Website Oud Zoeterwoude Suetan kwartaalbladen - Stichting Oud Zoeterwoude Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Hartevelt - Liesveld, Th.M. van   (in veld: Auteur(s))     

Aantal gevonden publicaties : 17   (uit: 1551)


Uitgebreid zoeken

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Artikel: 1971080404  
Titel: Ligging van oude boerderijen
Rubriek/subrubriek: Bebouwing / Boerderij
Verschenen in: 1971
Auteur(s): Hartevelt - Liesveld, Th.M. van
Ligging van oude boerderijen
Ons bereikte een verzoek eens uit te willen leggen hoe het komt dat de boerderijen vóór in de Weipoort niet met de voorkant naar de weg gebouwd zijn.
De verklaring hiervoor is nogal duidelijk!
 

2. Artikel: 1971080505  
Titel: De sphinxen van Swieten
Rubriek/subrubriek: Kunst en cultuur / Beeldhouwkunst
Verschenen in: 1971
Auteur(s): Hartevelt - Liesveld, Th.M. van
De sphinxen van Swieten
Mijn persoontje snuffelt graag in boeken en boekjes en nu vond ik een paar aardige dingen die ik u niet wil onthouden: (met toestemming overgenomen uit een artikel van A.M. Hulkenburg in het Leids Jaarboekje)
Mr. A. Sturing te Vorden vertelde het volgende:
 

3. Artikel: 1972090306  
Titel: Rijndijk - Herinneringen
Rubriek/subrubriek: Dagelijks leven / Wie woonde waar
Verschenen in: 1972
Auteur(s): Hartevelt - Liesveld, Th.M. van
Als je de Hoge Rijndijk zo'n honderd jaar geleden bekijkt, zie je toch wel heel leuke dingen.
De grootvader van C. Omtzigt was buurtschipper, eerst ging hij per trekschuit, later per motorboot naar Amsterdam.
Tegenover de Hr. Omtzigt woonde Datje Bade.
Ze had een winkeltje in kerkboeken, rozenkransen, bidplaatjes visgerei en snoep.
 

4. Artikel: 1972120304  
Titel: Oude geschiedenis van Zoeterwoude in Vogelvlucht
Rubriek/subrubriek: Bebouwing / Buitenplaatsen en kastelen
Verschenen in: 1972
Auteur(s): Hartevelt - Liesveld, Th.M. van
Zoeterwoude is rijk aan Historie. Wist U dat het Ambachtshuis van Zoeterwoude nog steeds bestaat.
Het ligt aan de Hoge Rijndijk in de Bruggestraat langs de Rijn, waar de oude Leiderdorpsebrug heeft gelegen.
Er is momenteel een groothandel van sanitaire artikelen in ondergebracht, wat jammer is, want indien het pand zou worden, gerestaureerd, zou het een welkome uitbreiding aan het aantal buitenplaatsen langs de Rijn kunnen vormen.
 

5. Artikel: 1973060606  
Titel: Grepen uit de historie van de Rijndijk.
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Varia
Verschenen in: 1973
Auteur(s): Hartevelt - Liesveld, Th.M. van
Zoals we reeds in het decembernummer van Suetan met U bespraken, is Zoeterwoude van oudsher een Ambacht geweest.
De ambachtszaken werden besproken en afgedaan in het zo geheten Ambachtshuis.
In vele oude gemeenten in ons land zijn zulke oude Ambachtshuizen aan te wijzen, als voorlopers van de later gemeentehuizen of secretarien.
U weet dat het oude Ambachtshuis van Zoeterwoude stond aan de Hoge Rijndijk, bij de Leiderdorpsebrug in de Bruggestraat.
 

6. Artikel: 1973065353  
Titel: Verslag kascontrolecommissie
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Informatief
Verschenen in: 1973
Auteur(s): Hartevelt - Liesveld, Th.M. van
Op 25 januari 1973 werd er ten huize van de nieuwe penningmeester de Hr. A.J.J. Moons de kas en de andere financiële bescheiden van de stichting gecontroleerd.
Zowel de kas als de uitstaande gelden voor de diverse fondsen bleken ook dit jaar veilig te zijn beheerd.
 

7. Artikel: 1974030506  
Titel: Hoge Rijndijk, sprokkelingen
Rubriek/subrubriek: Dagelijks leven / Wie woonde waar
Verschenen in: 1974
Auteur(s): Hartevelt - Liesveld, Th.M. van
Het is alweer een poosje geleden, dat de heer C. van Velzen mij aanhield en zei: "Ik weet nog wat voor jullie blad". Hier volgen dan zijn gegevens over de recente geschiedenis van de Rijndijk.
Het huis van Kluiters, waar we het al eens over hebben gehad, heeft als bewoner gehad een broer van Paul Krüger, bekend uit de Transvaalse oorlog; hij ligt begraven op het kerkhof van Meerburg.
 

8. Artikel: 1977101011  
Titel: Vuurklokken... wat is een vuurklok
Rubriek/subrubriek: Dagelijks leven / Gebruiksvoorwerpen
Verschenen in: 1977
Auteur(s): Hartevelt - Liesveld, Th.M. van
Is dat een uurwerk dat met behulp van vuur de tijd aangeeft.
Of is het misschien een noodklok voor het geval van brand.
De vuurklok is een soort stolp, die vroeger als hulpmiddel werd gebruikt bij de toen voor verwarming dienende open haardvuren.
 

9. Artikel: 1981051516  
Titel: Hoe komen wij aan onze namen
Rubriek/subrubriek: Genealogie / Familie
Verschenen in: 1981
Auteur(s): Hartevelt - Liesveld, Th.M. van
Het is nu (in 1981) 170 jaar geleden, dat Napoleon voor alle ingezetenen in onze gewesten een familienaam verplicht stelde.
Sedertdien kennen wij de "Burgerlijke Stand".
Bij het aangeven van de familienaam aan de ambtenaar van de burgerlijke stand zijn veel namen klakkeloos en ondoordacht gekozen of overgenomen, zodat de oorspronkelijke betekenis veelal is verdwenen.
 

10. Artikel: 1982061518  
Titel: Onder het oor van de barg - Gesprek met mevrouw G. Dorrepaal
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Herinneringen
Verschenen in: 1982
Auteur(s): Hartevelt - Liesveld, Th.M. van
Het was rond de eeuwwisseling de gewoonte om "onder het oor van de barg", dus staande tegen de roede van de barg (hooiberg), een praatje te houden over koetjes en kalfjes.
Met als titel "onder het oor van de barg" beginnen wij in dit nummer een rubriek met herinneringen van ingezetenen - of oud ingezetenen - van Zoeterwoude, geboren rond de eeuwwisseling.
 

11. Artikel: 1982082428  
Titel: Onder het oor van de barg - Gesprek met mevrouw J. Pluister - van Leeuwen
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Herinneringen
Verschenen in: 1982
Auteur(s): Hartevelt - Liesveld, Th.M. van
Geboren op "Rijnegom" te Zoeterwoude op 10 juni 1905, thans woonachtig in Leiderdorp.
Hofstede Rynegom
Voordat wij met het verhaal van Mevr. Pluiter beginnen, even een kleine zijsprong. De hofstede Rhynegom lag ongeveer op de plaats waar later de boerderij Rijnegom werd gebouwd.
 

12. Artikel: 1986082931  
Titel: Oud Zoeterwoude presenteerde... Excursie naar 's Hertogenbosch en Heusden
Rubriek/subrubriek: Evenementen / Lezingen en excursies
Verschenen in: 1986
Auteur(s): Hartevelt - Liesveld, Th.M. van
Keurig op tijd vertrokken wij, zowel van de Hoge Rijndijk als van het dorp.
Een volle bus met enthousiaste mensen en prachtig weer.
Ons eerste doel was 's-Hertogenbosch, om de St. Jan te bezoeken zoals de Bossenaren hem noemen.
 

13. Artikel: 1989051415  
Titel: Bijzondere tegelwand in Gelderswoude
Rubriek/subrubriek: Kunst en cultuur / Tegelkunst
Verschenen in: 1989
Auteur(s): Hartevelt - Liesveld, Th.M. van
"Oud Zoeterwoude" werd enige tijd geleden benaderd door de heer Straathof uit Gelderswoude met het verzoek of we eens naar een tegelwand konden komen kijken en zouden kunnen vaststellen, uit welke eeuw deze tegels waren.
Op een zonnige winterse dag zijn de heer Duindam en ondergetekende naar Gelderswoude gereden.
 

14. Artikel: 1989081919  
Titel: Oud Zoeterwoude presenteerde... Excursie naar Haarlem
Rubriek/subrubriek: Evenementen / Lezingen en excursies
Verschenen in: 1989
Auteur(s): Hartevelt - Liesveld, Th.M. van
Zaterdag 13 mei vertrok de bus van Lubbe precies op tijd richting Haarlem.
Deze reis liet ons veel zien van de historische stad.
Het eerste deel was het Stadhuis, in het hart van de stad, op de Grote Markt.
De hoofdbode stond ons al op te wachten om ons rond te leiden in het meest indrukwekkende monument van Haarlem (Haarlem bezit 1200 bouwkundige monumenten).
 

15. Artikel: 1990082728  
Titel: Het vervaardigen van tegels
Rubriek/subrubriek: Kunst en cultuur / Tegelkunst
Verschenen in: 1990
Auteur(s): Hartevelt - Liesveld, Th.M. van
Voor het vervaardigen van tegels gebruikte men rivierklei.
Aangezien de klei in de omgeving van de Nederlandse tegelbakkerijen meestal te vet was, voerde men de klei uit Brabant en Doornik aan.
De aangevoerde klei werd in bakken gedaan om gewassen te worden en in een bepaalde verhouding met de Nederlandse klei vermengd.
 

16. Artikel: 1995089921  
Titel: SJZ 50 jaar
Rubriek/subrubriek: Sport & recreatie / Voetbal
Verschenen in: 1995
Auteur(s): Hartevelt - Liesveld, Th.M. van
SJZ 50 jaar
Zelfwerkzaamheid aan accommodatie basis voor sterke club.
Eindelijk. Nederland was vrij. Zoeterwoude kon zich richten op het opbouwen van een normaal leven.
Aan sport en ontspanning waren de inwoners niet of nauwelijks toegekomen tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Met weemoed dachten sportieve jongemannen terug aan de tijd dat de Aloysius Sport Club in Zoeterwoude actief was.
 

17. Artikel: 1997021617  
Titel: De spectaculaire opgraving op de Besjeslaan in de Roomburgerpolder
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Archeologie
Verschenen in: 1997
Auteur(s): Hartevelt - Liesveld, Th.M. van
Dit werk werd gedaan door wetenschappers van de Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB) in samenwerking met tientallen studenten "archeologie".
Men wist reeds vele jaren dat daar een Romeins Castellum in de grond lag te rusten.
Zolang er niet gebouwd werd, bleef het daar liggen, goed geconserveerd in de bodem!
Wat wel ging gebeuren was het opgraven van het "Sint Margaretha Klooster" dat in 1548 werd gebouwd, maar dat in 1573 tijdens Leidens Ontzet met de grond gelijk werd gemaakt.
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 15 juni 2020