Website Oud Zoeterwoude Suetan kwartaalbladen - Stichting Oud Zoeterwoude Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Paardekooper sr., C.P.J.   (in veld: Auteur(s))     

Aantal gevonden publicaties : 7   (uit: 1551)


Uitgebreid zoeken

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Artikel: 1970040204  
Titel: Een en ander over de stichting
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Informatief
Verschenen in: 1970
Auteur(s): Paardekooper sr., C.P.J.
Ongetwijfeld zullen velen zich afvragen hoe “Oud-Zoeterwoude” tot stand is gekomen. Daarom het volgende:
Op initiatief van de Oranjevereniging in Zoeterwoude is een aantal personen, waarvan bekend was dat het met plannen rondliep om te komen tot een historische vereniging, uitgenodigd voor een bespreking op het Raadhuis om te komen tot het organiseren van een tentoonstelling bij gelegenheid van de bevrijdingsfeesten in mei a.s..
 

2. Artikel: 1979121112  
Titel: Volksleven in Zoeterwoude
Rubriek/subrubriek: Sport & recreatie / Schaatsen
Verschenen in: 1979
Auteur(s): Paardekooper sr., C.P.J.
IJsvreugde
Als er sterk ijs was kwam er leven in de stille wintertijd en als de vorst laat optrad werd door de ijsvreugde de vaste avondpret doorbroken.
Met het schaatsrijden kwamen er veel kennismakingen voor de jongelui tot stand.
Toch betekende het niet altijd verliefdheid als een jongen een meisje aanzocht om schaats te rijden; als een meisje goed kon rijden was dit op zich zelf voor een jongen de uitzonderlijke bekoring.
 

3. Artikel: 1985080506  
Titel: Zo was het in Zoeterwoude ca. 60 jaar geleden - Volksleven in Zoeterwoude
Rubriek/subrubriek: Dagelijks leven / Varia
Verschenen in: 1985
Auteur(s): Paardekooper sr., C.P.J.
Gelddag van de polder
Een mensenleven geleden ging in Zoeterwoude alles op jaarrekening.
De ambachtslieden, de grutter, de lapjeskoopman, zelfs de schoenmaker gaf na Nieuwjaar aan de klanten de rekening over het afgelopen jaar.
Daaruit volgt, dat de ambachtslui en neringdoenden van hun leverancier ook een lang crediet kregen.
Willem van Benten, de schoenmaker in de Weipoort had na Nieuwjaar zijn rekeningen voor de klanten geschreven en al de totalen bij elkaar geteld.
 

4. Artikel: 1986021314  
Titel: Zo was het in Zoeterwoude
Rubriek/subrubriek: Dagelijks leven / Varia
Verschenen in: 1986
Auteur(s): Paardekooper sr., C.P.J.
Dit was de titel, welke mijn vader, C.P.J. Paardekooper Sr. gaf aan de door hem geschreven bundels over de geschiedenis van Zoeterwoude gedurende de laatste eeuw.
In dit manuscript is enorm veel te lezen over ons dorp: politiek, geestelijk leven, sociale toestanden, dorpsgebruiken en vooral over het verenigingsleven van Zoeterwoude.
Het lijkt mij aardig om een stukje waarin heel nauwkeurig de inrichting van een boerderij wordt beschreven omtrent 1900 te publiceren.
Mijn vader haalt uit zijn herinnering op wat hij heeft waargenomen tijdens een logeerpartij bij zijn tante Pie en de oom Leen en Koos Paardekooper aan de Vlietweg.
 

5. Artikel: 1992110815  
Titel: Onze oude Dorpskerk
Rubriek/subrubriek: Kerken en kloosters / Dorpskerk
Verschenen in: 1992
Auteur(s): Paardekooper sr., C.P.J.
Onze oude Dorpskerk en opening monumentale dorpskerk
De Dorpsstraat - met pleintje - als trefpunt van winkelende dorpsgenoten, vervult een sociale functie.
Al kopende en sjouwende ontmoet men elkaar en dat geeft gelegenheid voor een praatje en het nieuws uit het dorp wordt daar meestal besproken en snel verspreid.
Te midden van al deze bedrijvigheid vindt momenteel een groots gebeuren plaats n.l. de restauratie van de Nederlands Hervormde kerk en toren.
We hebben de kerk gezien zonder dak en nu (oktober) ook al zonder toren.
 

6. Artikel: 2001118491  
Titel: Zaagsel in de doodkist (1)
Rubriek/subrubriek: Dagelijks leven / Varia
Verschenen in: 2001
Auteur(s): Paardekooper sr., C.P.J.
Een akelige geschiedenis uit de dagen toen kreupele Janus (Vreeburg) boven aarde stond.
Meer dan tachtig jaar geleden, toen er nog geen huizen gebouwd waren op de tuin van de boer Jan Zandwijk aan de Mieningweg en -watering van Zoeterwoude, stond daar, heel eenzaam, tussen struikgewas en hoge heggen verscholen, een kleine tuinmanswoning.
Daar woonde, als een kluizenaar, kreupele Janus, een klein schriel mannetje, die op twee krukken door het leven sprong.
 

7. Artikel: 2001119298  
Titel: Zaagsel in de doodkist (2)
Rubriek/subrubriek: Dagelijks leven / Varia
Verschenen in: 2001
Auteur(s): Paardekooper sr., C.P.J.
Een akelige geschiedenis uit de dagen toen kreupele Janus (Vreeburg) boven aarde stond.
Vervolg...
Mie is een en al verbazing om de gemeenschap en de geheimzinnigheid. 'Wat hebben die twee.
Anders is Dirk altijd te min voor Arie; en wat gek, dat ze twee nachten achter elkaar de nachtwake willen doen. 't Is net of er geen ander aan te pas mag komen.
Buiten gekomen vat Arie fluisterend het gesprek op. Ik heb de baas gezegd dat wij samen zullen waken.
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 28 september 2019