Website Oud Zoeterwoude Suetan kwartaalbladen - Stichting Oud Zoeterwoude Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Leuken, John van   (in veld: Auteur(s))     

Aantal gevonden publicaties : 6   (uit: 1551)


Uitgebreid zoeken

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Artikel: 1999118794  
Titel: Zoeterwoude - De herindeling van 1966
Rubriek/subrubriek: Gemeente / Annexaties
Verschenen in: 1999
Auteur(s): Leuken, John van
Verscheidene malen heeft de gemeente Zoeterwoude grondgebied moeten afstaan.
Drie grote herindelingen vonden plaats in 1896, 1920 en 1966; in alle gevallen gebeurde dat ten gunste van de gemeente Leiden.
In dit artikel wordt een overzicht gegeven van de geschiedenis van die laatste grote herindeling.
Ik geef daarbij extra aandacht aan de argumenten die pro en contra de herindeling door de verschillende betrokkenen naar voren zijn gebracht.
Tenslotte blijft herindeling voor de gemeente Zoeterwoude een actueel thema.
 

2. Artikel: 2000085760  
Titel: De blauwe envelop in de 17de eeuw
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Economische ontwikkeling
Verschenen in: 2000
Auteur(s): Leuken, John van
In 1998 zijn door dhr. van der Helm uit Den Haag de cohiers van het haardstede- en het zoutgeld van Zoeterwoude, twee belastingheffingen uit 1666 en 1680, bewerkt en op alfabetische volgorde uitgegeven.
In dit artikel vertel ik iets over wat haardstede- en zoutgeld waren.
Wat langer sta ik stil bij de mogelijkheden die in deze cohiers verscholen liggen om inzicht te krijgen in de bevolking van Zoeterwoude in die tijd.
Ook mensen die op zoek zijn naar hun familiegeschiedenis kunnen er veel waardevols in vinden.
 

3. Artikel: 2002083341  
Titel: Zoeterwoude 725 jaar en eerder
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Varia
Verschenen in: 2002
Auteur(s): Leuken, John van
Dit jaar wordt het 725-jarig bestaan van Zoeterwoude gevierd.
We vieren daarmee (n jaar te laat, net als bij het 700-jarig bestaan) dat het ambacht van Zoeterwoude 725 jaar geleden, dat wil zeggen in 1276, voor het eerst is genoemd.
Met 'genoemd' bedoelen we: voorkomt in een schriftelijke bron, die de eeuwen heeft getrotseerd en die we nu nog kennen.
Het gaat om het stuk, waarin de graaf van Holland, de bekende Floris V, op 1 september 1276 aan Dirk van Santhorst het ambacht van Zoeterwoude in leen geeft.
 

4. Artikel: 2004020722  
Titel: Kastelen en edelen in Zoeterwoude
Rubriek/subrubriek: Bebouwing / Buitenplaatsen en kastelen
Verschenen in: 2004
Auteur(s): Leuken, John van
Op het (voormalige) grondgebied van Zoeterwoude hebben ooit acht kastelen gestaan.
Van west naar oost waren dat: Coebel (of Waddingsvliet), Boshuizen, Ter Cijs, Cronestein, Rodenburg, Meerburg, Rijnegom en Zwieten.
Hoewel van de meeste van hen niets of nauwelijks nog iets te zien valt, hebben ze ooit een belangrijke rol gespeeld in de Zoeterwoudse geschiedenis.
Lang niet alle dorpen in onze omgeving kenden zoveel kastelen.
 

5. Artikel: 2005085570  
Titel: Van Limes tot A4
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Romeinse tijd
Verschenen in: 2005
Auteur(s): Leuken, John van
Enige grepen uit de geschiedenis van de Room- of Meerburgerpolder.
In de komende jaren zal de autosnelweg langs Zoeterwoude, de A4, verbreed worden en via een aquaduct onder de Oude Rijn heen worden geleid.
Deze grote ingreep staat bekend als het A4/W4-project.
In maart 2005 is door de Zoeterwoudse gemeenteraad het plan goedgekeurd voor de bebouwing van het project, waardoor het hele oostelijke deel van de Room- of Meerburgerpolder vanaf de snelweg tot de Meerburgerwetering bebouwd zal worden.
Daarmee verdwijnt ook het laatste, nog onbebouwde, deel van deze polder.
 

6. Artikel: 2006052534  
Titel: Impressies van Zoeterwoude rond 1500
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Varia
Verschenen in: 2006
Auteur(s): Leuken, John van
Toen bij het beleg van Leiden in 1574 Zoeterwoude onder water kwam te staan en bij gevechten een flink deel van het dorp afbrandde was dat natuurlijk een grote ramp.
Voor ons zijn de gevolgen tot op de dag van vandaag te merken, omdat bij de brand ook het dorpsarchief van Zoeterwoude verloren ging.
We bezitten daarom geen enkel document meer uit Zoeten;youde van voor die tijd.
Voor de geschiedenis van Zoeterwoude van vr 1574 zijn we aangewezen op stukken in andere archieven, waarin naar gebeurtenissen of personen in Zoeterwoude wordt verwezen.
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 25 april 2020