Website Oud Zoeterwoude Suetan kwartaalbladen - Stichting Oud Zoeterwoude Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Gent, Jan van   (in veld: Auteur(s))     

Aantal gevonden publicaties : 114   (uit: 1551)

Getoond wordt publicatie : 1 t/m 40


Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 3 pagina's, met elk (max.) 40 publicaties:

1   2   3       Volgende       Eind

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Artikel: 1972090711  
Titel: Tegels
Rubriek/subrubriek: Kunst en cultuur / Tegelkunst
Verschenen in: 1972
Auteur(s): Gent, Jan van
Als wij over tegels gaan praten Dan gaan onze gedachten naar de bekende wandtegels, die de keukens en woonkamers van onze ouders of voorouders sierden.
Vooral in streken van welvaart werd er meer geld besteed aan deze vorm van wandversiering.
Wij denken aan de oude Hanzesteden met vooral Hindelopen aan de kop, de schouwen in de hereboerderijen, waarin de avond het huiselijke leven zich bij het haardvuur verder afspeelde.
 

2. Artikel: 1973120509  
Titel: Folkloristische gebruiken bij geboorte en dood
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Folklore
Verschenen in: 1973
Auteur(s): Gent, Jan van
De vele gebruiken rondom de geboorte en bij en sterfgeval zijn traditiegetrouw gegroeid, ook zijn er veel van die gebruiken verloren gegaan die wij in dit artikel proberen op te lichten uit de vergetelheid.
Laten wij beginnen bij de aankondiging van de op handen zijnde blijde gebeurtenis.
De aanstaande vader nodigde vrienden en bekenden uit voor een maaltijd.
 

3. Artikel: 1976031215  
Titel: Boerderij-typen in Nederland (1)
Rubriek/subrubriek: Bebouwing / Boerderij
Verschenen in: 1976
Auteur(s): Gent, Jan van
Onder deze titel gaan wij de verschillende boerderij-typen in Nederland bekijken.
Deze bouwwerken zijn niet weg te denken in Nederland waar het type is aangepast of liever vergroeid met de omgeving.
De grote boerderij in het polderlandschap is een rustgevend silhouet; liggend aan de bosrand verzacht het 't sombere karakter van het bos; zij maakt het als ware toegankelijker.
 

4. Artikel: 1976081215  
Titel: Boerderij-typen in Nederland (2)
Rubriek/subrubriek: Bebouwing / Boerderij
Verschenen in: 1976
Auteur(s): Gent, Jan van
In het vorige nummer is een aanvang gemaakt met de bespreking van de meest voorkomende groep, t.w. die van het Hallehuis-type. De basisvorm hiervan is, n ruimte op een rechthoekig grondvlak, dat in drien is verdeeld.
Rond het centrum, de deel, zijn het bedrijf en de woning gegroepeerd.
 

5. Artikel: 1976100813  
Titel: Boerderij-typen in Nederland (3)
Rubriek/subrubriek: Bebouwing / Boerderij
Verschenen in: 1976
Auteur(s): Gent, Jan van
In de twee vorige nummers werd de meest voorkomende groep, die van het Hallehuis-type, besproken.
De artikelenreeks wordt thans besloten met de drie resterende types, de Friese Huis-groep, de Zeeuwse Schuur-groep en de Dwarshuis-groep.
Helaas vinden wij hiervan geen voorbeelden in de omgeving van Zoeterwoude.
 

6. Artikel: 1978030710  
Titel: Makelaars
Rubriek/subrubriek: Bebouwing / Gebouwdetail
Verschenen in: 1978
Auteur(s): Gent, Jan van
Natuurlijk kent iedereen de makelaars die bij transacties als tussenpersoon optreden, bijvoorbeeld bij de koop en verkoop van een huis.
Hoewel Jan van Gent wellicht ook over deze makelaars een boekje kan opendoen, gaat het in dit artikel niet over hen.
Toch hebben "zijn" makelaars alles met huizen te maken! Makelaars zijn de sier-elementen die men aan de voorgevel van (oude) huizen vindt, bij de nok.
 

7. Artikel: 1978060811  
Titel: 2381 EH Zoeterwoude
Rubriek/subrubriek: Infrastructuur / Plaatsbepaling
Verschenen in: 1978
Auteur(s): Gent, Jan van
Wie weet waar Willem Wever woont.
Voor het goed functioneren van een maatschappij is de mogelijkheid tot communicatie onontbeerlijk. Maar wie woont waar.
Hoe is "de ander" te bereiken. De oplossing hiervan is door de eeuwen heen een groot probleem geweest.
Een eerste en forse stap in de goede richting werd gezet in de Franse tijd door de invoering van de vaste achternaam en van de systematische nummering der huizen.
 

8. Artikel: 1980091016  
Titel: Het openbaar vervoer in en om Zoeterwoude tot 1980 (1)
Rubriek/subrubriek: Infrastructuur / Verkeer/vervoer
Verschenen in: 1980
Auteur(s): Gent, Jan van
Het openbaar vervoer dat men rond 1980 kende, had een eigen geschiedenis. De verbindingen in het verleden met de omliggende plaatsen waren afhankelijk van goede wegen en vaarwater.
Hierdoor was de ligging van de Hoge Rijndijk aan de Rijn ten opzichte van het dorp veel gunstiger.
Via de Rijn en de aangrenzende weg, was en is men rechtstreeks verbonden met de omliggende plaatsen zoals o.a. Leiden, Alphen en Woerden.
 

9. Artikel: 1980121820  
Titel: Het openbaar vervoer in en om Zoeterwoude (2)
Rubriek/subrubriek: Infrastructuur / Verkeer/vervoer
Verschenen in: 1980
Auteur(s): Gent, Jan van
Het eerste deel van deze studie plaatsten wij in de vorige aflevering. Thans volgt deel twee waarmee het verhaal ook wordt afgerond.
Ter herinnering: de vorige keer werd vooral aandacht besteed aan het vervoer te water. In de 17de en 18de eeuw waren er diverse regelmatige diensten van de trekschuit, zowel naar plaatsen in de naaste omgeving als naar Delft (sinds 1636).
 

10. Artikel: 1981100710  
Titel: De vlag in top
Rubriek/subrubriek: Dagelijks leven / Gebruiken
Verschenen in: 1981
Auteur(s): Gent, Jan van
Symbool
De vlag wordt veelal gebruikt als uiting van feestvreugde, zoals op de nationale feestdagen, bij openingen van scholen, winkels, bruggen e.d.
Als versiering bij feesten geven slingers met kleine vlaggetjes aanleiding tot een gezellige sfeer, wat de feestvreugde kan verhogen.
 

11. Artikel: 1981101414  
Titel: Hazerswoude 700
Rubriek/subrubriek: Festiviteiten / Eeuwfeest
Verschenen in: 1981
Auteur(s): Gent, Jan van
In onze buurgemeente Hazerswoude wordt dit jaar het zevende eeuwfeest gevierd.
Naast een uitgebreid programma met allerlei festiviteiten werd in de maand augustus een fraaie tentoonstelling gehouden in de raadszaal van het gemeentehuis.
Behalve een schat aan foto's en een aantal fraaie kaarten uit de collectie van het Hoogheemraadschap van Rijnland, was er ook een bijzondere stijlkamer met een pracht aan kleding en sieraden.
 

12. Artikel: 1982030510  
Titel: IJskelders
Rubriek/subrubriek: Dagelijks leven / Gebruiken
Verschenen in: 1982
Auteur(s): Gent, Jan van
In onderstaand artikel wordt een beschrijving gegeven van de winning en opslag van natuurijs in het ver leden en verder hoe een en ander gebeurde in ons dorp in het begin van deze eeuw.
 

13. Artikel: 1982060510  
Titel: De weg door Zoeterwoude-dorp (1)
Rubriek/subrubriek: Tentoonstelling / 1982 - De weg door Zoeterwoude-dorp
Verschenen in: 1982
Auteur(s): Gent, Jan van
Werden vroeger de wegen gesitueerd langs vaarten en sloten, de burgemeester Detmersweg (provinciale weg 17) daarentegen is planologisch vastgesteld en gaat dwars door de polder, los van het aanwezige patroon van sloten en weilanden.
 

14. Artikel: 1982081723  
Titel: De weg door Zoeterwoude-dorp (2)
Rubriek/subrubriek: Tentoonstelling / 1982 - De weg door Zoeterwoude-dorp
Verschenen in: 1982
Auteur(s): Gent, Jan van
We vervolgen onze weg naar Leiden vanaf de Miening en houden rekening met de verschillende annexaties door Leiden, welke plaats vonden in 1386, 1896, 1920 en 1966.
 

15. Artikel: 1983080202  
Titel: Reacties van lezers
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Reacties
Verschenen in: 1983
Auteur(s): Gent, Jan van
De weg door Zoeterwoude-Dorp
De Burgemeester Detmersweg is nu officieus ruim een jaar in gebruik.
Voor de bewoners aan de oude doorgangsweg is het een verademing om bevrijd te zijn van overtollige verkeer. Op de tentoonstelling "De weg door Zoeterwoude-Dorp" in Suetanborg zijn nog enkele leuke reacties opgevangen over het gebruik van de weg.
 

16. Artikel: 1983120709  
Titel: Zoeterwoudse straatnamen (1) - Hoe komt een straat aan zijn naam
Rubriek/subrubriek: Infrastructuur / Straatnamen
Verschenen in: 1983
Auteur(s): Gent, Jan van
Tegenwoordig wordt een straatnaam gekozen door de gemeenteraad van Zoeterwoude, op advies van de commissie straatnaamgeving.
Er kunnen echter ook spontaan straatnamen ontstaan onder de bevolking.
Een mooi voorbeeld is het Molenpad; dit rijwielpad dwars door de polder sluit aan bij de Grote Molen, de wipmolen aan de Ommedijkseweg.
 

17. Artikel: 1984030709  
Titel: Zoeterwoudse straatnamen (2) - Hoe komt een straat aan zijn naam
Rubriek/subrubriek: Infrastructuur / Straatnamen
Verschenen in: 1984
Auteur(s): Gent, Jan van
Zoeterwoudse straatnamen (2)
De eerste grote bouwactiviteiten vlak na de bevrijding ontstonden aan de Schenkelweg, waar de eerste woningwetwoningen werden gebouwd door de pas opgerichte woningbouwvereniging "Sint Willibrord".
Deze patroonheilige van de Nederlandse kerkprovincie wordt geerd door het beeld wat is geplaatst op de hoek van het woonhuis Schenkelweg 12, bewoond door de grote stimulerende eerste voorzitter van de woningbouwvereniging, de heer J. H. van der Ploeg.
 

18. Artikel: 1984060712  
Titel: 100 jaar Van Gent schilders
Rubriek/subrubriek: Bedrijven / Bedrijvigheid / Ambacht
Verschenen in: 1984
Auteur(s): Gent, Jan van
Honderd jaar schilders! Een ambacht dat onmisbaar is voor het behoud en de verfraaiing van onze huizen, bruggen, kerken en alle onderdelen die door verf worden beschermd en kleur geven aan de omgeving waarin wij leven en werken.
Honderd jaar schilders!
Dit is voor ons als schildersbedrijf een eeuw gebouwen in en om Zoeterwoude beschermen tegen weersinvloeden en door kleur aan te brengen in het interieur de sfeer te verhogen.
 

19. Artikel: 1984111720  
Titel: Zoeterwoudse straatnamen (3) - Hoe komt een straat aan zijn naam
Rubriek/subrubriek: Infrastructuur / Straatnamen
Verschenen in: 1984
Auteur(s): Gent, Jan van
Formeel vinden wij de Rijndijk verdeeld in 5 woonwijken, het zijn Meerburg, Rijnegom, de Goede Herder, Oosthoek en industrieterrein Grote Polder.
De woonwijken zijn gevormd door natuurlijke grenzen van het water en de gemeentegrenzen met Leiden, Leiderdorp en Hazerswoude.
De Rijn is de natuurlijke grens tussen Zoeterwoude en Leiderdorp.
De beide oevers worden in de volksmond aangeduid met de "hogezijde" en "lagezijde", waarbij wij met de hogezijde over het Zoeterwoude's grondgebied spreken.
 

20. Artikel: 1985081518  
Titel: Zoeterwoudse straatnamen (4) - Hoe komt een straat aan zijn naam
Rubriek/subrubriek: Infrastructuur / Straatnamen
Verschenen in: 1985
Auteur(s): Gent, Jan van
In de zestiger jaren werd er gestart met een grote uitbreiding ten westen van het dorp.
Er werd een doorbraak geforceerd door het slopen van een zevental woonhuizen aan de Dorpsstraat.
Het uitbreidingsplan stond bekend onder "Westeinde I" en sinds kort heeft deze wijk een op historische gronden gekozen naam van "Westwout".
 

21. Artikel: 1985110910  
Titel: Van de Hel naar de Hemel - Aanvulling op deel 17 Maarten van Velden
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Kerk en religie
Verschenen in: 1985
Auteur(s): Gent, Jan van
Na de Hervorming
Na de Reformatie, in het begin der 17e eeuw, kwamen de Jezuten uit Den Haag naar Voorschoten, Veur en Leidschendam, en wellicht ook naar Stompwijk om de katholieken in hun geestelijke noden te helpen.
Maar reeds kort na de Reformatie vormden Stompwijk met Zoeterwoude, Zoetermeer, Nootdorp en Leidschendam (hetwelk in 1619 als zelfstandige statie werd afgescheiden) een grote statie, waar Martinus van der Velden pastoor was tot 1639, toen hij tengevolge van een verwonding, hem te Middelburg bij Gouda onder de H. Mis toegebracht door een binnengedrongen bende, te Leiden is overleden.
 

22. Artikel: 1986021519  
Titel: Zoeterwoudse straatnamen (5) - Hoe komt een straat aan zijn naam
Rubriek/subrubriek: Infrastructuur / Straatnamen
Verschenen in: 1986
Auteur(s): Gent, Jan van
In het verlengde van de Weipoortse Vliet vinden wij van oudsher de "Ommedijckse Wateringe".
Hieraan grenzend liggen een aantal oude gebieden met eeuwenoude benamingen, die nu voortleven in de straatnamen van Zoeterwoude.
 

23. Artikel: 1986050915  
Titel: Zoeterwoudse straatnamen (6) - Hoe komt een straat aan zijn naam
Rubriek/subrubriek: Infrastructuur / Straatnamen
Verschenen in: 1986
Auteur(s): Gent, Jan van
Met de verschillende annexaties zijn van oorsprong Zoeterwoudse straatnamen naar Leiden verhuisd. Het grondgebied van Zoeterwoude grensde in het noorden, zo een honderd jaar geleden aan de singels van Leiden, de Witte- en Zoeterwoudsesingel.
Verder vormde de Rijn de grens, aan de Hoge Rijndijk met Leiderdorp en aan de Haagweg met Oegstgeest.
Tenslotte liep de grens met Voorschoten door de Vliet, de Oud- eof Waddinger Vliet en gedeeltelijk over de Leidseweg.
 

24. Artikel: 1986111520  
Titel: Oude bakkerij te Zoeterwoude
Rubriek/subrubriek: Bedrijven / Bedrijvigheid / Ambacht
Verschenen in: 1986
Auteur(s): Gent, Jan van
Op zaterdag 28 juli 1984 's-middags om vier uur ging de deur bij de Zoeterwoudse warme bakker Hein van der Meer op de knip.
Hein van der Meer was de laatste warme bakker van Zoeterwoude die nog dagelijks zijn klanten van vers brood voorzag.
 

25. Artikel: 1987050712  
Titel: 7 huizen aan de Dorpsstraat
Rubriek/subrubriek: Bebouwing / Woning (woongebouw)
Verschenen in: 1987
Auteur(s): Gent, Jan van
De Dorpsstraat is geheel veranderd door de uitbreidingen van Zoeterwoude-Dorp in de zestiger jaren.
Het karakter van een echte Dorpsstraat is verdwenen door de sloop van winkels, de Openbare School en woonhuizen.
Het besloten karakter van de bebouwing aan beide zijden van de straat (dat een gevoel gaf van bescherming), was door de sloop van de bouwwerken geheel verdwenen.
 

26. Artikel: 1987080918  
Titel: De Hooibouw
Rubriek/subrubriek: Bedrijven / Bedrijvigheid / Agrarisch
Verschenen in: 1987
Auteur(s): Gent, Jan van
Dat vanouds de veeteelt in Zoeterwoude een belangrijke plaats inneemt, blijkt uit de vele boerderijen en weilanden en dat hierbij de zorg voor de wintervoeding van de veestapel van groot belang is, merkt men in de zomermaanden als de hooioogst wordt binnengehaald.
Wordt tegenwoordig vele malen het hooigras gemaaid en "ingekuild" naast de grote ligboxstallen, in het verleden was de hooibouw geheel aangewezen op handwerk en op mooi droog weer.
Hoe en met welke middelen toen de hooibouw werd bedreven, vindt u verder in het artikel.
 

27. Artikel: 1987111115  
Titel: Nabouwen over de hooibouw
Rubriek/subrubriek: Bedrijven / Bedrijvigheid / Agrarisch
Verschenen in: 1987
Auteur(s): Gent, Jan van
Het napraten over de hooibouw, het zogenaamde "nabouwen", werd gedaan nadat alles gereed was voor de voedselverzorging voor de komende wintermaanden.
Zo ook kijken wij terug naar de hooibouw.
Zo werden tijdens het maaien, als de zon zijn warmte op het land liet gelden, de bovenkleren uitgetrokken.
Dan werd het blauw gestreepte of roodbaaien keperflanel zichtbaar.
 

28. Artikel: 1989080611  
Titel: In en om de kermis van Zoeterwoude (1)
Rubriek/subrubriek: Festiviteiten / Kermis
Verschenen in: 1989
Auteur(s): Gent, Jan van
Als wij aan de kermis denken, dan gaan onze eerste gedachten naar de kermis rond de 3-oktoberfeesten in Leiden.
Het zijn vooral de grote attracties die het meest in het oog springen, zoals de achtbaan, het reuzerad en andere technische hoogstandjes voor op het sensatie beluste kermispubliek.
 

29. Artikel: 1989082123  
Titel: Bram van Velde - Kunstschilder in Zoeterwoude
Rubriek/subrubriek: Kunst en cultuur / Schilderkunst
Verschenen in: 1989
Auteur(s): Gent, Jan van
Van de in Zoeterwoude geboren kunstschilder Bram van Velde is in het Bonnefantenmuseum in Maastricht een overzichtstentoonstelling van zijn werk.
De tentoonstelling zal later te zien zijn in het Centre Pompidou te Parijs en in Valencia en Madrid.
Bram van Velde was een kunstschilder die zijn eigen weg ging in het zoeken naar nieuwe vormen op zijn doeken.
 

30. Artikel: 1991021113  
Titel: In en om de kermis van Zoeterwoude (2)
Rubriek/subrubriek: Festiviteiten / Kermis
Verschenen in: 1991
Auteur(s): Gent, Jan van
In en om de kermis van Zoeterwoude (2)
Rond de kermis werden allerlei volksspelen beoefend die traditioneel waren gegroeid.
Zo werd bij de kinderspelen tientallen jaren blokjes geraapt, vlaggetje gestoken, stoeltje verwisseld, balletje of eitje gelopen en het zaklopen ontbrak zeer zeker niet.
Dit geldt eveneens voor de volksspelen van de volwassenen.
 

31. Artikel: 1991050913  
Titel: In en om de kermis van Zoeterwoude (3)
Rubriek/subrubriek: Festiviteiten / Kermis
Verschenen in: 1991
Auteur(s): Gent, Jan van
Kermis-familie van der Krogt
Na jaren zand en mest te hebben vervoerd met zijn schuit, een "Westlander", ging Klaas van der Krogt in 1892 de kermis op.
Hij was toen al 38 jaar en eveneens in 1892 getrouwd met Maria Visscher, allebei getogen Zoeterwoudenaren.
Met een koek- en suikerkraam werd in de regio op de kermis handel gedreven.
 

32. Artikel: 1991100810  
Titel: Geschiedenis van het Raadhuis in Zoeterwoude (slot)
Rubriek/subrubriek: Infrastructuur / Spoorweg
Verschenen in: 1991
Auteur(s): Gent, Jan van
Na het slaan van de eerste paal ging een en ander voorspoedig.
Maar er moesten wel diverse voorzieningen worden getroffen, wilde het bestuursapparaat kunnen doorwerken.
Om te beginnen werd vr het raadhuis een ruime "keet" geplaatst, waarin "Openbare werken" het enkele maanden zou moeten uithouden.
De burgemeester nam een grote kamer in zijn eigen ambtswoning in gebruik, om daar zijn werkzaamheden te doen en ook om daar de B.& W. vergaderingen te houden.
 

33. Artikel: 1993020714  
Titel: In en om de kermis van Zoeterwoude (4)
Rubriek/subrubriek: Festiviteiten / Kermis
Verschenen in: 1993
Auteur(s): Gent, Jan van
De grote feesten die zijn gehouden in Zoeterwoude, werden meestal opgeluisterd met een kermis.
Het waren hoogtepunten in de historie van ons dorp en werden op de bekende Zoeterwoudse manier gevierd.
Borg hiervoor stonden de goede voorbereidingen en de massale deelnamen van de inwoners van ons dorp.
Het was de fotografie, samen met de kranten, die deze feesten vastlegden voor het nageslacht.
 

34. Artikel: 1994117379  
Titel: Uithangborden en gevelstenen
Rubriek/subrubriek: Bebouwing / Gebouwdetail
Verschenen in: 1994
Auteur(s): Gent, Jan van
Postcode, straatnamen en huisnummers; we zijn er aan gewend.
Heel anders dan wie in de zeventiende eeuw een huisadres noteerde.
Hij nam zijn toevlucht tot een lange omschrijving zoals "op de soogenaemde Tesschelsekaaij, het sesde huijs van de Nieuwe Brug, voor het huijs waar de Vergulde Draak uithangt".
 

35. Artikel: 1995089911  
Titel: In en om de boerderij van Zoeterwoude (1)
Rubriek/subrubriek: Bedrijven / Bedrijvigheid / Agrarisch
Verschenen in: 1995
Auteur(s): Gent, Jan van
Zoeterwoude, ons dorp, is vanouds een belangrijk veeteeltgebied.
De boerderijen zijn dominerend aanwezig of liever gezegd opgenomen in het landschap dat thuis hoort in een weidelandschap.
Heel fraaie boerderijen zijn er te vinden in Zoeterwoude, met vooral prachtige exemplaren in de Weipoort.
Hoe oud zijn deze boerderijen en wat waren de voorgangers van deze solide en praktische gebouwen.
 

36. Artikel: 1996085560  
Titel: In en om de boerderij van Zoeterwoude (2)
Rubriek/subrubriek: Bedrijven / Bedrijvigheid / Agrarisch
Verschenen in: 1996
Auteur(s): Gent, Jan van
De vroege bewoners van ons gebied bleken een goede neus te hebben voor de natuurlijke droge hoogteplekken.
Het gebied dat voornamelijk is gevormd door het drassige veen, doorsneden door oude geulen en kreken, die lang geleden zijn dichtgeslibd met grof zanderig kleimateriaal.
Zo zien wij in Zoeterwoude aan de Noordbuurtseweg enkele boerderijen ver in het land liggen of op een licht verhoogd erf in het Westeinde.
 

37. Artikel: 1997021924  
Titel: Zoeterwoudse straatnamen (7) - Hoe komt een straat aan zijn naam
Rubriek/subrubriek: Infrastructuur / Straatnamen
Verschenen in: 1997
Auteur(s): Gent, Jan van
(Toegevoegde) Zoeterwoudse straatnamen
Met de naderende voltooiing van de woonwijk "Bloemenweide" wordt een aantal straatnamen toegevoegd aan de reeds bekende verzameling straatnamen.
Met de keuze van de wijknaam "Bloemenweide" werd de richting van de te kiezen straatnamen bepaald.
Er werd gezocht in de richting van de weidebloemen, de oeverplanten en aanverwante bloemsoorten.
Toch is het moeilijk om vanuit het oogpunt van de boer de weidebloemen als sierlijk element te zien van het weiland.
Veel weidebloemen zijn eigenlijk onkruid door hun groeiwijze en hun geaardheid, dit is de minimum voedingswaarde en de giftigheid van de plant.
 

38. Artikel: 1997118190  
Titel: In en om de boerderij in Zoeterwoude (3)
Rubriek/subrubriek: Bedrijven / Bedrijvigheid / Agrarisch
Verschenen in: 1997
Auteur(s): Gent, Jan van
Dit dorp lezers is zeer oudt,
't wierd door 't Romeinsche volk gebouwd.
't pronkt aan den kant van Rhijn, met schoone buitens, dreeven,
en kan ons lekkere kaas en puik van boter geeven.
(de Nederlandsche staden dorpsbeschrijver 1792)
Waarom wordt deze tekst aangehaald.
Hieruit blijkt dat Zoeterwoude in het verre verleden al bekend stond om de bereiding een goede kwaliteit van boter en kaas.
 

39. Artikel: 1998119200  
Titel: In en om de boerderij in Zoeterwoude (4)
Rubriek/subrubriek: Bebouwing / Boerderij
Verschenen in: 1998
Auteur(s): Gent, Jan van
In de boerderij is het achterhuis een belangrijk en centraal vertrek voor het boerenleven.
Er vinden allerlei activiteiten plaats in het belang van het boerenbedrijf en het boerengezin.
In het belang van het boerenbedrijf was dat de bereiding van de boter en de kaas.
Voor het boerengezin werd hier het dagelijkse eten bereid en, meestal eenmaal per week, het brood gebakken.
De contouren van de schouwen, die we in de boerderijen vaak vinden, duiden op het gebruik van open vuren in het verleden.
 

40. Artikel: 1999119500  
Titel: Bij de bouw van 14 woningen aan de Schenkelweg
Rubriek/subrubriek: Bebouwing / Woning (woongebouw)
Verschenen in: 1999
Auteur(s): Gent, Jan van
Bij de bouw van 14 woningen aan de Schenkelweg
De eerste woningen van de woningbouwvereniging Willibrord werden gebouwd aan de Schenkelweg.
Maar wat ging hier aan vooraf.
Door de vijf oorlogsjaren was er niets gebouwd, dus ook niets toegevoegd aan het woningbouwbestand van Zoeterwoude.
Er was een grote behoefte aan eenvoudige en vooral betaalbare woningen.
Al in de laatste oorlogsjaren was het Jan van der Ploeg die plannen ontwikkelde voor het oprichten van een katholieke woningbouwvereniging.
 

 

Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 3 pagina's, met elk (max.) 40 publicaties:

1   2   3       Volgende       Eind

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 19 december 2017