Website Oud Zoeterwoude Suetan kwartaalbladen - Stichting Oud Zoeterwoude Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Onbekend   (in veld: Auteur(s))     

Aantal gevonden publicaties : 36   (uit: 1587)


Uitgebreid zoeken

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Artikel: 1973030508  
Titel: Het hof "SWIETEN".
Rubriek/subrubriek: Bebouwing / Buitenplaatsen en kastelen
Verschenen in: 1973
Auteur(s): Onbekend
We moeten tot onze spijt nog wel eens constateren, dat niet alle grote ondernemingen bij de bouw van hun fabriekscomplexen en dergelijke voldoende rekening houden met bestaand natuurschoon, of met de wensen van historisch ingestelde lieden die liever niet bepaalde plekken onzer zand en beton zagen verdwijnen.
Zo niet de N.V. Heineken bij zijn nieuwbouw in de Barre Polder.
 

2. Artikel: 1973060710  
Titel: De bewoners van het Hof "Swieten"
Rubriek/subrubriek: Bebouwing / Buitenplaatsen en kastelen
Verschenen in: 1973
Auteur(s): Onbekend
Bespraken we in ons eerste nummer de lotgevallen van het oud "Huys Swieten", in dit nummer willen we nader ingaan op de historische lijn van het geslacht van de familie Swieten.
Het hof "Swieten" waarvan de oude naam Suetan betrekking had op de buurt én op haar beurt weer verband hield met het zoetwaterstroompje de Suetan of Swiet (zoet, vergelijk het engelse woord voor zoet) komt als geslacht al vanaf 1321 voor in de registers van het Grafelijk huis, als leengoed.
 

3. Artikel: 1975031111  
Titel: De Dorpskerk
Rubriek/subrubriek: Kerken en kloosters / Dorpskerk
Verschenen in: 1975
Auteur(s): Onbekend
Trots staat hij op de monumentenlijst en midden in onze, wat mooie oude dingen betreft, enigszins aftakelende dorpskern. De dorpskerk. Eeuwenoud is ie. En hij staat daar zo te zien stevig te pronken. Alsof hij er nog vele eeuwen zal blijven staan. Maar helaas.
De berichten zijn ongunstig. De eveneens oude vijand vreet aan hem. Het water.
 

4. Artikel: 1975031213  
Titel: 1975 Monumentenjaar, de Groote Molen
Rubriek/subrubriek: Bebouwing / Molen
Verschenen in: 1975
Auteur(s): Onbekend
Op de foto's ziet U een tweede belangrijk monument, waaraan gewerkt moet worden.
Het is de Groote Molen vóór en na de zware storm van 2 april 1973.
De tweede foto toont bovendien het bord, dat aangeeft dat onze Stichting nauw samenwerkend met de eigenaresse van de molen, de Rijnlandse Molenstichting, een financiële actie voerde om te komen tot de restauratie van deze prachtige molen.
 

5. Artikel: 1975060606  
Titel: 1975 monumentenjaar, enige losse notities
Rubriek/subrubriek: Evenementen / Monumentendag
Verschenen in: 1975
Auteur(s): Onbekend
Dorpskerk
Achter de schermen wordt hard gewerkt aan de technische en financiële plannen voor de zo hoog nodige restauratie.
Naar buiten blijkt daar (nog) niet zoveel van. Wél zijn er -zoals wij op pagina 1 al meldden- op drie plaatsen enorme bussen geplaatst, waarin Uw goede gaven voor de restauratie kunnen worden gedeponeerd.
Dat is dan (1) in de hal van de kerk, (2) in de Rabobank en (3) in "Ons Huis".
 

6. Artikel: 1975090303  
Titel: Dit kwartaal
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Informatief
Verschenen in: 1975
Auteur(s): Onbekend
* Deze zomer hebben ook wij het heel erg warm gehad. Veel is er daarom van het werk voor de Stichting niet terecht gekomen. Maar iets is er toch wel te melden.
* Bestuurslid Jan Schouten heeft bij een wedstrijd in het herkennen van Leidse monumenten een prijs gewonnen. Zoudt U dat ook kunnen bij onze Zoeterwoudse monumenten?
* In ieder geval is gebleken, dat velen het op prijs hebben gesteld dat
 

7. Artikel: 1975090404  
Titel: De dorpskerk
Rubriek/subrubriek: Kerken en kloosters / Dorpskerk
Verschenen in: 1975
Auteur(s): Onbekend
Voor de restauratie van onze prachtige Dorpskerk is -wij zeiden het al eerder, doch het kan niet vaak genoeg herhaald worden- veel, heel veel geld nodig.
Welnu, Uw bijdrage daaraan kunt U als volgt leveren:
 

8. Artikel: 1975090709  
Titel: De Groote Molen
Rubriek/subrubriek: Bebouwing / Molen
Verschenen in: 1975
Auteur(s): Onbekend
In het vorige nummer van Suetan hebben wij een protest doen horen over het feit, dat deze fraaie molen niet wordt teruggebracht in de oorspronkelijke staat, dat wil zeggen in de staat, zoals wij allen deze molen hebben gekend.
Wij spraken van "onzalige plannen", omdat de lange spruitbalk niet zou terugkeren en de molen geheel zwart zou worden geteerd.
 

9. Artikel: 1976081616  
Titel: Allerhande
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Informatief
Verschenen in: 1976
Auteur(s): Onbekend
• Werkgroepen Ja, inderdaad, meervoud!
Want nadat wij in het vorige nummer de totstandkoming van onze eerste werkgroep konden melden, volgde de tweede al heel spoedig. Deze groep bestaat uit de werkers Cockie van der Salm en de heer N. van der Krogt, met als coördinator Jan van Gent.
Men richt de studie op de ouderlijke boerderij van Cockie, het fraaie monument Weipoortseweg 97; zie afbeelding 2 op pagina 13.
 

10. Artikel: 1976121111  
Titel: Tonnen...
Rubriek/subrubriek: Kerken en kloosters / Dorpskerk
Verschenen in: 1976
Auteur(s): Onbekend
Zijn er nodig voor de restauratie van de dorpskerk!
Gelukkig heeft echter de "Commissie Herstel Dorpskerk" onlangs van Monumentenzorg bericht ontvangen dat de herstelwerkzaamheden, volgens de ingediende begroting, voor subsidie in aanmerking komen
 

11. Artikel: 1980121011  
Titel: Willem van Arckel
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Varia
Verschenen in: 1980
Auteur(s): Onbekend
Huismerken
Tot omstreeks 1800 hadden de mensen geen vaste naam, de huizen geen vaste aanduiding. Op die manier was het natuurlijk erg moeilijk aan te geven wie waar bereikbaar was.
Men trachtte dit probleem o.m. op te lossen door het gebruik van huismerken, uithangborden of gevelstenen.
Zie o.a. ook artikel 1978090406 in het kwartaalblad Suetan.
 

12. Artikel: 1980121213  
Titel: Molens
Rubriek/subrubriek: Bebouwing / Molen
Verschenen in: 1980
Auteur(s): Onbekend
Het is duidelijk dat molens in het laagliggende Zoeterwoudse poldergebied door de eeuwen heen een zeer belangrijke rol hebben gespeeld.
Aan dit onderwerp wordt in Suetan dan ook veelvuldig aandacht besteed.
Niet alleen waar het ons nog bestaande viertal betreft, maar juist en vooral ook aan de verdwenen exemplaren.
 

13. Artikel: 1980121417  
Titel: Ik leer nog
Rubriek/subrubriek: Bedrijven / Bedrijvigheid / Horeca
Verschenen in: 1980
Auteur(s): Onbekend
Door de eeuwen heen hebben logementen, herbergen, café's, tapperijen, knijpjes en kroegen een bijzonder belangrijke sociale rol gespeeld. Al was het alleen maar als ontmoetingsplaats voor de bewoners.
Trouwens, bij gebreke van een gemeentehuis vervulden deze etablissementen ook nogal eens een functie als vergaderplaats voor het locale bestuur.
 

14. Artikel: 1982122121  
Titel: Historisch straatmeubilair
Rubriek/subrubriek: Infrastructuur /
Verschenen in: 1982
Auteur(s): Onbekend
In het boek "Kijken naar monumenten in Nederland" uitgave van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg wordt de term "Historisch straatmeubilair" geďntroduceerd.
Wat wordt hiermee bedoeld.
 

15. Artikel: 1988110710  
Titel: Burgemeesters in opspraak
Rubriek/subrubriek: Gemeente / Bestuur
Verschenen in: 1988
Auteur(s): Onbekend
Er is niets nieuws onder de zon, nu een tweetal burgemeesters elders in het land in opspraak zijn gekomen. Zoeterwoude weet er van mee te praten.
Burgemeester van Outeren
Hij weigerde de eerste steen te leggen in 1870 voor de nieuwbouw van het raadhuis.
 

16. Artikel: 1989020505  
Titel: Kattenoverlast... de gemeenteraad spreekt zich uit
Rubriek/subrubriek: Dagelijks leven / Varia
Verschenen in: 1989
Auteur(s): Onbekend
In 1965 woonde aan de Hoge Rijndijk een mevrouw met een groot aantal katten.
Gesproken werd over zo'n 50 stuks.
Dat dit voor de omgeving overlast en stank betekende, is te begrijpen.
In de gemeenteraadsvergadering van 27 oktober 1965 vraagt de heer Straver hoe het met deze zaak gesteld is.
Hij vraagt wat de uitslag van de kantonrechter is geweest en vraagt wat hieraan verder kan worden gedaan.
 

17. Artikel: 1989021919  
Titel: Familie foto
Rubriek/subrubriek: Personen / Familienamen
Verschenen in: 1989
Auteur(s): Onbekend
Van links naar rechts:
Bremmer en zijn vrouw,
P. van der Poel en zijn echtgenote Jaat van der Poel,
A. de Boer en Trijntje Hoogeveen,
P. van der Poel Cz. en Marie Bremmer Comelis de Boer, oprichter van de Boerenleenbank te Zoeterwoude.
C. Berg en zijn echtgenote E. van der Poel,
Th. de Boer en zijn echtgenote Ermelindes Vink
 

18. Artikel: 1989050505  
Titel: Oud Zoeterwoude presenteerde... De stadhuisbrand in Leiden
Rubriek/subrubriek: Gebeurtenis / Brand
Verschenen in: 1989
Auteur(s): Onbekend
Op dinsdag 14 februari liep het storm in "De Eendenkooi".
Honderden kwamen af op de film over de stadhuisbrand in Leiden, 60 jaar geleden.
Om half acht waren alle plaatsen bezet (250 stoelen) en om kwart voor acht puilde de zaal zodanig uit met mensen, die langs de kanten en achterin opgepakt stonden, dat het niet verantwoord was, om meer mensen toe te laten.
 

19. Artikel: 1989080505  
Titel: Open monumentendag op zaterdag 9 september 1989
Rubriek/subrubriek: Evenementen / Monumentendag
Verschenen in: 1989
Auteur(s): Onbekend
Nederland kent een nieuwe traditie: de Open Monumentendag.
Een dag waar op zoveel mogelijk plaatsen de deuren van monumenten van tien tot vijf uur opengesteld worden voor het publiek.
Monumenten, die soms de rest van het jaar hermetisch gesloten zijn.
Zoeterwoude doet dit jaar voor het eerst mee!
 

20. Artikel: 1989082020  
Titel: Uit de raadsvergadering van 28 januari 1869
Rubriek/subrubriek: Infrastructuur / Wegen (aanleg)
Verschenen in: 1989
Auteur(s): Onbekend
Een missive van Burg. en Weth. van Benthuizen houdende uitnodiging, in verband met een voorgenomen plan tot verharding van de Slootweg door begrinding om ook den Gelderswoudschen weg hard te maken.
De voorzitter geeft te kennen: dat hij onlangs ter deze zake eene conferentie
 

21. Artikel: 1989110505  
Titel: Oud Zoeterwoude presenteert... De buitenplaatsen aan de Rijn
Rubriek/subrubriek: Bebouwing / Buitenplaatsen en kastelen
Verschenen in: 1989
Auteur(s): Onbekend
Oud Zoeterwoude presenteert... De buitenplaatsen aan de Rijn
Op dinsdag 21 november a.s. zal in "De Eendenkooi" een lezing met diabeelden worden gehouden over het bovenstaande onderwerp.
Net zoals aan de Vliet verrezen in de 17e en 18e eeuw diverse statige buitenplaatsen aan de Rijn.
 

22. Artikel: 1990020505  
Titel: Oud Zoeterwoude presenteerde... De Buitenplaatsen aan de Rijn
Rubriek/subrubriek: Bebouwing / Buitenplaatsen en kastelen
Verschenen in: 1990
Auteur(s): Onbekend
Op dinsdag 21 november waren een kleine 50 belangstellenden in "De Eendenkooi" getuige van een lezing over De Buitenplaatsen aan de Rijn door mevrouw Drs. M. Molthof uit Haarlem.
Voor haar studie aan de Leidse Universiteit was zij eertijds afgestudeerd op een proefschrift over het bovenstaande onderwerp.
 

23. Artikel: 1990020607  
Titel: Wat stond er in ons oprichtingsjaar 1970 in de krant??? - Schenkingen
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Informatief
Verschenen in: 1990
Auteur(s): Onbekend
17 januari 1970 Oud Zoeterwoude krijgt meer en meer belangstelling
ZOETERWOUDE
Het initiatief dat een aantal inwoners heeft ontwikkeld, om te komen tot een organisatie die zich gaat verdiepen in de historie van de gemeente krijgt nu vastere vorm.
Men heeft besloten de stichtingsvorm te kiezen.
 

24. Artikel: 1990020809  
Titel: Oud Zoeterwoude presenteert... Dia-avond
Rubriek/subrubriek: Evenementen / Lezingen en excursies
Verschenen in: 1990
Auteur(s): Onbekend
Ter gelegenheid van het twintigjarig bestaan een bijzondere dia-avond op donderdag 15 februari 1990 in "Ons Huis" om acht uur.
De heer F.W. van Oostrom houdt voor ons een lezing over de Zuid-hollandse Boerderij.
Hij geeft een afwisselend beeld van vele aspecten van de Zuid-hollandse boerderij.
 

25. Artikel: 1990021515  
Titel: Het zangkoor van de St. Jan Kerk, 1910-1911
Rubriek/subrubriek: Kunst en cultuur / Muziek
Verschenen in: 1990
Auteur(s): Onbekend
Het zangkoor van de St. Jan Kerk, 1910-1911
Foto Zangkoor Parochie Zuidbuurt
Veel brieven en telefoontjes waren uw reactie op de foto in onze vorige "Suetan".
Veel tongen zijn in beweging gekomen, en uit de reacties blijkt, dat velen met elkaar aan het praten zijn gegaan en veel herinneringen zijn opgehaald.
Zie ook foto 04345 in de fotobeeldbank.
 

26. Artikel: 1990050607  
Titel: Indrukken en gedachten... Herinneringen aan de 2e wereldoorlog
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Wereldoorlog
Verschenen in: 1990
Auteur(s): Onbekend
Zaterdagavond 7 oct. '44 Waarom ga ik schrijven.
Omdat ons leven in zo bijzondere omstandigheden gekomen is, dat het wellicht later interessant zal zijn, eens na te lezen wat er gebeurd is in deze dagen en weken en hoe we het doorleefd hebben.
 

27. Artikel: 1990051213  
Titel: Onderduikers
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Wereldoorlog
Verschenen in: 1990
Auteur(s): Onbekend
Onderduiken was iets waarvan we voor de oorlog niet wisten wat het was.
Maar tijdens de bezetting door de Duitsers kregen we er mee te maken.
Al heel spoedig na de komst van de Duitsers moesten joden onderduiken, om zich aan deportaties te onttrekken.
Later kwamen daar andere groepen bij.
 

28. Artikel: 1990051617  
Titel: Luchtwachttoren dreigt te worden afgebroken
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Wereldoorlog
Verschenen in: 1990
Auteur(s): Onbekend
In 1954 werd in het Westeinde een luchtwachttoren gebouwd, volgens een systeem, dat overal in Nederland werd toegepast.
Bij bossen waren ze veel hoger, maar bij ons was grote hoogte niet nodig.
Doel van de bouw was bescherming van het luchtruim tegen vliegtuigen, die op lage hoogte vlogen.
 

29. Artikel: 1991020505  
Titel: "Oud Zoeterwoude" presenteert... Dia-avond over Zoeterwoude
Rubriek/subrubriek: Evenementen / Lezingen en excursies
Verschenen in: 1991
Auteur(s): Onbekend
Woensdag 6 maart om kwart over acht in "Ons Huis".
In het kader van het monumentenbeleid willen wij die avond aan u voorstellen, de werkgroep, die is samengesteld om een volledig monumentenrapport samen te stellen.
 

30. Artikel: 1992021010  
Titel: De spoorweg Leiden-Woerden - Perikelen rondom de Dorpskerk
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Varia
Verschenen in: 1992
Auteur(s): Onbekend
Op de tweede mei 1877 stuurde de Directeur Hoofdingenieur P.A. de Bordes van de spoorwegmaatschappij Leiden-Woerden in 's-Gravenhage een schrijven aan het gemeentebestuur in Zoeterwoude waarin stond: "Wij hebben de eer u te berichten dat voor de werkzaamheden van der spoorweg Leiden - Woerden begonnen wordt met het maken der bruggen over den Haagschen Trekvliet en de Roomburger Wetering".

Verder een vervelende constatering bij de Dorpskerk.
 

31. Artikel: 1992021117  
Titel: Schade en ongerief door snuivende stoompaarden (3)
Rubriek/subrubriek: Infrastructuur / Spoorweg
Verschenen in: 1992
Auteur(s): Onbekend
In de 81e aflevering van "Suetan" is duidelijk naar voren gekomen uit de notulen van de gemeenteraadsvergaderingen, dat de gemeenteraadsleden unaniem van gevoelens waren dat de nieuwe spoorweg Leiden-Woerden van geen of weinig belang was voor de gemeente Zoeterwoude en besloten zich met de opening van deze spoorweg met geen enkel feest in te laten.
 

32. Artikel: 1992050510  
Titel: Ooggetuigen van het eerste uur (3)
Rubriek/subrubriek: Infrastructuur / Spoorweg
Verschenen in: 1992
Auteur(s): Onbekend
In het nog zo landelijke Soeterwoude werd in opdracht van de Spoorwegmaatschappij Leiden-Woerden in mei 1877 een begin gemaakt met de bouw van een spoorbrug over de Haagschen Trekvliet, op enkele tientallen meters vanaf de historische Wouterenbrug, een brug die in vroeger eeuwen onder de naam van Kwakersbrug al een belangrijke verbinding was over deze Trekvliet.
 

33. Artikel: 1992081111  
Titel: Open monumentendag 12 september
Rubriek/subrubriek: Evenementen / Monumentendag
Verschenen in: 1992
Auteur(s): Onbekend
Open monumentendag 12 september
Evenals in voorgaande jaren is de 2e zaterdag in september weer bestemd tot Landelijke Open Monumentendag.
Deze dag is bedoeld om monumenten te bekijken, die anders niet zo makkelijk toegankelijk zijn.
Mede op initiatief van de Historische Kring Benthuizen en in samenwerking met de Oudheidkamer in Hazerswoude, de Oudheidkundige Vereniging Koudekerk a/d Rijn en de stichting "Oud Zoeterwoude" is er dit jaar een acht kerken fietsroute uitgezet.
 

34. Artikel: 1992081218  
Titel: Tentoonstelling "Zoeterwoude in kaart gebracht vanaf de 16e eeuw"
Rubriek/subrubriek: Tentoonstelling / 1992 - Zoeterwoude in kaart gebracht
Verschenen in: 1992
Auteur(s): Onbekend
De geschiedenis van ons dorp Zoeterwoude is zeer oud.
Reeds in de Romeinse tijd was er al sprake van bebouwing.
De Romeinen bouwden versterkingen, maakten de eerste wegen -heirwegen- voor het verplaatsen van hun troepen, en groeven de Vliet (Corbulo's gracht) van Delft naar Leiden.
 

35. Artikel: 1992081924  
Titel: Gids voor Leiden en Omstreken
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Informatief
Verschenen in: 1992
Auteur(s): Onbekend
Derde zeer vermeerderde druk, bewerkt door J.B.van Loenen Leiden - Corns. van der Ven, (Voorheen Wierda's Boekhandel) 1905.
Eerste tocht buiten Leiden langs den straatweg aan de zuidzijde van den Rijn (Hooge Rijndijk) door de gemeenten Zoeterwoude.
Hazerswoude naar Alfen en van daar terug, langs den grindweg aan de noordzijde van den Rijn, (Lage Rijndijk), door de gemeenten Aarlanderveen, Oudshoorn, Koudekerk en Leiderdorp naar Leiden.
 

36. Artikel: 2015031919  
Titel: Een poesiealbum vertelt...
Rubriek/subrubriek: Dagelijks leven / Varia
Verschenen in: 2015
Auteur(s): Onbekend
In het jaar 1903 kreeg Elisabeth Cornelia Heemskerk op haar 22e verjaardag een poesiealbum.
De volgende dag schreef Betje ook wel Betsie genoemd, in haar album:
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 21 juni 2022