Website Oud Zoeterwoude Suetan kwartaalbladen - Stichting Oud Zoeterwoude Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Post, H.A. van der   (in veld: Auteur(s))     

Aantal gevonden publicaties : 37   (uit: 1551)


Uitgebreid zoeken

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Artikel: 1990081925  
Titel: Donderdag 22 februari 1945 (1)... Een vliegtuig in de Geerpolder
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Wereldoorlog
Verschenen in: 1990
Auteur(s): Post, H.A. van der
Wij verplaatsen ons 45 jaar terug naar de boerderij van Tinus Janson, Geerpolder 8 te Zoeterwoude.
Diegenen die hem nog gekend hebben zullen het beamen.
Zijn interesse ging vooral uit naar het radionieuws dat werd uitgezonden door de B.B.C. Radio Oranje en de uitzending voor de Belgen in de Nederlandse taal, werden dagelijks beluisterd op de korte golf de 25 - 30 en 49 meter band.
 

2. Artikel: 1991051820  
Titel: Zoeterwoude in rep en roer (1)
Rubriek/subrubriek: Infrastructuur / Spoorweg
Verschenen in: 1991
Auteur(s): Post, H.A. van der
Er is niet meer aan te ontkomen. De supersnelle trein is niet meer te stuiten.
In Frankrijk is de TGV (Train ŗ Grande Vitesse) al heel gewoon.
Maar nu het zover is, dat het tracť van Brussel naar Amsterdam, waar de keuze nog wel niet van bepaald is, waarschijnlijk door Zoeterwoude wordt aangelegd, doet alle emoties hoog oplopen.
 

3. Artikel: 1991080815  
Titel: Zoeterwoude in rep en roer - Schade en ongerief door snuivende stoompaarden (2)
Rubriek/subrubriek: Infrastructuur / Spoorweg
Verschenen in: 1991
Auteur(s): Post, H.A. van der
In de vorige aflevering van "Suetan" raakten wij bekend, door een 113 jaar oude krant, dat de eerste feestelijk versierde trein van de nieuwe spoorweg Leiden - Woerden, onder grote belangstelling van een ontelbare menigte, zijn reis voortzette van Alphen in de richting Woerden.
Dit was werkelijk een mijlpaal in de geschiedenis van het vrachten personenvervoer in de Rijnstreek.
 

4. Artikel: 1993021519  
Titel: Eeuwfeesten in Zoeterwoude (1)
Rubriek/subrubriek: Festiviteiten / Jubileum
Verschenen in: 1993
Auteur(s): Post, H.A. van der
Op 14 augustus 1953 stond er in ťťn van de Leidse kranten: Zoeterwoude moet wel ťťn van de gezondste dorpen ter wereld zijn, want met ingang van morgen heeft men daar twee honderdjarigen.
Was het 29 juli mevrouw Lekkerkerker-Habben Jansen, die de tien kruisjes passeerde, zaterdag 15 augustus viert nu ook mevrouw de weduwe M. van der Post-van Dalen haar honderdste verjaardag.
 

5. Artikel: 1993080915  
Titel: Eeuwfeesten in Zoeterwoude (2)
Rubriek/subrubriek: Festiviteiten / Jubileum
Verschenen in: 1993
Auteur(s): Post, H.A. van der
In het jaar 1953 werden de eeuwfeesten gevierd van twee ingezetenen der gemeente Zoeterwoude die beiden in dat jaar de leeftijd van 100 jaar bereikten.
In de 87e aflevering van "Suetan" stond een biografie van Mevr. de Wed. Gerritje Lekkerkerker-Habben Jansen die op 29 juli 1953 de leeftijd van 100 jaar bereikte.
In deze aflevering van "Suetan" volgt hieronder de levensbeschrijving van Mevr. de Wed. M.C. van der Post-van Dalen die op 15 augustus 1953 haar eeuwfeest vierde.
 

6. Artikel: 1994021720  
Titel: Eeuwfeesten in Zoeterwoude (3)
Rubriek/subrubriek: Gebeurtenis persoonlijk / Jubileum
Verschenen in: 1994
Auteur(s): Post, H.A. van der
In de 87e en 89e aflevering van "Suetan" stonden de biografieŽn van Mevr. de Wed. G. Lekkerkerker-Habben Jansen en Mevr. de Wed. M.C. van der Post-van Dalen die in 1953 hun eeuwfeest vierden.
In deze aflevering vervolgen wij met de levensbeschrijving van Mevr. de Wed. K. Hulsbos-van den Burg die vijfjaar daarna, op 1 october 1958, haar honderdste verjaardag vierde. AI deze honderdjarigen werden geboren in de jaren vijftig van de vorige eeuw.
 

7. Artikel: 1994052735  
Titel: Conferentie van St. Jans Onthoofding
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Kerk en religie
Verschenen in: 1994
Auteur(s): Post, H.A. van der
Door bemiddeling van de heer J. van Leeuwen Gzn. kreeg onze stichting "Oud Zoeterwoude" van de ParochiŽle Charitatieve Instelling (P.C.I) onlangs enkele attributen betreffende de St. Vincentiusvereniging, waaronder een handboekje met reglementen van deze vereniging en een bonnenboek met stempel en stempelkussen.
De stempel werd gebruikt om de bonnen uit dit bonnenboek te stempelen en ze daardoor geldig te maken.
 

8. Artikel: 1995024557  
Titel: Ontwikkeling van het wegvervoer in Zoeterwoude
Rubriek/subrubriek: Infrastructuur / Verkeer/vervoer
Verschenen in: 1995
Auteur(s): Post, H.A. van der
Historici beweren dat reeds 4000 jaar geleden gebruik werd gemaakt van primitieve wagens voor het transport van zware lasten.
Hoewel de door paarden of ossen getrokken wagens in de loop der eeuwen geperfectioneerd werden, veranderde er tot het begin van deze eeuw maar weinig en was de paardenwagen het enige transportmiddel waarmee boeren en kooplieden hun producten naar hun afnemers vervoerden.
 

9. Artikel: 1995057284  
Titel: Donderdag 22 februari 1945 (2)
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Wereldoorlog
Verschenen in: 1995
Auteur(s): Post, H.A. van der
In de 77e aflevering van onze "Suetan" van Augustus 1990 stond het relaas van een Consolidated Liberator B-24j bommenwerper, "Jolly Duck", die toen 45 jaar geleden op donderdagmiddag 22 februari 1 945 omstreeks kwart over vier een noodlanding maakte bij de boerderij van Martinus Janson in de Geerpolder te Zoeterwoude.
Vier dagen daarna werd, op maandagmiddag 26 februari 1945, deze Liberator B-24 door Spitfires van het 542e RAF squadron door boordmitrailleurs in brand geschoten.
 

10. Artikel: 1995089924  
Titel: Na 50 jaar weer terug op de landingsplaats
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Wereldoorlog
Verschenen in: 1995
Auteur(s): Post, H.A. van der
Schiphol Donderdag 27 april 1995.
Met vluchtnummer DL 80 landt om 7.30 uit New Vork, zonder dat ook maar een passagier zich zorgen maakt over de naderende landing, op de landingsbaan een toestel van de DELTA AIR L1NES INC.
Nog voor de landing wenst de gezagvoerder door de intercom de reizigers die het toestel verlaten een goede verdere reis.
 

11. Artikel: 1996021419  
Titel: Tijdperk ingeluid met grote krentenbollen en chocolademelk (1)
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Wereldoorlog
Verschenen in: 1996
Auteur(s): Post, H.A. van der
Zoeterwoude: vrijdag 10 mei 1940 half vier in de ochtend.
Het was op deze morgen dat, ruim vijfenvijftig jaar geleden, onze omgeving werd opgeschrikt door het geluid van overvliegende vliegtuigen.
Er waren in die dagen maar weinigen die een ochtendblad lazen, maar om te weten wat er nu aan de hand was had men daar weinig aan gehad, want er werd die ochtend in de ochtendeditie van b.v. De Maasbode met geen woord gerept over dit naderend onheil.
Toch kondigden de geluiden van deze laag overvliegende vliegtuigen een geheel nieuw tijdperk aan in de geschiedenis van ons vaderland.
Het was het begin van het tijdperk 1940 - 1945 toen we werden bezet door Nazi Duitsland.
 

12. Artikel: 1996086170  
Titel: Tijdperk ingeluid met grote krentenbollen en chocolademelk (2)
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Wereldoorlog
Verschenen in: 1996
Auteur(s): Post, H.A. van der
We komen hier niet om een volkskarakter in het nauw te brengen en te vernielen en om aan een land de vrijheid te ontnemen (2) Zoeterwoude 15 mei 1940 tien minuten over half zeven in de avond.
Op dit tijdstip werd door de radio aan de bevolking van Nederland medegedeeld dat, naar aanleiding van het bombardement op Rotterdam en uit vrees voor een dergelijk bombardement op Utrecht, Generaal Winkelman tot overgave had besloten en dat de strijd behalve in Zeeland was gestaakt. AI eerder was bekend gemaakt dat de Koninklijke familie en de regering waren vertrokken naar Engeland.
 

13. Artikel: 1996117890  
Titel: Tijdperk ingeluid met grote krentenbollen en chocolademelk (3)
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Wereldoorlog
Verschenen in: 1996
Auteur(s): Post, H.A. van der
5 en 6 Juni 1944, Belangrijke data in de geschiedenis van het tijdperk 1940 - 1945.
In die dagen waren de meeste huisgezinnen in Zoeterwoude geabonneerd op het ZUIDHOLLANDSCH DAGBLAD welke in dat jaar in de plaats gekomen was van het R.K.dagblad DE LEIDSCHE COURANT.
Zowel in deze krant welke onder invloed van de bezetter stond als ook in de gestencilde illegale bladen waren er geen berichten die er op duidden dat er op de avond van 5 Juni 1944 iets heel belangrijks op handen was.
 

14. Artikel: 1997020514  
Titel: Tijdperk ingeluid met grote krentenbollen en chocolademelk (4)
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Wereldoorlog
Verschenen in: 1997
Auteur(s): Post, H.A. van der
Een heilige toorn en een matelooze woede vervult ons door den misdadigen aanslag die aan onze beminden Fuehrer het leven had moesten kosten.
De Voorzienigheid heeft anders gewild. 20 Juli 1944 Ook weer een bijzondere datum in de geschiedenis van het tijdperk 1940 - 1945.
Uit de stapel vergeelde kranten uit ons archief drukken wij deze keer de voorpagina af van het ZUIDHOLLANDSCH DAGBLAD gedateerd 21 Juli 1944 (zie vorige pagina).
Verschillende hoge Duitse militaire autoriteiten hadden plannen gesmeed om de FŁhrer Adolf Hitler uit de weg te ruimen en daarna met de geallieerden te onderhandelen over vrede.
 

15. Artikel: 1997053348  
Titel: Tijdperk ingeluid met grote krentenbollen en chocolademelk (5)
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Wereldoorlog
Verschenen in: 1997
Auteur(s): Post, H.A. van der
En thans staan wij voor het grote moment.
Nadat het bevolkingsregister en de registers van de burgerlijke stand op 6 Januari 1945 uit het gemeentehuis aan de Noordbuurtseweg te Zoeterwoude verdwenen waren dook burgemeester Dhr. Smeets definitief onder bij de familie van Diemen aan de Weipoortseweg omdat hij als burgemeester niet meer veilig was, wat ook bleek uit het tegen hem uitgevaardigd arrestatiebevel.
 

16. Artikel: 1997086268  
Titel: Tijdperk ingeluid met grote krentenbollen en chocolademelk (7) slot
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Wereldoorlog
Verschenen in: 1997
Auteur(s): Post, H.A. van der
Wij vervolgen weer de notities die onze schoolmakker de 13 jarige Nico van der Meer opschreef in zijn schoolschrift van de gebeurtenissen van voor en na de bevrijding " De laatste Maanden" (vervolg) door N. van der Meer.
Op zaterdag 3 maart deden de Engelsen een noodlottige aanval op Den Haag.
's Morgens vroeg begon het al, ik zat te eten, er vlogen nog al wat vliegtuigen, en het dreunde flink, maar daar sloegen wij verder geen aandacht op, ik ging naar buiten en hoorde dat ze bommen op Den Haag hadden gegooid.
 

17. Artikel: 1998054051  
Titel: Wij staan aan de vooravond van een gewichtige gebeurtenis in de geschiedenis van Leiden
Rubriek/subrubriek: Gemeente / Annexaties
Verschenen in: 1998
Auteur(s): Post, H.A. van der
In de gemeenteraadsvergadering die op 21 Maart 1881 in Zoeterwoude onder voorzitterschap van burgemeester Andreas Hegelund Brandt werd gehouden, verklaarde de Raad zich eenparig tegen het afstaan van grondgebied aan Leiden.
Van 1881 tot 1896 werd in Zoeterwoude, Leiderdorp en Oegstgeest strijd gevoerd tegen de op de lange duur niet meer te voorkomen annexatie.
Na 1850 nam het aantal inwoners, dat zich ging vestigen in het randgebied buiten de Singels en waarvan de meesten afkomstig waren uit Leiden, alsmaar toe.
 

18. Artikel: 1998086477  
Titel: De Oprichting van de R.K. Middenstandsbond, "De Hanze" (1)
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Economische ontwikkeling
Verschenen in: 1998
Auteur(s): Post, H.A. van der
Het sluitstuk van de 3 standsorganisaties moest de R.K. Middenstandsbond worden.
Was de R.K. Boerenbond in 1914 onder dwang van Deken Mosmans tot stand gekomen, de oprichting van de R.K. Volksbond vond plaats onder invloed van buitenaf en daar moest de oude pastoor zich wel bij neerleggen.
Maar listig als hij was, wist hij te bereiken, dat er in het eerste bestuur 4 zelfstandige ondernemers een niet onbelangrijke functie hadden.
Hoewel dat in meerdere afdelingen van de Volksbond gebruikelijk was, kon men verwachten, dat die situatie niet lang stand zou kunnen houden.
 

19. Artikel: 1998118491  
Titel: De R.K. Middenstandsbond "De Hanze" (2)
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Economische ontwikkeling
Verschenen in: 1998
Auteur(s): Post, H.A. van der
Een voortvarende start.
Aan het einde van de eerste wereldoorlog kreeg Zoeterwoude te maken met twee ernstige problemen.
De Spaanse griep veroorzaakte veel slachtoffers onder de door de oorlog verzwakte bevolking, ook in Zoeterwoude.
De Katholieke school aan de Hooge Rijndijk werd zelfs vanwege de epidemie tijdelijk gesloten.
De gevolgen bleven niet uit.
 

20. Artikel: 1999086068  
Titel: De bouwgeschiedenis van de monumentale kerk van St. Jan's Onthoofding te Zoeterwoude
Rubriek/subrubriek: Kerken en kloosters / St. Jan kerk
Verschenen in: 1999
Auteur(s): Post, H.A. van der
De bouwgeschiedenis van de monumentale kerk van Sint Jan's Onthoofding te Zoeterwoude
1903 - 1904
Voordat de bouw geschiedenis van deze monumentale kerk wordt beschreven geven wij u eerst een overzicht van de kerken die al eerder werden gebouwd op deze plaats.
De bouw van deze monumentale kerk was ter vervanging van een kerkgebouw dat op dezelfde plaats stond en, na 60 jaar in gebruik te zijn geweest, te bouwvallig werd en ook te klein geworden was door het toenemen van het aantal parochianen.
Deze te kleine kerk werd op 17 Juli 1844 door Mgr. Cornelius Ludovicus, baron van Wijckerslooth, Bisschop van Curium, ingewijd en in gebruik genomen.
 

21. Artikel: 1999086978  
Titel: De bouw van de monumentale kerk van St. Jan's Onthoofding
Rubriek/subrubriek: Kerken en kloosters / St. Jan kerk
Verschenen in: 1999
Auteur(s): Post, H.A. van der
1903-1904 (Bestek no. 116)
Wij beginnen met de bouw van de bovenstaande monumentale kerk op de buitengewone vergadering van het kerkbestuur in de grote zaal van de pastorie in Zoeterwoude op 19 januari 1903 waar, in tegenwoordigheid van alle leden van het kerkbestuur en in bijzijn van de uitgenodigde aannemers, de inschrijvingsbiljetten geopend werden die al voor de vergadering op 17 januari waren verzonden aan het kerkbestuur.
 

22. Artikel: 2000021826  
Titel: Nieuw tijdperk ingeluid door de uitvinding van een elektrische Klokkenluidinrichting
Rubriek/subrubriek: Bedrijven / Bedrijvigheid / Industrie
Verschenen in: 2000
Auteur(s): Post, H.A. van der
Op 23 November 1890, tien jaar voor het begin van de vorige eeuw, overlijdt Koning Willem III.
Hij wordt opgevolgd door zijn jeugdige dochter Wilhelmina.
Koningin Emma wordt zolang regentes.
Het gemeentebestuur van Zoeterwoude geeft opdracht alle luidklokken in december 25 uur te luiden.
Zo werd voor de dorpskerk een bedrag vastgesteld van 25 maal 20 cent is vijf gulden.
Eveneens werden voor de R.K. kerk Meerburg en de R.K. kerk in de Zuidbuurt de bedragen van 25 maal 20 cent door de gemeente uitbetaald.
 

23. Artikel: 2000117081  
Titel: Van windkracht naar stoomkracht (1)
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Economische ontwikkeling
Verschenen in: 2000
Auteur(s): Post, H.A. van der
In de negentiende eeuw ging stoomkracht de windenergie vervangen.
Het was het begin van een tijdperk dat veel moeizame en lichamelijk ondermijnende arbeid werd overgenomen door stoomkracht Stoommachines stonden aan de basis van de industriŽle revolutie en dat betekende een ingrijpende technische en maatschappelijke verandering.
Wij denken aan de vele stoommachines in fabrieken, watergemalen, de stoomschepen en de stoomlocomotieven en trams voor het openbaar vervoer.
Ook de automobiel, de heilige koe van onze dagen, werd in het begin door stoomdruk aangedreven.
 

24. Artikel: 2001020613  
Titel: Van windkracht naar stoomkracht (2)
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Economische ontwikkeling
Verschenen in: 2001
Auteur(s): Post, H.A. van der
In de 118e aflevering, november 2000, publiceerden wij de meer dan 200-jarige geschiedenis van de industrie met windmolens aan de Zoeterwoudseweg, dat voor 1896 nog tot de gemeente Zoeterwoude behoorde, en waarvan in 1865 de windmolen 'De Haan' werd verbouwd van windkracht naar stoomkracht.
De gegevens voor deze geschiedenis zijn voor het merendeel afkomstig uit de archieven van de gemeente Zoeterwoude uit de negentiende eeuw welke zich nu bevinden in het gemeente archief van Leiden.
 

25. Artikel: 2001085876  
Titel: Van windkracht naar stoomkracht (3)
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Economische ontwikkeling
Verschenen in: 2001
Auteur(s): Post, H.A. van der
In de 118de en 119de aflevering van nov. 2000 en febr. 2001 gaven wij de geschiedenis van de industrieŽn die in de loop der eeuwen waren ontstaan in het toen nog bij de gemeente Zoeterwoude behorende gebied aan de Zoeterwoudseweg en de Zoeterwoudsesingel.
Enkele van deze industrieŽn waaronder de houtzaagmolen "De Haan" bestonden al eeuwen als windmolen maar gingen in de jaren zestig van de negentiende eeuw over op stoomkracht.
 

26. Artikel: 2002052536  
Titel: Zoeterwoudse militairen naar Oost-IndiŽ in de jaren 1945 -1950 (5)
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Varia
Verschenen in: 2002
Auteur(s): Post, H.A. van der
Na de tweede wereldoorlog verschenen in de kranten terugblikken en verslagen over de vele verschrikkingen en verwoestingen van de afgelopen jaren.
Een veel gehoorde kreet uit die dagen was dan ook "Nooit meer oorlog".
Wij hadden de school in 1945 nog maar enkele jaren verlaten of wij werden weer geconfronteerd met een oorlog.
Wij weten ons nog het laatste hoofdstuk van een aardrijkskundeboek dat wij gebruikten bij de heer van Tongeren op de V.G.L.O. school, het tegenwoordige Don Bosco, goed te herinneren.
Dit hoofdstuk ging over onze vooroorlogse kolonie IndiŽ.
 

27. Artikel: 2002116774  
Titel: Van windkracht naar stoomkracht (4)
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Economische ontwikkeling
Verschenen in: 2002
Auteur(s): Post, H.A. van der
In een archiefstuk van het Rijksarchief zien wij in het huisarchief van Raephorst dat op Odulphusdag (12 Juni 1408) Adriaen van Raephorst, ambachtsheer van Soeterwoude aan zijn neef Floris van Alckemade het recht verleent van de wind in het ambacht Soeterwoude op het landgoed Cronestein ten einde aldaar ťťn door de wind aangedreven watermolen te stichten. (1 Deze molen was de eerste windwatermolen die we in archiefdocumenten in de Nederlanden tegenkomen.
In het begin van de negentiende eeuw was ons land bezaaid met minstens 6000 windmolens waarvan er 500 houtzaagmolens waren.
 

28. Artikel: 2003021826  
Titel: Van windkracht naar stoomkracht (5 en 6)
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Economische ontwikkeling
Verschenen in: 2003
Auteur(s): Post, H.A. van der
Houtzaag-industrie werd volwassen.
De familie van Hoeken die zoveel heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van de houtindustrie, vooral van windkracht naar stoomkracht, woonde al gedurende 3 eeuwen in Leiden.
Uit dit geslacht had de chirurgijn Willem van Hoecke een wapen als onderscheidingsteken.
Willem van Hoecke was Mr. chirurgijn omstreeks 1645 en Proefmeester in 1677 en hij overleed volgens een zilveren begrafenisschild in 1684.
 

29. Artikel: 2003053747  
Titel: Van windkracht naar stoomkracht (7)
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Economische ontwikkeling
Verschenen in: 2003
Auteur(s): Post, H.A. van der
In de afleveringen 118, 119, 121, 126 en 127 van ons blad Suetan gingen wij in op de geschiedenis van de ontwikkeling van de stoomkracht in Zoeterwoude.
Wij konden aan de uitvoerige en beredeneerde verslagen, welke werden bijgehouden door de gemeente Zoeterwoude, nauwkeurig nagaan welke bedrijven in deze eeuw overgingen van windkracht naar stoomkracht.
In de laatste bladzijden van deze aflevering publiceren wij de volledige opsomming van alle stoomwerktuigen die in de negentiende eeuw in Zoeterwoude werden opgericht met vermelding in welke SUETAN deze zijn afgedrukt.
 

30. Artikel: 2003085759  
Titel: Het volmolen tijdperk omstreeks 1650 in Leiden en Zoeterwoude
Rubriek/subrubriek: Bebouwing / Molen
Verschenen in: 2003
Auteur(s): Post, H.A. van der
In en om de stad Leiden concentreerde zich de ondernemingslust vooral op de textielnijverheid.
Rondom de stad telde men omstreeks 1650 niet minder dan 25 volmolens voor het vollen van de wollen lakense stoffen; in het kleine Zoeterwoude stonden er tien in 1680.
Wel werd misschien af en toe voorzichtig overwogen, of de papiermakerij dicht bij een bloeiende handelsstad geen perspectieven zou bieden, maar deze vage plannen werden niet in daden omgezet.
 

31. Artikel: 2003086066  
Titel: De kunst om wit papier te maken
Rubriek/subrubriek: Bedrijven / Bedrijvigheid / Industrie
Verschenen in: 2003
Auteur(s): Post, H.A. van der
Om de tekst en het jargon van de archieven beter te begrijpen geven wij hieronder cursief een uitleg over het fabriceren van papier.
Pas aan het eind van de zestiende eeuw is men zich, in verband met politieke omstandigheden (het sluiten van de Unie van Utrecht in 1579, waardoor onze handelsbetrekkingen met de zuidelijke Nederlanden werden verbroken), meer op dit ambacht gaan toeleggen.
Juist in deze tijd kwamen, door de geloofsvervolgingen in Frankrijk, vele uitgeweken Franse papiermakers naar ons land.
 

32. Artikel: 2004056166  
Titel: Van windkracht naar stoomkracht (8)
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Economische ontwikkeling
Verschenen in: 2004
Auteur(s): Post, H.A. van der
In deze aflevering gaan wij wat dieper in op de technische werking en ontwikkeling van de stoomaandrijving in de negentiende eeuw.

De ontwikkeling van machines en ketels
De energiecrisis van de laatste jaren is niet de eerste waarmee onze maatschappij werd geconfronteerd.
Al in de 18e eeuw ontstond er in de ontwikkelde landen in bepaalde takken van nijverheid - vooral de mijnbouw - een tekort aan energie.
De zich omstreeks 1700 voordoende vraag naar grotere vermogens in de mijnbouw was het logische gevolg van de ontwikkeling van deze nijverheid.
Al in de 13e eeuw was men - lokaal - steenkool gaan gebruiken als brandstof, naast hout.
 

33. Artikel: 2004111018  
Titel: Van windkracht naar stoomkracht (9)
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Economische ontwikkeling
Verschenen in: 2004
Auteur(s): Post, H.A. van der
In de vorige afleveringen gingen wij uitgebreid in op de 15 stoomwerktuigen die na het begin van het stoomtijdperk, van 1824 tot 1897, in verschillende bedrijven in het kleine agrarische dorp van Zoeterwoude werden opgesteld.
Dat wij hieraan zoveel aandacht besteden, komt doordat wij toen in het begin stonden van een tijdperk waar alle verdere technische ontwikkelingen uit voortgekomen zijn.
Door turbinestoomaandrijving werden ook de elektrische centrales aangedreven.
 

34. Artikel: 2005021013  
Titel: Van windkracht naar stoomkracht (10)
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Economische ontwikkeling
Verschenen in: 2005
Auteur(s): Post, H.A. van der
Als samensteller van deze serie verhandelingen over "van windkracht naar stoomkracht (1 tot 9)" wil ik deze laatste aflevering (10) gebruiken om mijn eigen ervaringen op gebied van stoomkrachtaandrijving op papier te zetten.
Het is geen ingewikkeld technisch verhaal maar een verslag over de eerste decennia na de oorlog 40 45 aan het einde van het stoomtijdperk.
Het is al weer 58 jaar geleden (1947) dat ik in dienst trad bij het Algemeen Werktuigkundig en elektrotechnisch bureau Electra Brandt, Oude Varkensmarkt 3 in Leiden.
 

35. Artikel: 2005054448  
Titel: Na 60 jaar weer terug op de landingsplaats
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Wereldoorlog
Verschenen in: 2005
Auteur(s): Post, H.A. van der
Wij blikken terug naar onze aflevering 97 van augustus 1995 van Suetan waar we een verslag publiceerden van het bezoek aan Nederland van Mr. en Mrs. Duerr afkomstig uit de Verenigde van Amerika.
Zij brachten een bezoek aan die plaatsen die betrekking hadden op 22 februari 1945.
De toen 21 jarige Elmer Duerr landde 50 jaar geleden met een 9 koppige bemanning bij de boerderij van Tinus Janson in de Geerpolder te Zoeterwoude.
 

36. Artikel: 2005118496  
Titel: Stap voor stap naar een nieuw tijdperk in Zoeterwoude met telefoon
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Economische ontwikkeling
Verschenen in: 2005
Auteur(s): Post, H.A. van der
Voor dit tijdperk gaan we nog even terug naar onze aflevering nr. 108 van mei 1998, bladzijde. 50.
In deze aflevering noteerden wij dat op 1 september 1892 de heer A. van Gils, als nieuw benoemde secretaris, door zijn voorganger de heer P.J.M. Boonekamp de vergaderzaal aan de Noordbuurtseweg werd binnengeleid.
De heer Boonekamp was gaan wonen aan de Heerenstraat 114 in Leiden en nam afscheid als secretaris der burgerlijke gemeente Zoeterwoude.
Deze secretaris A. van Gils werd op 7 juli 1905 in de raadzaal aan de Noordbuurtseweg geÔnstalleerd als burgemeester van Zoeterwoude.
Met Secretaris-Burgemeester Antonius Adrianus van Gils brak er in de twintigste eeuw een nieuw tijdperk aan in de geschiedenis der gemeente Zoeterwoude.
 

37. Artikel: 2008021012  
Titel: De geschiedenis van een kavel hakhout
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Economische ontwikkeling
Verschenen in: 2008
Auteur(s): Post, H.A. van der
De geschiedenis van een kavel hakhout
De geschiedenis van de Weipoortse Vliet is in dit blad al verschillende keren ter sprake gekomen.
Deze zeer oude vliet die door de natuur ontstaan is tussen de Rijn en Zoetermeer had een grillig verloop met bochten en ondiepe plaatsen.
Enkele gedeelten waren zo ondiep dat men er doorheen kon waden (wedde).
Zoals bekend was er ook een wedde op de plaats waar nu de Lagerbergbrug is.
Het Weddepad naar Gelderswoude herinnert ons nog steeds aan deze doorwaadbare plaats.
Zie ook de documenten 00702 in de bibliotheek.
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 11 september 2020