Website Oud Zoeterwoude Suetan kwartaalbladen - Stichting Oud Zoeterwoude Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Excursiecommissie   (in veld: Auteur(s))     

Aantal gevonden publicaties : 64   (uit: 1551)

Getoond wordt publicatie : 1 t/m 40


Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 2 pagina's, met elk (max.) 40 publicaties:

1   2       Volgende       Eind

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Artikel: 1972030707  
Titel: Excursie naar het Gemeenlandshuis
Rubriek/subrubriek: Evenementen / Lezingen en excursies
Verschenen in: 1972
Auteur(s): Excursiecommissie
Op een nader te bepalen datum in mei zullen de donateurs van onze vereniging in de gelegenheid worden gesteld een excursie mee te maken naar het Gemeenlandshuis van het Hoogheemraadschap Rijnland aan de Breestraat.
 

2. Artikel: 1972120202  
Titel: Tegelavond in de "Drie Eendjes" op 28 november j.l.
Rubriek/subrubriek: Evenementen / Lezingen en excursies
Verschenen in: 1972
Auteur(s): Excursiecommissie
De spreekster Drs. I.W.L. Moerman hield een inleiding, die hoofdzakelijk handelde over de vervaardiging van tegels en de voornaamste centra van onze vroegere tegelindustrie.
Het was een welkome aanvulling op het artikel van J. van Gent in het vorige nummer van Suetan.
 

3. Artikel: 1973030202  
Titel: Belangrijke mededeling voor onze donateurs
Rubriek/subrubriek: Evenementen / Lezingen en excursies
Verschenen in: 1973
Auteur(s): Excursiecommissie
Als vervolg op en aanvulling van de tegelavonden, die in het Dorp en aan de Rijndijk gehouden zijn, heeft de excursiecommissie besloten om met de donateurs, die hiervoor belangstelling hebben, een bezoek te brengen aan de mooie en uitgebreide tegeltentoonstelling in het Gemeente-Museum in Den Haag, aan de Stadhouderslaan 41.
 

4. Artikel: 1973035353  
Titel: Bericht van onze excursiecommissie
Rubriek/subrubriek: Evenementen / Lezingen en excursies
Verschenen in: 1973
Auteur(s): Excursiecommissie
Om ook in de nazomer voor onze donateurs iets in de geest van onze Stichting te organiseren, heeft de excursiecommissie contact opgenomen met de Heer van der Sterre, architect uit Leiderdorp.
 

5. Artikel: 1973060303  
Titel: Verslag van de excursiecommissie.
Rubriek/subrubriek: Evenementen / Lezingen en excursies
Verschenen in: 1973
Auteur(s): Excursiecommissie
Op 28 februari 1973 werd door de excursiecommissie een avondexcursie belegd naar de tegeltentoonstelling in het Gemeentemuseum in Den Haag.
Hieraan werd door ongeveer 30 donateurs deelgenomen.
Onder deskundige leiding van het Museum werden we langs de diverse soorten en modellen tegels geleid.
 

6. Artikel: 1975090707  
Titel: Geuzentocht
Rubriek/subrubriek: Evenementen / Lezingen en excursies
Verschenen in: 1975
Auteur(s): Excursiecommissie
Voor een beperkt aantal donateurs van Oud-Zoeterwoude bestaat de gelegenheid deel te nemen aan de Geuzentocht van de Vereniging "Water, Land en Ruimte" op 3 oktober a.s.
Per bus en boot reist men die dag in het kielzog van de Watergeuzen van 1574 langs alle plaatsen die toen bij de onderwaterzetting van het gewest en bij het Ontzet van Leiden van belang zijn geweest.
 

7. Artikel: 1976031111  
Titel: Lezingen & Excursies
Rubriek/subrubriek: Evenementen / Lezingen en excursies
Verschenen in: 1976
Auteur(s): Excursiecommissie
WOENSDAGAVOND 14 APRIL Lezing over "Oude Pijpen", met vertoning van dia's en materiaal, door de heer H. v.d. Meulen
Aanvang: 20.00 uur; in "Ons Huis".

ZONDAGMIDDAG 25 APRIL Excursie naar het Pijpenmuseum "De Moriaan" te Gouda, Westhaven 29.
Vertrek: 13.00 uur; bij museum: 14.00 uur. Wij reizen op eigen gelegenheid, ook al
 

8. Artikel: 1976081111  
Titel: Lezingen & Excursies
Rubriek/subrubriek: Evenementen / Lezingen en excursies
Verschenen in: 1976
Auteur(s): Excursiecommissie
Wanneer : Woensdag 15 september a.s.
Waar : Complex Heineken Brouwerij, Zoeterwoude
Hoe laat : 's middags 2,00 uur precies
Wat : Huys Zwieten en Barremolen
 

9. Artikel: 1976101616  
Titel: Lezingen & Excursies
Rubriek/subrubriek: Evenementen / Lezingen en excursies
Verschenen in: 1976
Auteur(s): Excursiecommissie
De excursie van 15 september naar de monumenten op het op het terrein van Heineken was bijzonder geslaagd.
Er waren omstreeks 75 belangstellenden.
De heer J.J. Schouten verzorgde een interessante dia-lezing over de Hoge Rijndijk in het algemeen en Huize Zwieten in het bijzonder; de heer Mr. W. Bosman hield een korte inleiding over de voorgeschiedenis en de stichting van de Barremolen.
 

10. Artikel: 1977035656  
Titel: Excursie
Rubriek/subrubriek: Evenementen / Lezingen en excursies
Verschenen in: 1977
Auteur(s): Excursiecommissie
Rapenburg 28 te Leiden
ZONDAG I MEI 1977
14.00 uur MUSEUM van OUDHEDEN
Rondleiding door drs. A. Peddemors
* Vervoer: op eigen gelegenheid I
* Entree: f 1,--; beneden 18 jr. f 0,50
 

11. Artikel: 1977080505  
Titel: Excursie
Rubriek/subrubriek: Evenementen / Lezingen en excursies
Verschenen in: 1977
Auteur(s): Excursiecommissie
Op voorstel van HEINEKEN gaan wij nu eens een heel ander soort excursie houden dan tot heden gebruikelijk was.
Wij gaan een bezoek brengen aan de BROUWERIJ VAN HEINEKEN Gewoon eens kijken hoe het er daar toegaat, hoe deze voor onze gemeente zo belangrijke fabriek reilt en zeilt.
Het wordt dus anders dan anders, maar vast niet minder interessant.
Vooral wanneer men bedenkt dat HEINEKEN een voortreffelijk gastheer is!
 

12. Artikel: 1977120303  
Titel: Evenementen
Rubriek/subrubriek: Evenementen / Lezingen en excursies
Verschenen in: 1977
Auteur(s): Excursiecommissie
EXCURSIE 15 januari 1978 - 13.00 uur
KOSTUUM MUSEUM Lange Vijverberg 14 -. Den Haag
Het lijkt aardig eens een bezoek te brengen aan dit bijzonder interessante museum, dat op een heel eigen wijze een prachtig beeld geeft van vroeger tijden. Het is de bedoeling, dat wij op eigen gelegenheid naar Den Haag gaan en omstreeks 13.00 uur bij het museum verzamelen.
 

13. Artikel: 1981050303  
Titel: Lezingen en excursies
Rubriek/subrubriek: Evenementen / Lezingen en excursies
Verschenen in: 1981
Auteur(s): Excursiecommissie
Terugblik op het afgelopen jaar.
De excursiecommissie (die overigens ook de lezingen voorbereidt) kan terugzien op een geslaagd 1980, getuige de opkomst en de reacties op de vier georganiseerde activiteiten.
Traditiegetrouw is rond de "verjaardag" van de Stichting de jaarlijkse donateursavond gehouden. Op 12 februari 1980 bestond Oud Zoeterwoude officieel precies 10 jaar.
 

14. Artikel: 1981050404  
Titel: Oud Zoeterwoude presenteert... Het Catharijneconvent te Utrecht
Rubriek/subrubriek: Evenementen / Lezingen en excursies
Verschenen in: 1981
Auteur(s): Excursiecommissie
Een excursie per bus naar het Catharijneconvent te Utrecht Ook dit jaar organiseren we weer een busexcursie.
Het ligt in de bedoeling om in de nazomer een bezoek te brengen aan het Catharijneconvent in Utrecht. Dit is de naam van het jongste Rijksmuseum in Nederland en het Catharijneconvent is bedoeld om de godsdienstige geschiedenis van Nederland vast te leggen in het voormalig Utrechts klooster.
 

15. Artikel: 1981050406  
Titel: Oud Zoeterwoude presenteert... Het Catharijneconvent te Utrecht
Rubriek/subrubriek: Evenementen / Lezingen en excursies
Verschenen in: 1981
Auteur(s): Excursiecommissie
Een excursie per bus naar Catharijneconvent te Utrecht.
Ook dit jaar organiseren we weer een busexcursie.
Het ligt in de bedoeling om in de nazomer een bezoek te brengen aan het Catharijneconvent in Utrecht.
 

16. Artikel: 1981070303  
Titel: Oud Zoeterwoude presenteert... Het Catharijneconvent te Utrecht
Rubriek/subrubriek: Evenementen / Lezingen en excursies
Verschenen in: 1981
Auteur(s): Excursiecommissie
Het bestuur van de Stichting Oud Zoeterwoude heeft het genoegen alle donateurs en hun introducé(e)s uit te nodigen voor een excursie per bus naar het Catharijneconvent te Utrecht op zondag 6 september aanstaande, per touringcar vertrek vanuit Dorp: vanaf de Rabobank, om 11.45 uur precies vertrek vanaf de Hoge Rijndijk: Huize Van Hartevelt, Hoge Rijndijk 48 om 11.50 uur precies.
 

17. Artikel: 1981100303  
Titel: Oud Zoeterwoude presenteert... Bezoek tentoonstelling "Vondsten uit Verleden Land"
Rubriek/subrubriek: Evenementen / Lezingen en excursies
Verschenen in: 1981
Auteur(s): Excursiecommissie
Op deze zondagmiddag zal onder leiding van de archeoloog van het Museum van Oudheden en tevens inwoner van Zoeterwoude, drs. A.Peddemors, de tentoonstelling "Vondsten uit Verleden Land" worden bezichtigd.
Omdat tegenwoordig door dit museum geen rondleidingen meer worden gehouden, is deze rondleiding speciaal voor Oud Zoeterwoude georganiseerd.
 

18. Artikel: 1982060303  
Titel: Oud Zoeterwoude presenteert... Kasteel Sypesteyn te Oud- Loosdrecht
Rubriek/subrubriek: Evenementen / Lezingen en excursies
Verschenen in: 1982
Auteur(s): Excursiecommissie
Het bestuur van de Stichting Oud Zoeterwoude heeft het genoegen alle donateurs en hun introducé(é)s uit te nodigen voor de Jubileumexcursie per touringcar naar - op zondag 5 september 1982 - vertrek: vanuit Dorp van Rabobank om 10.40 uur precies vanaf Hoge Rijndijk 48, Huize v. Hartevelt om 10.50 uur precies.
 

19. Artikel: 1982080303  
Titel: Oud Zoeterwoude presenteert... De weg door Zoeterwoude-Dorp
Rubriek/subrubriek: Evenementen / Lezingen en excursies
Verschenen in: 1982
Auteur(s): Excursiecommissie
Het bestuur van de Stichting Oud Zoeterwoude heeft het genoegen alle donateurs en hun introducé(é)s uit te nodigen voor de Jubileumexcursie per touringcar naar Kasteel Sypesteyn te Oud-Loosdrecht - op zondag 5 september 1982 vertrek: vanuit Dorp van Rabobank om 10.40 uur precies vanaf Hoge Rijndijk 48, Huize v.Hartevelt om 10.50 uur precies.
 

20. Artikel: 1982082323  
Titel: Oud Zoeterwoude presenteerde... De fietstocht van 5 juni
Rubriek/subrubriek: Evenementen / Lezingen en excursies
Verschenen in: 1982
Auteur(s): Excursiecommissie
De fietstocht van 5 juni j.l. is een groot succes geworden.
De circa 30 personen startten om half twee bij de Grote Molen, de zon hoog aan de hemel, temperatuur 30gr. c.
Jammer was dat de vrijwillige molenaar verstek liet gaan, maar naar wij later hoorden, door nare familieomstandigheden.
Daarom niet getreurd, wij hebben de molen gezien van binnen en de heer van Diemen uit de Weipoort heeft ons er nog het een en ander over verteld.
 

21. Artikel: 1988080607  
Titel: Oud Zoeterwoude presenteert... Excursie naar Amsterdam
Rubriek/subrubriek: Evenementen / Lezingen en excursies
Verschenen in: 1988
Auteur(s): Excursiecommissie
Op zaterdag 24 september a.s.
Hoogtepunten van deze excursie worden bezoek aan Museum Amstelkring meer bekend als Ons' Lieve Heer op Solder bezoek aan het Begijnhof een rustpunt in de drukke stad bezoek aan Joods historisch museum pas één jaar geopend
Gegevens: 8.30 uur vertrek van Dirk van Santhorstweg 8.40 uur vertrek Hoge Rijndijk bij Meerburgkerk.
 

22. Artikel: 1988081313  
Titel: Oud Zoeterwoude presenteerde... Excursie Zaltbommel en Oirschot
Rubriek/subrubriek: Evenementen / Lezingen en excursies
Verschenen in: 1988
Auteur(s): Excursiecommissie
Zaterdag 4 juni
Het was jammer, dat slechts 25 deelnemers deze tocht meemaakten, temeer daar de meesten vonden, dat dit de mooiste tocht van de laatste jaren was.
Precies op tijd werd weggereden, om pas te stoppen in Zaltbommel, waar onder geleide de beroemde Sint Maartenkerk werd bezocht.
 

23. Artikel: 1990051011  
Titel: Oud Zoeterwoude presenteert... Excursie naar Dordrecht
Rubriek/subrubriek: Evenementen / Lezingen en excursies
Verschenen in: 1990
Auteur(s): Excursiecommissie
Zaterdag 14 mei.
Dordrecht is de oudste stad van Holland.
Bij de Groothoofdspoort wandelde Karel V reeds de stad binnen. Bij deze poort komen 3 rivieren bijeen: de Oude Maas, de Noord en de Merwede.
 

24. Artikel: 1991050505  
Titel: Oud Zoeterwoude presenteert... Excursie naar Willemstad en Bergen op Zoom
Rubriek/subrubriek: Evenementen / Lezingen en excursies
Verschenen in: 1991
Auteur(s): Excursiecommissie
Zaterdag 8 juni brengen we een bezoek aan deze beide historische plaatsen.
We beginnen in Willemstad, een stadje met een historie, nauw verbonden aan Prins Willem van Oranje en aan Prins Maurits.
De vesting is nog aanwezig, zoals aangelegd in de Spaanse tijd.
 

25. Artikel: 1991050707  
Titel: Excursies naar de molen "Zelden van Passe" en naar Mechelen
Rubriek/subrubriek: Evenementen / Lezingen en excursies
Verschenen in: 1991
Auteur(s): Excursiecommissie
Nu deze molen momenteel in het middelpunt van de belangstelling staat, hebben wij de molenaar Witteman benaderd, om met onze Stichting een bezoekje te brengen aan de molen.
De Molenaar zal u uitgebreid vertellen over de molen en over zijn werk.
Dit gaat gebeuren op vrijdag 14 juni om 19.30 uur.
 

26. Artikel: 1991080505  
Titel: Oud Zoeterwoude presenteert... Excursies naar Mechelen en Katwijk
Rubriek/subrubriek: Evenementen / Lezingen en excursies
Verschenen in: 1991
Auteur(s): Excursiecommissie
Op zaterdag 17 augustus a.s.
Al meer dan 30 personen hebben zich opgegeven, zodat u zich moet haasten, als u nog mee wilt gaan.
Nog even de gegevens op een rijtje: De kosten zijn f 30,-- voor busreis en fooi chauffeur.
U moet wel Belgisch geld meenemen en (indien u dat hebt) een paspoort of iets dergelijks.
 

27. Artikel: 1991080707  
Titel: Oud Zoeterwoude presenteerde... Excursies naar Willemstad en de Zelden van Passe
Rubriek/subrubriek: Evenementen / Lezingen en excursies
Verschenen in: 1991
Auteur(s): Excursiecommissie
Op zaterdag 8 juni j.l. bracht een kleine bus "vol" ons naar Willemstad, waar twee dames ons rondleidden door de stad, het Mauritshuis en de N.H. Kerk.
Vooral het Mauritshuis was meer dan een bezoek waard, terwijl de kerk in zijn eenvoud ieder erg aansprak.
Bergen op Zoom hebben we met een gids van het V.V.V. bewonderd.
De geschiedenis is al een studie waard.
 

28. Artikel: 1992020707  
Titel: Oud Zoeterwoude presenteert... Dia's over Leiden als landschap tussen geest en gronden en excursie naar de Betuwe
Rubriek/subrubriek: Evenementen / Lezingen en excursies
Verschenen in: 1992
Auteur(s): Excursiecommissie
Woensdag 18 maart, Ons Huis, een bijzondere lezing door de heer G.J. de Bruyn De heer De Bruyn is bioloog.
Hij geeft vanuit zijn biologische visie een bijzondere kijk op de geschiedenis.
Zoeterwoude zal in hoge mate aan bod komen in zijn lezing.
 

29. Artikel: 1992020909  
Titel: Oud Zoeterwoude presenteerde... Excursie naar Katwijk
Rubriek/subrubriek: Evenementen / Lezingen en excursies
Verschenen in: 1992
Auteur(s): Excursiecommissie
Hier nog een drietal foto's van de zo geslaagde excursie naar Katwijk op zaterdag 28 september 1991, waarin de heer en mevrouw Van der Plas in Katwijks kostuum ons begeleidden.
 

30. Artikel: 1992110808  
Titel: Een mooie herinnering aan de excursie De Rijp en Hoorn
Rubriek/subrubriek: Evenementen / Lezingen en excursies
Verschenen in: 1992
Auteur(s): Excursiecommissie
Op 5 september j.1. vertrok een bijna volle bus (wegens ziekte waren 4 mensen afgevallen).
Ieder was voorzien van paraplu's en regenjassen.
En het is een feit: ben je op regen ingesteld, dan valt alles mee.
Op de heenweg naar De Rijp werd eerst even stilgestaan bij het kostelijke raadhuisje van Graft, waarna werd doorgereden naar De Rijp.
En dan nog een anekdote over de duif en de dorpskerk.
 

31. Artikel: 1993020505  
Titel: Excursie naar Waterland
Rubriek/subrubriek: Evenementen / Lezingen en excursies
Verschenen in: 1993
Auteur(s): Excursiecommissie
Op zaterdag 17 april a.s.
We bezoeken één van de mooiste delen van Noord Holland in in het bijzonder Monnikendam, Edam en Broek in Waterland.
In Monnikendam bezoeken we eerst de Grote of Sint Nicolaaskerk, met een korte rondleiding.
Een korte wandeling volgt dan door Monnikendam. We drinken koffie.
Vervolgens gaan we naar Edam.
 

32. Artikel: 1993080505  
Titel: Zoeterwoude presenteert
Rubriek/subrubriek: Evenementen / Lezingen en excursies
Verschenen in: 1993
Auteur(s): Excursiecommissie
Het oudheidkundig bezit van onze stichting is in de afgelopen maanden weer met vele interessante stukken uitgebreid.
Wij ontvingen: Van de heer H. Bouwman (u weet wel; van de lezing "Het geheim van Holland" november 1992) twee prachtige kleurenfoto's van de Burmaadse verlaat.
Van mevrouw M.J. van Mil uit Voorburg een kaarslantaarn die bevestigd was aan de laatste brandweer-handwagen van Zoeterwoude.
 

33. Artikel: 1993080607  
Titel: Excursie naar Waterland
Rubriek/subrubriek: Evenementen / Lezingen en excursies
Verschenen in: 1993
Auteur(s): Excursiecommissie
Op zaterdag 17 april j.l. stonden ongeveer 20 "Rijndijkers" om half negen bij de Meerburgkerk te wachten op de bus, die de overige deelnemers aan de excursie in het "Dorp" had opgehaald.
Toen de bus even later vertrok, hadden 54 bevoorrechte mensen hun plaatsje gevonden.
Helaas had de heer Duindam 26 mensen moeten teleurstellen.
Inderdaad helaas, want het werd een bijzonder geslaagde excursie.
 

34. Artikel: 1993110405  
Titel: Excursie naar Wijk bij Duurstede en Amerongen op 4 september 1993
Rubriek/subrubriek: Evenementen / Lezingen en excursies
Verschenen in: 1993
Auteur(s): Excursiecommissie
Deze morgen scheen de zon, wat niet gewoon was deze zomer.
Prompt op tijd kon de reisleider, de heer Duindam, vaststellen dat hij de schapen binnen had.
Bij de stop aan de Hoge Rijndijk werd het gezelschap voor die dag compleet, 38 personen.
 

35. Artikel: 1994020707  
Titel: Van de excursiecommissie
Rubriek/subrubriek: Evenementen / Lezingen en excursies
Verschenen in: 1994
Auteur(s): Excursiecommissie
Op zaterdag 28 mei wordt een heel bijzondere excursie gehouden.
We houden het vlak bij huis, namelijk Den Haag.
Bezocht worden het mooie museum Scheveningen en daarna,
 

36. Artikel: 1994085151  
Titel: Zaterdag 24 september - Excursie Deventer
Rubriek/subrubriek: Evenementen / Lezingen en excursies
Verschenen in: 1994
Auteur(s): Excursiecommissie
Onze aandacht gaat uit naar de IJssel stad Deventer.
Gesticht in de Middeleeuwen, een bloeiende handelsstad, lid van het Hanzeverbond.
Lebuïnus (ook bekend in ons Zoeterwoude) verkondigde er het Christendom en stichtte hier een kerkje, op de plaats waar nu de grote Lebuïnuskerk staat.
 

37. Artikel: 1995056969  
Titel: Excursie naar De Lier (België)
Rubriek/subrubriek: Evenementen / Lezingen en excursies
Verschenen in: 1995
Auteur(s): Excursiecommissie
Zaterdag 20 mei vertrekken we om half negen om in één ruk door te rijden naar het schilderachtige plaatsje De Lier in België op zo'n 17 kilometer van Antwerpen.
Dit prachtige plaatsje wordt per jaar door duizenden mensen bezocht.
Het is gelegen aan de samenvloeiing van de Grote- en Kleine Nete en wordt ook wel de "Poort der Kempen" genoemd.
 

38. Artikel: 1995089901  
Titel: Excursie naar Rotterdam
Rubriek/subrubriek: Evenementen / Lezingen en excursies
Verschenen in: 1995
Auteur(s): Excursiecommissie
Op zaterdag 23 september
Nu eens een heel andere excursie: Historie en ultramodern liggen hier heel dicht bij elkaar.
We gaan met u Rotterdam verkennen: allereerst rond de Coolsingel.
Bezoek aan de Laurenskerk, een wandelingetje langs die rare huizen aan de Blaak, ook langs de oude haven en afsluitend een bezoek aan het prachtige Schielandhuis.
 

39. Artikel: 1996052525  
Titel: Excursie naar Vollenhove, Schokland en Urk
Rubriek/subrubriek: Evenementen / Lezingen en excursies
Verschenen in: 1996
Auteur(s): Excursiecommissie
Een heel mooie excursie hebben wij voor U in petto!
We bezoeken eerst het voormalige Zuiderzeestadje Vollenhove, in de kop van Overijsel, met zijn prachtige historische gebouwen, zijn rijke geschiedenis en als hoogtepunt een prachtige tuin.
In de Vollenhof, een herberg, gevestigd in een pand uit 1539 drinken we koffie met daarbij een plaatselijke specialiteit.
Vervolgens rijden we naar het voormalige eiland Schokland.
 

40. Artikel: 1996084949  
Titel: Excursie naar Alkmaar en Broek op Langendijk
Rubriek/subrubriek: Evenementen / Lezingen en excursies
Verschenen in: 1996
Auteur(s): Excursiecommissie
Zaterdag 5 oktober Het feit dat we dit bericht vroegtijdig moeten uitbrengen, brengt met zich mee dat het precieze programma nog moet worden vastgelegd.
In ieder geval bezoeken wij de prachtige stad Alkmaar, waar we veel dingen tegenkomen, die we uit Leiden kennen: een prachtig stadhuis, een waaggebouw, mooie gevels en bovenal de onlangs geheel gerestaureerde Laurenskerk.
Een kerk van unieke bouw, waarvan de geschiedenis teruggaat tot 1485.
 

 

Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 2 pagina's, met elk (max.) 40 publicaties:

1   2       Volgende       Eind

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 8 november 2020