Website Oud Zoeterwoude Suetan kwartaalbladen - Stichting Oud Zoeterwoude Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Paardekooper jr., C.P.J.   (in veld: Auteur(s))     

Aantal gevonden publicaties : 31   (uit: 1551)


Uitgebreid zoeken

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Artikel: 1970100509  
Titel: De geschiedenis van de Groote Westeindsche Polder (1)
Rubriek/subrubriek: Polders / Groot Westeindsche polder
Verschenen in: 1970
Auteur(s): Paardekooper jr., C.P.J.
Nu het plan Westeinde, het uitbreidingsplan van de gemeente Zoeterwoude, steeds vastere vorm gaat aannemen is het misschien wel goed eens aandacht te gaan schenken aan de verliezende partij: de betreffende polder.
 

2. Artikel: 1971080608  
Titel: De geschiedenis van de Groote Westeindsche Polder (2)
Rubriek/subrubriek: Polders / Groot Westeindsche polder
Verschenen in: 1971
Auteur(s): Paardekooper jr., C.P.J.
In ons 1e artikel hebben wij geschreven over het ontstaan van de polder uit een antal kleine polders.
De naam van de nieuwe polder was de Westeindsche Polder en niet de Groote Westeindsche Polder zoals wij eerder schreven.
Zoals wij reeds aantoonden was de grens tussen de grote poldergebieden ter plaatse de rivier de Zwet 7 welke gelopen heeft vanaf de Korte Miening tot aan de molen van de, Geerpolder aan de Ommedijkse watering bij de Noord-Aa.
 

3. Artikel: 1972060507  
Titel: Rijnegom - Archeologische vondsten in de Nassaustraat.
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Archeologie
Verschenen in: 1972
Auteur(s): Paardekooper jr., C.P.J.
Begin feb. 1972 zijn tijdens het graven van een bouwput voor de bouw van enkele bungalows in de Nassaustraat tegenover de Willibrordusstraat te Zoeterwoude-Rijndijk op het terrein van de voormalige Ridderhofstad “Rhynegom” de fundamenten ontgraven van verschillende gebouwen, die op dit terrein hebben gestaan, vermoedelijk na de afbraak van de oude Ridderhofstad.
Het betreft hier vermoedelijk bodemresten van enkele boeren behuizingen, terwijl ook een oude watergrachtput werd bloot gelegd.
 

4. Artikel: 1973090412  
Titel: Volksleven in Zoeterwoude in de vorige eeuw
Rubriek/subrubriek: Dagelijks leven /
Verschenen in: 1973
Auteur(s): Paardekooper jr., C.P.J.
Huwelijksaanzoeken en vrijages in de 19e eeuw.
Het ging er met huwelijksaanzoeken in de boerenstand vroeger dikwijls heel erg eigenaardig aan toe. Het gebeurde dat er op een zondagmiddag een tilbury het erf kwam oprijden.
Een boerenzoon, soms van ver weg, kwam dan om de hand van een dochter vragen, van een meisje, dat hij misschien heel niet kende en mogelijk ook nog nooit had gezien!
 

5. Artikel: 1975121115  
Titel: Kent u ze allemaal
Rubriek/subrubriek: Genealogie / Familie
Verschenen in: 1975
Auteur(s): Paardekooper jr., C.P.J.
Gedurende de laatste jaren zijn in Zoeterwoude vele nieuwe woningen gebouwd en is ons dorp "geïnfiltreerd" met vele nieuwe bewoners.
Bij gesprekken met deze mensen valt wel eens het woord: "autochtone" bevolking. Hiermede wordt dan bedoeld de oorspronkelijke bevolking van Zoeterwoude.
Alhoewel het natuurlijk altijd twijfelachtig is om zich een "echte Zoeterwoudenaar" te noemen (hoe oud is Zoeterwoude?) is het toch wel aardig over de oudste families iets te schrijven.
 

6. Artikel: 1978091012  
Titel: Familiebanden
Rubriek/subrubriek: Genealogie / Familie
Verschenen in: 1978
Auteur(s): Paardekooper jr., C.P.J.
Eén huwelijk kan er de oorzaak van zijn, dat zich binnen een paar generaties een heel netwerk van familie-banden uitstrekt in een bepaald gebied.
Vooral als er enige grote gezinnen tussen zitten, is er (enigszins oneerbiedig gezegd) al gauw sprake van een olie-vlek-effect. Men realiseert zich dit overigens eigenlijk pas, als men stevig met de neus op de feiten wordt gedrukt, zoals bijvoorbeeld door de recente boeken over de Rijnlandse families Van der Poel en Zwetsloot.
 

7. Artikel: 1979090405  
Titel: Kerk Zuidbuurt 75 jaar
Rubriek/subrubriek: Kerken en kloosters / St. Jan kerk
Verschenen in: 1979
Auteur(s): Paardekooper jr., C.P.J.
Bij zijn komst te Zoeterwoude in 1890, vond de legendarische Pastoor en Deken F.C.X. Mosmans hier aan de Zuidbuurt een kerkgebouw, dat al enige tientallen jaren veel te klein was.
Met al zijn krachten heeft hij toen jarenlang geijverd voor de bouw van een nieuwe, grote kerk. In 1903 was het zover.
 

8. Artikel: 1981050509  
Titel: Bestek van eene nieuw te bouwen kerk met toren te Soeterwoude
Rubriek/subrubriek: Kerken en kloosters / St. Jan kerk
Verschenen in: 1981
Auteur(s): Paardekooper jr., C.P.J.
Het bewonen van een groot oud huis heeft naast een aantal nadelen, ook veel prettige kanten. Een ervan is dat er altijd nog wel plaatsen, kasten of laden zijn, die je toch nog wel eens beter wilt bekijken.
Zo kwam het, dat ik op een regenachtige zondagmiddag een lade vol met paperassen omkeerde om te kijken of er nog iets bijzonders in aanwezig was. En zowaar had ik geluk.
 

9. Artikel: 1981051212  
Titel: Wie was Deken Juffermans?
Rubriek/subrubriek: Personen / Religieus
Verschenen in: 1981
Auteur(s): Paardekooper jr., C.P.J.
"Piet Juf" De Hoogeerwaarde Heer P.J.A. Juffermans, deken en pastoor van Zoeterwoude werd geboren op 11 mei 1897 te Leiden uit een eenvoudig gezin. Het gezin telde drie kinderen: twee jongens en een meisje. Beide zonen werden priester.
Zoon Piet werd "wereldheer" en zoon Cor verkoos het priesterschap als pater bij Mill-Hil.
 

10. Artikel: 1981055353  
Titel: Afscheid
Rubriek/subrubriek: Gebeurtenis / Afscheid
Verschenen in: 1981
Auteur(s): Paardekooper jr., C.P.J.
Begin 1981 heeft Wim Bosman de redactie van Suetan verlaten. Gedurende ruim zes jaar heeft hij met al zijn energie van Suetan een volwaardig geschiedkundig tijdschrift gemaakt.
Geen moeite was hem te veel om van elke aflevering van Suetan iets moois te maken.
Het laatste nummer van 1980 is met zijn terugblik op een aantal markante themanummers een waardige afsluiting van zijn loopbaan als hoofdredacteur.
 

11. Artikel: 1981071011  
Titel: Een stukje historie van de Geer- en Kleine Blankaart polder
Rubriek/subrubriek: Polders / Geerpolder
Verschenen in: 1981
Auteur(s): Paardekooper jr., C.P.J.
Schenking
Aan onze stichting is onlangs door de familie S.C. Slingerland uit Leiderdorp een oude notariële akte geschonken.
De familie had deze akte verkregen uit de nalatenschap van een familielid.
Zij was echter van mening, dat de akte bij de stichting Oud Zoeterwoude meer op haar plaats was, dan thuis in een bureaulade of oude doos.
 

12. Artikel: 1981100405  
Titel: Zoeterwoude, een eeuw geleden (01)
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Varia
Verschenen in: 1981
Auteur(s): Paardekooper jr., C.P.J.
Het lijkt ons een goede gedachte in dit blad een vervolgverhaal te beginnen over het gebeuren in Zoeterwoude zo ongeveer honderd jaar geleden.
Zodoende zijn wij gedoken in het archief van de gemeente en hebben de boeken van de gemeenteraad bestudeerd naar wat er omstreeks die tijd in Zoeterwoude heeft plaatsgevonden.
 

13. Artikel: 1981121415  
Titel: Zoeterwoude, een eeuw geleden (02)
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Varia
Verschenen in: 1981
Auteur(s): Paardekooper jr., C.P.J.
Als vervolg op het eerste artikel nemen wij U opnieuw mee naar de raadszaal van de gemeente Zoeterwoude in 1881.
Het is dit jaar een eeuw geleden dat de telefoon zijn intrede deed in ons land.
Wij vinden hierover echter niets in de raadsverslagen, zodat wij moeten aannemen dat alle berichten nog te voet of per paard en wagen werden rondgebracht.
 

14. Artikel: 1982031518  
Titel: Een honderd jarig bedrijf in Zoeterwoude
Rubriek/subrubriek: Bedrijven / Bedrijvigheid / Bouw
Verschenen in: 1982
Auteur(s): Paardekooper jr., C.P.J.
Bij gelegenheid van het honderdjarig bestaan van het Bouwbedrijf de Erven A. Paardekooper is een boekje verschenen, waarvan het volgende is ontleend, aangevuld met enige persoonlijke herinneringen.
 

15. Artikel: 1982032223  
Titel: Burgemeester van Outeren, een eigenzinnig bestuurder
Rubriek/subrubriek: Gemeente / Bestuur
Verschenen in: 1982
Auteur(s): Paardekooper jr., C.P.J.
In de ambtsperiode van burgemeester van Outeren kwam het nogal eens tot conflicten met de wethouders en de gemeenteraad.
Zo vonden wij in de notulenboeken van de gemeenteraadsvergaderingen van Zoeterwoude in de jaren 1865-1866 het volgende
 

16. Artikel: 1982062224  
Titel: Zoeterwoude een eeuw geleden (03)
Rubriek/subrubriek: Gemeente / Bestuur
Verschenen in: 1982
Auteur(s): Paardekooper jr., C.P.J.
Cornelis Lagerberg: 33 jaar wethouder van Zoeterwoude. In ons blad is al vaker een man genoemd, die zo'n honderd jaar geleden heel nadrukkelijk zijn stempel op Zoeterwoude heeft gedrukt, n.l. wethouder Lagerberg.
 

17. Artikel: 1984031516  
Titel: Eigendomsbewijzen van boerderijen en landerijen
Rubriek/subrubriek: Bebouwing / Boerderij
Verschenen in: 1984
Auteur(s): Paardekooper jr., C.P.J.
Enige tijd geleden ontvingen wij van een bevriende relatie een viertal documenten, zijnde eigendomsbewijzen van boerderijen. Zo'n bewijs van eigendom was vóór de 19e eeuw een "opdrachtsbrief" waarin, in tegenwoordigheid van de Schout en Schepenen van een Ambacht, de verkoop van onroerende goederen werd beschreven.
Bij elke verkoop moest de verkoper de vorige opdrachtsbrieven doorgeven aan de nieuwe eigenaar, zodat door de jaren heen het aantal opdrachtsbrieven per boerderij steeds groter werd.
 

18. Artikel: 1984061517  
Titel: Oud Zoeterwoude presenteerde... Jaarvergadering en lezing op 3 april 1984
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Informatief
Verschenen in: 1984
Auteur(s): Paardekooper jr., C.P.J.
Op woensdag 3 april vond in de Eendenkooi de jaarvergadering plaats, waarbij door de voorzitter een terugblik werd geworpen op het jaar 1983.
De verschillende activiteiten, zoals lezingen, de uitermate boeiende tentoonstelling van Schippers en Scheepvaart, de zeer geslaagde schippersdag, de excursie naar buiten- en binnenmuseum te Enkhuizen (ook al scheepvaart!), ze werden allemaal genoemd.
 

19. Artikel: 1984092324  
Titel: Zoeterwoude een eeuw geleden - De nieuwe school aan de Heerenstraat te Zoeterwoude
Rubriek/subrubriek: Onderwijs / School Herenstraat
Verschenen in: 1984
Auteur(s): Paardekooper jr., C.P.J.
Uit een vroegere publicatie is al bekend dat de gemeente Leiden per 1 april 1882 geen kinderen uit Zoeterwoude meer wilde toelaten op de scholen in Leiden en dat de gemeente Zoeterwoude hierdoor gedwongen werd een school te bouwen in het gebied tegen Leiden gelegen.
Zoeterwoude strekte zich toen nog uit tot de Witte en Zoeterwoudse Singels!
 

20. Artikel: 1984092425  
Titel: De Zuidbuurtseweg wordt verlengd tot de huidige Geerbrug
Rubriek/subrubriek: Infrastructuur / Wegen (aanleg)
Verschenen in: 1984
Auteur(s): Paardekooper jr., C.P.J.
De Zuidbuurtseweg wordt verlengd tot de huidige Geerbrug
In januari 1882 is een verzoek binnengekomen van de Geeren Kleinen Blankaard Polder om een rijweg te doen aanleggen vanaf de Zwarte Kwakel tot aan de R.K. Kerk in de Zuidbuurt voor rekening van de gemeente, alsmede i.p.v. de Zwarte Kwakel een brug te maken.
Wat was er aan de hand?
 

21. Artikel: 1984111011  
Titel: Zoeterwoude een eeuw geleden (04)
Rubriek/subrubriek: Infrastructuur / Brug
Verschenen in: 1984
Auteur(s): Paardekooper jr., C.P.J.
Zoeterwoude, een eeuw geleden, is een eindeloos verhaal op voorwaarde dat Zoeterwoude tot in de lengte van jaren zal blijven bestaan.
Wij vatten de draad weer op in 1882 en buigen ons over de notulen van B. en W. en de gemeenteraad en al lezende krijgen wij een beeld van Zoeterwoude in die jaren.
De gemeente was zeer uitgestrekt: tot aan de Vink aan het einde van de Haagweg, de singels van Leiden, Hooge Rijndijk, Gelderswoude en tot Stompwijk.
 

22. Artikel: 1985021717  
Titel: Korte berichten betreffende Zoeterwoude, een eeuw geleden
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Informatief
Verschenen in: 1985
Auteur(s): Paardekooper jr., C.P.J.
Korte berichten betreffende Zoeterwoude, een eeuw geleden
Nog zal aan den heer Van Deventer, eigenaar van de Stoomhoutzagerij het Anker worden gevraagd om de schering aan het einde van de Vrouwenweg, zijnde diens eigendom, tegen de verplichting van onderhoud, aan de gemeente af te staan. (hieruit blijkt de naam van de stoomhoutzagerij. zie ook het artikel over de ijskelders in "Suetan" no 43).
****
Een aanvraag van H. Houniet, klapperman, om een nieuwe mantel, uithoofde de oude is versleten.
 

23. Artikel: 1985081113  
Titel: Zoeterwoude een eeuw geleden
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Varia
Verschenen in: 1985
Auteur(s): Paardekooper jr., C.P.J.
In journalistenkring is het algemeen bekend dat er tijden in het jaar zijn dat er weinig nieuws valt te vermelden.
Zo'n tijd wordt dan aangeduid als de komkommertijd .
Het jaar 1883 was waarschijnlijk een goed komkommerjaar want er was zeer weinig nieuws. We gaan dus naar 1884 en vonden het volgende:
 

24. Artikel: 1989110809  
Titel: Het wel en wee in Zoeterwoude een eeuw geleden
Rubriek/subrubriek: Gemeente / Gemeentenieuws
Verschenen in: 1989
Auteur(s): Paardekooper jr., C.P.J.
Het wordt zo langzamerhand tijd om weer eens iets te gaan schrijven over het wel en wee in Zoeterwoude een eeuw geleden.
Wij bestudeerden de notulen van de vergaderingen van burgemeester en wethouders en andere stukken.
De burgemeester in die jaren was Hemmingson en de wethouders waren C. Lagerberg en J. Versteegen.
 

25. Artikel: 1991051517  
Titel: Daar bij die molen, daar ligt verscholen een heel mooi dorpje, ons mooie Zoeterwou
Rubriek/subrubriek: Bebouwing / Molen
Verschenen in: 1991
Auteur(s): Paardekooper jr., C.P.J.
Inderdaad, voor heel veel mensen in Nederland is de molen aan de snelweg een herkenningspunt voor Zoeterwoude.
Robuust en toch elegant is de molen een lust voor het oog en kenmerkend voor de omgeving: het polderlandschap van Zoeterwoude.
Zoeterwoude is een heel oud dorp: in 1976 werd op grootse wijze het 700-jarig bestaan gevierd.
 

26. Artikel: 1991101115  
Titel: Watersnood in de Weipoort
Rubriek/subrubriek: Infrastructuur / Waterwerken
Verschenen in: 1991
Auteur(s): Paardekooper jr., C.P.J.
Donkere wolken, een zware noordwester storm met enorm veel regen: Jan van der Poel, boer en korenmolenaar in de Weipoort zag het vanaf de omloop van zijn molen allemaal somber aan.
Zijn zorg was niet de molen, die was sterk genoeg om dit alles te kunnen weerstaan.
Jan van der Poel was n.l. ook voorzitter van de Oost- en Westbroekpolder en als zodanig verantwoordelijk voor de waterhuishouding van de polder.
 

27. Artikel: 1993050407  
Titel: Vierhuizen
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Varia
Verschenen in: 1993
Auteur(s): Paardekooper jr., C.P.J.
Voor dit onderwerp gaan we enige eeuwen terug in de geschiedenis van Zoeterwoude en nemen we u in gedachten mee voor een wandeling door de Zuidbuurt.
Deze weg was ongetwijfeld een smalle grintweg zonder schoeiing, voldoende voor het verkeer van die tijd.
Er waren nog geen fietsen en auto's, dus men was aangewezen op rijtuigen, hondenkarren en voor de gewone man "de benenwagen".
 

28. Artikel: 1993051415  
Titel: Een zeer oud document over de Waddingersluis
Rubriek/subrubriek: Infrastructuur / Waterwerken
Verschenen in: 1993
Auteur(s): Paardekooper jr., C.P.J.
In het oud archief van de gemeente Zoeterwoude vonden wij een document betreffende het herstel van de Waddingersluis na het beleg en ontzet van Leiden.
Bijzonder interessant!
Allereerst een fotokopie van deze akte: De tekst is als volgt:
 

29. Artikel: 1993081724  
Titel: Gelukkig is de tijd dat de jongenskiel nog over je schouders glijdt (1)
Rubriek/subrubriek: Festiviteiten / Jubileum
Verschenen in: 1993
Auteur(s): Paardekooper jr., C.P.J.
Ter inleiding: Onlangs liet ik mijn herinneringen gaan over de situatie in Zoeterwoude tijdens mijn schooltijd in het begin van de dertiger jaren.
Daarover filosoferend kwam ik tot de conclusie dat er veel meer is veranderd dan ik vermoedde.
 

30. Artikel: 1993111520  
Titel: Gelukkig is de tijd dat de jongenskiel nog over je schouders glijdt (slot)
Rubriek/subrubriek: Dagelijks leven / Wie woonde waar
Verschenen in: 1993
Auteur(s): Paardekooper jr., C.P.J.
Zo waren we inmiddels aangekomen bij de kerk voor de schoolmis.
Na de schoolmis moesten de jongens zich netjes in rijtjes opstellen.
We gingen met één onderwijzer voorop en achteraan, als een veldheer die zijn troepen goed wilde overzien, liep de hoofdonderwijzer, de heer Schouten.
 

31. Artikel: 1999020613  
Titel: Een en ander over wat is geschied rond die "weuning" aan de Vliet
Rubriek/subrubriek: Bebouwing / Boerderij
Verschenen in: 1999
Auteur(s): Paardekooper jr., C.P.J.
In 1993 (1 1/5 jaar voor zijn overlijden) geschreven door C.J.P. Paardekooper jr., t.g. v. de toen voltooide restauratie van de boerderij van de familie van der Krogt aan de Vliet.
Uitgangspunt is een oude kaart van Jan Janse Dok, landmeter van het Hoogheemraadschap van Rijnland d.d. 21 mei 1637.
Hieruit blijkt dat de boerderij bewoond werd door Ary Aryens Immerseel.
Of hij de eerste bewoner en mogelijk ook de boerderij heeft laten bouwen is niet na te gaan.
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 9 november 2020