Website Oud Zoeterwoude Suetan kwartaalbladen - Stichting Oud Zoeterwoude Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Geest, Koos van der   (in veld: Auteur(s))     

Aantal gevonden publicaties : 6   (uit: 1551)


Uitgebreid zoeken

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Artikel: 1995059496  
Titel: De Zoeterwoudse bakkers in oorlogstijd en hongerwinter (1)
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Wereldoorlog
Verschenen in: 1995
Auteur(s): Geest, Koos van der
Hoewel ik pas bijna 12 jaar was aan het eind van de oorlog 1940 - 1945, herinner ik mij uit die jaren vrij veel.
De volle draagwijdte van de oorlogstoestand drong echter waarschijnlijk nauwelijks tot mij door.
Dat het een wat angstige tijd was is mij altijd bijgebleven.
 

2. Artikel: 1995089905  
Titel: De Zoeterwoudse bakkers in oorlogstijd en hongerwinter (2)
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Wereldoorlog
Verschenen in: 1995
Auteur(s): Geest, Koos van der
Brandstoffen
Het was echter niet eenvoudig om de ovens op temperatuur te krijgen (250į C) Toevallig beschikten beide bakkerijen over dezelfde ovens, n.l. een Bako van de fa. de Boer uit Dordrecht.
Deze werden gestookt met steenkool van een grof soort en ook met briketten.
Met de bevrijding van Limburg viel de aanvoer hiervan vrijwel geheel weg.
 

3. Artikel: 2000054548  
Titel: Zoeterwoudse militairen naar Oost-IndiŽ in de jaren 1945 - 1950 (1)
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Varia
Verschenen in: 2000
Auteur(s): Geest, Koos van der
Zoeterwoudse militairen naar Oost-IndiŽ in de jaren 1945 - 1950
Een beeld van Zoeterwoude in die jaren.
Vierhonderd jaar lang was Oost-IndiŽ onder Nederlands bewind geweest, een Nederlandse kolonie.
Pal na de Japanse bezetting, op 17 augustus 1945, riepen Soekarno en Hatta eenzijdig de Republiek IndonesiŽ uit.
Nederland stond hier niet geheel afwijzend tegenover maar achtte het beter als dit via een geleidelijk proces zou verlopen.
Al snel na de Duitse capitulatie, op 5 mei 1945, werden de eerste vrijwilligers geworven voor de bevrijding van Nederlands IndiŽ uit de handen van de Japanse bezetters.
 

4. Artikel: 2000086164  
Titel: Zoeterwoudse militairen naar Oost-IndiŽ in de jaren 1945 - 1950 (2)
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Varia
Verschenen in: 2000
Auteur(s): Geest, Koos van der
Vanaf augustus 1947 werden er door het Katholiek Thuisfront vanuit de Sint Jansparochie wekelijks nieuwsbrieven naar de militairen in IndiŽ gestuurd.
Aad Berg heeft kans gezien deze van zijn diensttijd in IndiŽ van ruim drie jaar te bewaren en mee terug te brengen naar Holland.
Zij geven een zeer interessant beeld van Zoeterwoude in die jaren.
Elke wekelijkse aflevering begon met twee vaste rubrieken.
 

5. Artikel: 2000118285  
Titel: Zoeterwoudse militairen naar Oost-IndiŽ in de jaren 1945 - 1950 (3)
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Varia
Verschenen in: 2000
Auteur(s): Geest, Koos van der
In het meinummer van Suetan verscheen het eerste artikel over de Zoeterwoudse militairen die in de jaren 1945- 1950 werden uitgezonden naar het toenmalige Oost-IndiŽ.
Aan de hand van de nieuwsbrieven welke zij van het Katholiek Thuisfront van de Sint Jans Parochie ontvingen volgde in augustus een vervolg met een beeld van Zoeterwoude in 1947.
In aansluiting hierop nu het wel en wee van het dorp in 1948.
 

6. Artikel: 2001053032  
Titel: Zoeterwoudse militairen naar Oost-IndiŽ in de jaren 1945 -1950 (4)
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Varia
Verschenen in: 2001
Auteur(s): Geest, Koos van der
Onder bovenstaande titel verschenen vorig jaar drie artikelen in Suetan.
Het eerste was een inleiding over de naoorlogse situatie in deze Nederlandse kolonie en de aanleiding tot het massaal uitzenden van militairen, zowel vrijwilligers als dienstplichtigen waaronder ook bijna 90 inwoners van Zoeterwoude.
Er werden vele contacten onderhouden met "de jongens overzee".
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 6 september 2019