Website Oud Zoeterwoude Suetan kwartaalbladen - Stichting Oud Zoeterwoude Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Hulsbos, Jan   (in veld: Auteur(s))     

Aantal gevonden publicaties : 7   (uit: 1551)


Uitgebreid zoeken

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Artikel: 2008118188  
Titel: Protestantse Vereniging voor ziekenhuisverpleging en Ziekenzorg te Zoeterwoude (1)
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Herinneringen
Verschenen in: 2008
Auteur(s): Hulsbos, Jan
(vanaf haar ontstaan tot aan haar opheffing)
Op 'den 6den December 1923' werd 'in de Koorzaal' van de dorpskerk een gemeenteavond gehouden, zo lezen we in het eerste notulenboek van de 'Protestantse Vereeniging voor Ziekenhuisverpleging en (later ook) Ziekenzorg te Zoeterwoude'.
Voor de hervormde gemeente (de voorloper van de huidige protestantse gemeente) is het houden van een gemeenteavond geen uitzondering.
Van oudsher is het gebruikelijk dat de hervormde gemeente regelmatig de vergadering van lidmaten bijeenroept voor het nemen van beslissingen waartoe niet de kerkenraad, maar de vergadering van lidmaten het bevoegde orgaan is.
 

2. Artikel: 2009021319  
Titel: Protestantse Vereniging voor ziekenhuisverpleging en Ziekenzorg te Zoeterwoude (1)
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Herinneringen
Verschenen in: 2009
Auteur(s): Hulsbos, Jan
Op 18 februari 1927 vindt 'in de Koorzaal der Ned. Kerk de Algemeene Jaarvergadering plaats'.
De heer H. van Wilsum neemt afscheid. ln zijn plaats wordt de heer J. Schenkeveld in het bestuur gekozen.
Aan de bewaarder der verplegingsartikelen wordt een gratificatie toegekend van f. 25,--.
Uit het jaarverslag blijkt, dat de vereniging weer nuttig gewerkt heeft en dat het verstrekken van verplegingsartikelen veel succes heeft.
 

3. Artikel: 2011085358  
Titel: Het Verenigingsleven rond de Dorpskerk in de jaren na de tweede wereldoorlog (1)
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Verenigingsleven algemeen
Verschenen in: 2011
Auteur(s): Hulsbos, Jan
De koorzaal van de dorpskerk was de ontmoetingsplaats voor het verenigingsleven van de Protestantse gemeente. "Waar was de koorzaal" zal men zich afvragen.
Voor de grote restauratie van 1949- 1957 was de indeling van de dorpskerk totaal anders dan wat wij nu beleven bij het binnentreden van het kerkgebouw.
 

4. Artikel: 2011117883  
Titel: Het Verenigingsleven rond de Dorpskerk in de jaren na de tweede wereldoorlog (2)
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Verenigingsleven algemeen
Verschenen in: 2011
Auteur(s): Hulsbos, Jan
De kosterswisseling in 1946.
Inmiddels had koster Teunis Zaal, getrouwd met Jans Vonk, een dochter van koster Abraham Vonk die in de periode 1884-1934 het kosterschap vervulde, eind oktober 1946 afscheid genomen vanwege zijn benoeming in dezelfde functie in Leiderdorp.
Per 1 november 1946 werd als koster benoemd de heer Adrianus Hulsbos, getrouwd met Clara Vonk, eveneens een dochter van Abraham Vonk, waarmee het kosterschap binnen de familie bleef.
 

5. Artikel: 2012021114  
Titel: Het verenigingsleven rond de dorpskerk (3)
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Verenigingsleven algemeen
Verschenen in: 2012
Auteur(s): Hulsbos, Jan
We zijn inmiddels in november 1947.
Er is bericht binnengekomen, dat in Soest een gebouw, opgetrokken van hout, te bezichtigen is.
Dat gebouw lijkt wel geschikt voor ons en kost ƒ 6.000,00 kant-en-klaar.
Besloten werd dit in de eerstvolgende weken te gaan bezichtigen.
Nog meer gebouwen werden “in den lande” bekeken.
 

6. Artikel: 2012052933  
Titel: Het verenigingsleven rond de dorpskerk in de jaren na de tweede wereldoorlog (4)
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Verenigingsleven algemeen
Verschenen in: 2012
Auteur(s): Hulsbos, Jan
Dan is het eindelijk zover, Ons Huis is klaar voor de openingsavond.
Onder groote belangstelling uit onze geheele gemeente en genoodigden daarbuiten werd dinsdag 1 november 1949 het Jeugdgebouw geopend.
De groote zaal, welke gedurende de Kerkrestauratie als kerk dienst zal doen, was overvol.
Op het podium prijkten bloemen en bouquetten.
 

7. Artikel: 2012085659  
Titel: Het verenigingsleven rond de dorpskerk in de jaren na de tweede wereldoorlog (5)
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Verenigingsleven algemeen
Verschenen in: 2012
Auteur(s): Hulsbos, Jan
Inmiddels had de C.J.M.V. (Christelijke Jonge Mannen Vereniging) besloten een eigen nieuwsorgaan in het leven te roepen.
De redactie bestond uit Henk van den Berg, Piet van der Vliet en Han Visser.
Het eerste nummer onder de titel “Door ’t woord verbonden” was speciaal bestemd voor “onze jongens overzee”.
Dat waren op dat moment Piet Brandhorst, Aad Rijnsburger en Bertus van der Loo die hun dienstplicht in Nederlands Indië vervulden.
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 19 november 2020