Van de redactie
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Informatief
Verschenen in: 1972
Auteur(s): Redactie Suetan
Met ingang van het nieuwe verenigingsjaar 1972 verschijnt het contactorgaan van de Stichting “Oud-Zoeterwoude” in een geheel nieuwe uitvoering.
Het ligt in de bedoeling om viermaal per jaar een nummer uit te geven.
Naast de gebruikelijke rubrieken over de geschiedenis van Zoeterwoude en omgeving heeft de redactie het voornemen ook een kolom boekbesprekingen op te nemen waarin alle voor de leden van de Stichting interessante lectuur op historisch gebied aan de orde zal komen.
 

2. Artikel: 1976120101  
Titel: 300 + 700 Let op!
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Informatief
Verschenen in: 1976
Auteur(s): Redactie Suetan
Dit is niet een gewone rekenkundige optelsom.
Neen, het is een symbolische formule, voor Zoeterwoude in het algemeen en voor onze Stichting in het bijzonder.
300. Dit getal geeft aan, dat wij in 1976 het nimmer tevoren gekende aantal van 300 donateurs hebben bereikt!
Dat onze Stichting dus groeit en bloeit.
 

3. Artikel: 1976120708  
Titel: Lezingen
Rubriek/subrubriek: Evenementen / Lezingen en excursies
Verschenen in: 1976
Auteur(s): Redactie Suetan
De beide onderstaande avonden werden ook reeds in het vorige nummer vermeld.
Noteert U ze nu goed, want verdere aankondigingen komen er niet meer van.
WOENSDAG 12 JANUARI 1977 In "Ons Huis", Kosterspad 3, Zoeterwoude-dorp, een avondje "Vraag en Antwoord" over "Scherfherkenning" o.l.v. onze plaatsgenoot Drs. A. Peddemors van het Museum van
 

4. Artikel: 1977030505  
Titel: Lezing "De Romeinen in de Rijnstreek"
Rubriek/subrubriek: Evenementen / Lezingen en excursies
Verschenen in: 1977
Auteur(s): Redactie Suetan
Met speciale aandacht voor de unieke scheepsvondsten te Zwammerdam Deze lezing werd enige jaren geleden al eens voor onze Stichting gehouden. Toen waren er echter slechts 15 belangstellenden. De wegblijvers hadden ongelijk!
De heer Beunder heeft een waarlijk uniek verhaal te vertellen.
 

5. Artikel: 1977030606  
Titel: 700 jaar Zoeterwoude
Rubriek/subrubriek: Festiviteiten / 700 jaar Zoeterwoude
Verschenen in: 1977
Auteur(s): Redactie Suetan
Dit is de laatste "Suetan" die verschijnt, voordat de festiviteiten genaamd "700 jaar Zoeterwoude" losbarsten.
Het lijkt ons daarom juist om - net als tijdens de jaarlijkse donateursbijeenkomst - een kort overzicht te geven van hetgeen onze Stichting t.g.v. die feestelijkheden doet.
Dit temeer waar het onlangs door het Feest-Comité in druk uitgegeven programma géén van onze activiteiten vermeldt
 

6. Artikel: 1978030303  
Titel: Gemengde berichten
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Informatief
Verschenen in: 1978
Auteur(s): Redactie Suetan
Aantal donateurs
Het is bijzonder prettig vast te stellen, dat de reacties van onze lezers steeds meer loskomen. In de eerste plaats blijkt dat uit een gestage uitbreiding van ons aantal donateurs.
Een klein jaar geleden meldden wij de komst van nummer 300, thans zitten wij alweer heel dicht tegen de 400 aan!
 

7. Artikel: 1980070101  
Titel: De Meerburg
Rubriek/subrubriek: Kerken en kloosters / Meerburgkerk (O.L.V.O.O.)
Verschenen in: 1980
Auteur(s): Redactie Suetan
De "Meerburgkerk" is kortgeleden onder leiding van Monumentenzorg zowel van binnen als van buiten geheel gerestaureerd.
Een bezoekje aan deze prachtige kerk kunnen wij U aanbevelen.
De pastoor van deze kerk, de heer J. Schlatmann vierde op 4 juni j.1. het feit, dat hij 25 jaar geleden tot priester werd gewijd.
 

8. Artikel: 1980070404  
Titel: Kasteel "De Haar" in Haarzuilen
Rubriek/subrubriek: Bebouwing / Buitenplaatsen en kastelen
Verschenen in: 1980
Auteur(s): Redactie Suetan
Rond zestig jaar geleden werd, op uit 1162 daterende ruïnes dit glorieuze kasteel herbouwd onder leiding van architect P. Cuypers.
Het slot wordt omringd door een prachtig aangelegd park, waarvoor tijdens de twintig jaar die de restauratie vergde, o.a. een geheel dorp werd afgebroken.
 

9. Artikel: 1980120405  
Titel: 't Zoeterwoudse woud
Rubriek/subrubriek: Landschap en natuur / Bos
Verschenen in: 1980
Auteur(s): Redactie Suetan
Zoeter... "Suetan" is de oudst bekende, uit de 10de eeuw daterende aanduiding van huidig Zoeterwouds gebied.
Deze naam -ook wel geschreven als "Svetan": later "Swieten" of "Zwieten"- zou betekenen dat het hier een gebied betrof, gelegen aan een riviertje "De Swet" of "De Zwet" (de huidige Weipoortse Vliet).
Zie ook artikel 1980070511
 

10. Artikel: 1980120607  
Titel: Koebosjes
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Rampen
Verschenen in: 1980
Auteur(s): Redactie Suetan
Zoeterwoude = zuivel
Zoeterwoude is door de eeuwen heen zeer bekend geweest om zijn weilanden, zijn veeteelt en zijn zuivelprodukten.
Onze boter en kaas werden allerwege geroemd. De plaatselijke welvaart hing hier nauw mee samen.
Zo was in de 17de en 18de eeuw 70 à 75% van de Zoeterwoudse bevolking direct of indirect afhankelijk van de gang van zaken in de veeteelt.
Zie ook artikel 1979090616
 

11. Artikel: 1980120809  
Titel: Op zoek naar voorouders
Rubriek/subrubriek: Genealogie / Tips voor beginners
Verschenen in: 1980
Auteur(s): Redactie Suetan
Bij de "kleine geschiedenis" waarover wij in Suetan plegen te vertellen, komen wij natuurlijk heel vaak terecht bij de mensen namen, adressen, beroepen, familiebanden.
Als men dit soort feiten en feitjes moet opsporen, dan ontkomt men al gauw niet aan een echt archief-onderzoek.
Het meest belangrijke of althans meest beoefende deel daarvan is de genealogie, dat is het historisch onderzoek naar iemands familie.
 

12. Artikel: 1981070101  
Titel: Redactioneel - "Dorpskern"
Rubriek/subrubriek: Bebouwing / Winkel(centrum)
Verschenen in: 1981
Auteur(s): Redactie Suetan
Rond het oudste monument van Zoeterwoude, de Nederlandse Hervormde Kerk, zijn grote veranderingen op komst.
De realisering van het winkelcentrum is na de inspraakprocedure in een volgende fase beland.
Het ontwerp "Komvorm" van ing. J. van der Leur, verbonden aan het Architektenburo P. Ridder en G.J. Vermeer te Naaldwijk, is gekozen uit vier ontwerpen.
 

13. Artikel: 1981071212  
Titel: Van de Hel naar de Hemel (2) - Opsporing verzocht
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Opsporing verzocht
Verschenen in: 1981
Auteur(s): Redactie Suetan
Destijds heeft Oud Zoeterwoude van de oud-koster van de st. Janskerk, de heer C.J. onderwater, uit de nalatenschap van deken Juffermans diens originele serie Van de Hel naar de Hemel ten geschenke gekregen.
Dit origineel bestaat uit drie schoolschriften met de kranteknipsels uit Sursum Corda.
 

14. Artikel: 1981106363  
Titel: Hazerswoude 700
Rubriek/subrubriek: Festiviteiten / Eeuwfeest
Verschenen in: 1981
Auteur(s): Redactie Suetan
Ter gelegenheid van het 700 jarig bestaan van Hazerswoude is onlangs een tentoonstelling gehouden in het raadhuis aldaar.
Onderstaande foto geeft een kijkje in de fraaie 19de eeuwse stijlkamer van deze tentoonstelling.
Op de volgende bladzijde leest U hier meer over.
 

15. Artikel: 1981120101  
Titel: Redactioneel - Terugblik
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Informatief
Verschenen in: 1981
Auteur(s): Redactie Suetan
In de eerste aflevering van dit jaar van Suetan stond ergens een klein berichtje over een nieuwe redactie, die zich enigszins bedeesd voorstelde.
Geen grootse aanpak of nieuwe opzet, neen zij zou trachten in het voetspoor van hun voorganger en grote voorbeeld Wim Bosman verder te gaan. Het was geen gemakkelijke start.
Drie nieuwe, onervaren redacteuren, wel met aardige thema's, maar zonder kopij.
 

16. Artikel: 1982037474  
Titel: Oud Zoeterwoude presenteerde... Jaarlijkse donateursavond op 9 februari 1982
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Jaarvergaderingen
Verschenen in: 1982
Auteur(s): Redactie Suetan
Oud Zoeterwoude presenteerde... Jaarlijkse donateursavond op 9 februari 1982
Ruim 40 belangstellenden waren aanwezig tijdens het jaaroverzicht van onze voorzitter en zijn dankwoord tot de heer Moons.
Daarna volgde het budgetoverzicht van de nieuwe penningmeester.
Het hoogtepunt van de avond echter, was ongetwijfeld de presentatie gegeven door de heer P.H.J. Vlasveld, restaurateur van het Rijksmuseum te Amsterdam.
 

17. Artikel: 1982060202  
Titel: Redactioneel - Diverse berichten
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Informatief
Verschenen in: 1982
Auteur(s): Redactie Suetan
Met onze monumenten kan je een heleboel dingen doen. Slopen ook! Veel mensen worden kopschuw bij het woord monument.
Ze gaan onmiddellijk aan een museum denken. Aan plechtigheid. Dat is niet terecht.
Historische monumenten zijn juist dingen, waarmee je ook nu nog een heleboel kunt doen.
 

18. Artikel: 1982080202  
Titel: Jubileum nummer
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Informatief
Verschenen in: 1982
Auteur(s): Redactie Suetan
Ofschoon deze vijfenveertigste aflevering van Suetan er van buiten precies zo uitziet als de drieënveertigste en de vierenveertigste, is het toch een bijzondere aflevering.
In de dagen dat dit nummer in druk was, bestond de stichting Oud Zoeterwoude precies twaalfeneenhalf jaar.
 

19. Artikel: 1982120909  
Titel: Redactioneel - Diverse berichten
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Informatief
Verschenen in: 1982
Auteur(s): Redactie Suetan
Het is in elke organisatie een normaal verschijnsel dat zittende mensen vertrekken en nieuwe mensen daarvoor in de plaats komen.
Hoewel, dit laatste is tegenwoordig - helaas - niet meer zo normaal. "Oud Zoeterwoude" is ook zo'n organisatie, die onlangs afscheid heeft genomen van enkele getrouwen.
Een van hen is Piet Westhof die het bestuur weliswaar heeft verlaten, maar juist om zich nog meer voor "Oud Zoeterwoude" te kunnen inzetten in wat hem het meest aan het hart ligt: Suetanborgh.
 

20. Artikel: 1983050303  
Titel: Reacties van lezers
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Informatief
Verschenen in: 1983
Auteur(s): Redactie Suetan
Reacties van lezers
(1) Mevrouw M.J. van den Akker-de Regt, woonachtig aan de Weipoortseweg 32 te Zoeterwoude, maakte ons attent dat de foto van afbeelding 5 in het vorige nummer van "Suetan", rond 1900 genomen moet zijn in de Lage Waard te Koudekerk op de grens met Alphen a/d Rijn. Zij herkende dit punt heel duidelijk, aangezien haar ouderlijke huis aan de linkerzijde van de getoonde weg stond.
 

21. Artikel: 1983120303  
Titel: Redactioneel - Diverse berichten
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Informatief
Verschenen in: 1983
Auteur(s): Redactie Suetan
Als het niet met twee cijfers in de kop van bladzijde een zou staan, zou wellicht niemand geweten hebben, dat de aflevering van Suetan die u nu voor u hebt, de vijftigste is, een gouden nummer dus.
Geen grootse viering, dat is in deze tijd financieel niet verantwoord, maar toch iets om in deze redactionele kolom even bij stil te staan.
 

22. Artikel: 1983125353  
Titel: Reacties van lezers
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Reacties
Verschenen in: 1983
Auteur(s): Redactie Suetan
Suetan Opnieuw ontvingen wij van pater Jan Rekelhof een aardige brief.
Directe aanleiding voor hem was de onjuiste rectificatie van het onderschrift bij de foto in aflevering 48: de inmiddels berucht geworden westlander "zeilende op de Haarlemmertrekvaart bij Koudekerk".
 

23. Artikel: 1984031718  
Titel: Suetanborgh - Schenkingen
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Schenkingen
Verschenen in: 1984
Auteur(s): Redactie Suetan
Wij danken de conservator van de Oudheidskamer van Hazerswoude, de heer C. Kroon voor de gift van twee litho's gedrukt door de Steendrukkerij van T. Hooiberg & Zn.
Op de eerste litho ± 40 cm bij 58 cm staat vermeld: "Uit het rijksarchief no 2260". Het is de: "exacte caert van clooster ende hoffsteede tot Roomburgh". Kennelijk is dit een copie van de originele kaart vervaardigd in 1574.
 

24. Artikel: 1984060305  
Titel: Oud Zoeterwoude presenteert... Tentoonstelling "Muziek en Zang in Zoeterwoude"
Rubriek/subrubriek: Tentoonstelling / 1985 - Muziek en Zang in Zoeterwoude
Verschenen in: 1984
Auteur(s): Redactie Suetan
In Suetanborgh
Nadat in februari contact was gezocht met de nog bestaande zanggroepen en muziekverenigingen in ons dorp, vond op 24 mei j.l. een bespreking plaats met afgevaardigden van die verenigingen in "Ons Huis".
Het bleek dat met medewerking van de afgevaardigden tot leuke resultaten kan worden gekomen.
 

25. Artikel: 1985050203  
Titel: Suetanborgh - Schenkingen
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Schenkingen
Verschenen in: 1985
Auteur(s): Redactie Suetan
Wij ontvingen foto's van H. van Teylingen, Heer Heyn en Mevrouw Elderhorst.
Van de familie Straathof (Gelderswoude) kregen wij een brandweerstok en ook foto's. De brandweerstok moet worden opgeknapt; maar we zijn er heel erg blij mee.
Dan kregen we van de heer H. v. Mil een lijst met namen (waarschijnlijk uit 1908) van alle mensen, die toen in het gedeelte van de gemeente aan de Hoge Rijndijk woonden.
 

26. Artikel: 1986026262  
Titel: Kopij gevraagd... maar een (nieuwe) gastschrijver mag ook
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Van de redactie
Verschenen in: 1986
Auteur(s): Redactie Suetan
Elk kwartaal opnieuw biedt de redactie aan de lezer van Suetan weer een blik op een stukje van de lange en rijke geschiedenis van Zoeterwoude en zijn omgeving.
Naast artikelen van eigen hand streeft de redactie nadrukkelijk er naar ook regelmatig gastschrijvers te interesseren voor Suetan.
Ook al is er een keur van onderwerpen en artikelen in voorbereiding, toch willen wij iedere lezer langs deze weg uitnodigen om eens iets van zich te laten horen, beter nog: te laten lezen!
 

27. Artikel: 1986110303  
Titel: Redactioneel - Diverse berichten
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Informatief
Verschenen in: 1986
Auteur(s): Redactie Suetan
Wij ontvingen van de heer C. Kroon te Hazerswoude een lijst met aankondigingen van verkopingen en verhuringen van huizen, buitenplaatsen, boerderijen, landerijen, winkels etc. in Rijnland, speciaal betrekking hebbende op Zoeterwoude.
Van de heer P.J.M. de Baar van de Gemeentelijke Archiefdienst te Leiden ontvingen wij een brief naar aanleiding van het artikel "Rhijnvreugd" in "Suetan" no. 60, mei 1986.
 

28. Artikel: 1987020303  
Titel: Redactioneel - Kruisbuurt mijmeringen
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Informatief
Verschenen in: 1987
Auteur(s): Redactie Suetan
Reeds eerder (zie Suetan no. 61) schreef ik dat het gevaar van afdwalen bestaat, als men aan een onderwerp begint.
Deze uitgave van Suetan, bijna geheel gewijd aan de Kruisbuurt, is begonnen bij één bladzijde van het Lavaspad-contract, aangeleverd door Mevr. Thea Hartevelt - van Liesveld en bij een ansichtkaart van het Lavaspad.
 

29. Artikel: 1987050505  
Titel: Redactioneel - Nieuwe publicaties
Rubriek/subrubriek: Bebouwing / Gebouwdetail
Verschenen in: 1987
Auteur(s): Redactie Suetan
Redactioneel - Nieuwe publicaties
Op gevels geschreven
Dit boekje gaat over een bijzondere communicatie, de taal der gevels in Nederland.
Wie na lezing ervan niet uitsluitend in de etalages kijkt, maar ook eens erboven en wie probeert met andere ogen naar de vele reclame-uitingen en graffiti te kijken zal de geveltaal ontdekken in al haar verscheidenheid van vormen en betekenissen.
 

30. Artikel: 1987056767  
Titel: Reacties van lezers De Kruisbuurt - "Suetan" no. 63 februari '87
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Reacties
Verschenen in: 1987
Auteur(s): Redactie Suetan
Naast enthousiaste reacties, waren er ook enige aanmerkingen, die wij onze lezers niet willen onthouden. Op pagina 13 is de naam Hans Eycler genoemd, gestorven 1980 dit is fout: De juiste spelling van de naam is Hans Eckl, en de heer Eckl geb. 28 april 1908 is gestorven 13 mei 1977.
Op pagina 10: Genoemd is de fam. Berkhouwer, moet zijn Berkouwer.
 

31. Artikel: 1987080303  
Titel: Redactioneel - Pluim op de hoed
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Informatief
Verschenen in: 1987
Auteur(s): Redactie Suetan
In het wandelgidsboekje "Het groene hart van Holland" geschreven door Herman Amptmeyer kunt u onder wandeling 14: "van Zoeterwoude naar Zoetermeer" o.a. lezen: Deze wandeling gaat door het weidegebied tussen Leiden en Zoetermeer.
Op verschillende plaatsen wordt duidelijk hoe belangrijk vroeger het fijnmazig net van waterwegen was voor het transport.
Er is in Zoeterwoude een erg actieve historische vereniging die een paar jaar geleden een alleraardigste tentoonstelling heeft georganiseerd over de vroegere scheepvaart in deze streken.
 

32. Artikel: 1988021313  
Titel: De aanloop naar Huize Veldzicht
Rubriek/subrubriek: Bebouwing / Woning (woongebouw)
Verschenen in: 1988
Auteur(s): Redactie Suetan
Op de foto: Vóór "Huize Veldzicht" dokter J.B.J. Kortmann met zijn vrouw Maria Kervel.
25 januari 1864
Stukje weiland en boshakhout ter grootte van 13 roeden 26 ellen wordt door Cornelis van Teylingen Corneliszoon verkocht aan RichelIe voor 200 gulden.
 

33. Artikel: 1988050707  
Titel: Oud Zoeterwoude presenteerde... Zoeterwoude, één grote Zaligheid
Rubriek/subrubriek: Evenementen / Lezingen en excursies
Verschenen in: 1988
Auteur(s): Redactie Suetan
Op 23 februari was in Ons Huis een kleine schare belangstellenden aanwezig voor een zeer interessante lezing met lichtbeelden over de oorsprong van de Olympische spelen.
Drs. A. Graumans uit Vlaardingen wist de aanwezigen te boeien en je kon merken aan de enthousiaste reacties van de aanwezigen, dat het onderwerp een schot in de roos was geweest.
 

34. Artikel: 1988055858  
Titel: Van een huurderes die mollen moest vangen en het visgerei van de landheer onderhouden
Rubriek/subrubriek: Dagelijks leven / Gebruiken
Verschenen in: 1988
Auteur(s): Redactie Suetan
Dat de verhuurcondities van landerijen in de vorige eeuw lang niet mis waren, zal aan velen bekend zijn, maar dat men zich ondermeer ook moest verplichten het visgerei van de landheer te onderhouden, is iets waar vele van onze lezers zullen opkijken.
 

35. Artikel: 1988080505  
Titel: Oud Zoeterwoude presenteert... Lezing "De Hooibouw"
Rubriek/subrubriek: Evenementen / Lezingen en excursies
Verschenen in: 1988
Auteur(s): Redactie Suetan
Donderdag 15 september 1988.
Een zeer interessante lezing met dia's over een echt Zoeterwouds onderwerp, te weten: "De Hooibouw" door ons bestuurslid Jan van Gent.
 

36. Artikel: 1988080911  
Titel: Oud Zoeterwoude presenteerde... Braderie 1988
Rubriek/subrubriek: Festiviteiten / Braderie
Verschenen in: 1988
Auteur(s): Redactie Suetan
Oud Zoeterwoude presenteerde... Braderie 1988
Duizenden mensen hebben de braderie op 28/29 juni bezocht. Aan het begin van het Watertje (of het einde?) had "Oud Zoeterwoude" een stand ingericht, voorzien van foto's, "spullen" en zelfs een lichtbak, waarin constant oude dorpsgezichten getoond werden.
 

37. Artikel: 1989020607  
Titel: Oud Zoeterwoude presenteert... Leiden filmavond
Rubriek/subrubriek: Evenementen / Lezingen en excursies
Verschenen in: 1989
Auteur(s): Redactie Suetan
Dinsdag 14 februari a.s. om 20.00 uur in de Eendenkooi (Oranjelaan)
Leiden in de twintiger jaren.
Stadhuisbrand zestig jaar geleden .
Wekelijkse kaasmarkt in Leiden.
 

38. Artikel: 1990051819  
Titel: Wat in ons oprichtingsjaar 1970 in de krant?
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Herinneringen
Verschenen in: 1990
Auteur(s): Redactie Suetan
5 februari 1970 Zoeterwoudse "herberg" maakte plaats voor zelfbediening Zoeterwoude.
Bijna drie jaar geleden werd het levensmiddelenbedrijf Roeleven aan het Watertje omgezet in een moderne zelfbediening.
Sindsdien is dit bedrijf zodanig uitgegroeid dat opnieuw een uitbreiding noodzakelijk werd.
De verbouwing die hiervoor noodzakelijk was is zo mogelijk nog ingrijpender geweest dan de vorige.
 

39. Artikel: 1990080505  
Titel: Oud Zoeterwoude presenteerde... Tentoonstelling 1940 - 1945
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Wereldoorlog
Verschenen in: 1990
Auteur(s): Redactie Suetan
Op zaterdagmiddag 28 april vond de opening plaats.
Burgemeester Houdijk, enkele gemeenteraadsleden, maar vooral familieleden van "Hen die vielen" waren bij dit gebeuren aanwezig.
Nadat de voorzitter een welkom had gesproken aan de vele aanwezigen, verrichtte dokter Wybo Kortmann de opening (de speech is elders afgedrukt) waarna de openingsceremonie plaatsvond, te weten het plaatsen van een bloemenhulde voor het "monument" aan de herdenkingswand, waar van de 18 Zoeterwoudse slachtoffers een foto met bijbehorende tekst aanwezig was.
 

40. Artikel: 1990080911  
Titel: Wat stond in ons oprichtingsjaar 1970 in de krant?
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Informatief
Verschenen in: 1990
Auteur(s): Redactie Suetan
5 augustus 1970 Amateurschilder Slingerland internationaal befaamd.
ZOETERWOUDE - Het werk van de Zoeterwoudse amateurschilder A. Slingerland -kunstenaar in eigen tijdis de moderne benaming, trekt steeds meer aandacht.
Momenteel zijn drie van zijn werken geëxposeerd op een internationale tentoonstelling in het Joegoslavische Zagreb.
Hiervoor zijn acht Hollandse werken uitverkoren.
 

 

Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 3 pagina's, met elk (max.) 40 publicaties:

1   2   3       Volgende       Eind

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 8 november 2020