Website Oud Zoeterwoude Suetan kwartaalbladen - Stichting Oud Zoeterwoude Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Duindam, A.C.J.   (in veld: Auteur(s))     

Aantal gevonden publicaties : 80   (uit: 1551)

Getoond wordt publicatie : 1 t/m 40


Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 2 pagina's, met elk (max.) 40 publicaties:

1   2       Volgende       Eind

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Artikel: 1981050101  
Titel: Nieuwe voorzitter aan het woord
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Van de voorzitter
Verschenen in: 1981
Auteur(s): Duindam, A.C.J.
Met enige schroom wil ik me bij U voorstellen als de nieuwe voorzitter van "Oud Zoeterwoude". Ik bevind mij namelijk in het bestuur met mensen van "het eerste uur" en ik weet, dat er vóór mij zeer goede voorzitters zijn geweest.
"Oud Zoeterwoude" heeft vanaf het begin mijn grote belangstelling. U weet misschien, dat ik oorspronkelijk afkomstig ben uit Leiden, waar ik ook als lid van "Oud Leiden" zo'n veertigtal jaren sta ingeschreven.
 

2. Artikel: 1982030202  
Titel: De voorzitter aan het woord
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Van de voorzitter
Verschenen in: 1982
Auteur(s): Duindam, A.C.J.
Het jaar 1982 is een belangrijk jaar voor onze Stichting.
Niet alleen het feit, dat 12,5 jaar geleden enthousiaste mensen de handen ineen sloegen, om het werk van Oud Zoeterwoude te beginnen, maar vooral het feit, dat we dit jaar ons eigen home gaan openstellen voor een breder publiek.
Want vanaf het begin is het de bedoeling geweest, om "oude, waardevolle dingen" te verwerven en die onder te brengen in een ruimte en ze toonbaar te maken voor al wie daar belang in stellen.
 

3. Artikel: 1982030303  
Titel: In Memoriam - A.A.J. Moons
Rubriek/subrubriek: Personen / In memoriam
Verschenen in: 1982
Auteur(s): Duindam, A.C.J.
Met dankbaarheid hebben wij hem uitgezwaaid op de goed bezochte donateursavond van 9 februari.
Een bescheiden man, van wie je op aan kon en voor wie niets te veel was.
Want naast het vele werk van penningmeester, had hij de zorg voor het adresseren en verzenden van drukwerk.
 

4. Artikel: 1982080606  
Titel: Op naar het 25 jarig bestaan!
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Informatief
Verschenen in: 1982
Auteur(s): Duindam, A.C.J.
Een oudheidkundige instelling doet denken aan een instelling van eerbiedwaardige ouderdom bemand door statige bestuursleden, en werkend met oude folianten en oude voorwerpen, in een omgeving van pilaren en crypte-achtige ruimten.
Nu is hiervan niets waar in de stichting "Oud Zoeterwoude".
 

5. Artikel: 1982122021  
Titel: Onder het oor van de barg - Gesprek met de heer Johannes Dompeling
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Herinneringen
Verschenen in: 1982
Auteur(s): Duindam, A.C.J.
Geboren 13 juli 1903 in de Weipoort, momenteel wonende in Leiderdorp.
De heer Dompeling werd geboren in de nog steeds intacte boerderij daterend van 1631, aan de Weipoortse Vliet, gelegen tussen de nu niet meer bestaande Burmaatse Verlaat en de Lagerbergbrug. Links van het Weddepad gaande naar Benthuizen.
 

6. Artikel: 1983020505  
Titel: Oud Zoeterwoude presenteert... De brand van het stadhuis te Leiden in 1929
Rubriek/subrubriek: Evenementen / Lezingen en excursies
Verschenen in: 1983
Auteur(s): Duindam, A.C.J.
Op woensdag 2 maart a.s. komen we bijeen in de Eendenkooi.
Om 8 uur eerst een zeer korte jaarvergadering, met een verslag van de gebeurtenissen van het afgelopen jaar, en het financieel verslag. Daarna willen wij U de zeer interessante film tonen:
De brand van het stadhuis te Leiden in 1929.
 

7. Artikel: 1983050505  
Titel: Oud Zoeterwoude presenteert... Het Hoogheemraadschap van Rijnland
Rubriek/subrubriek: Evenementen / Lezingen en excursies
Verschenen in: 1983
Auteur(s): Duindam, A.C.J.
Op woensdag 25 mei a.s. een belangwekkende excursie naar het Hoogheemraadschap van Rijnland.
Om 8 uur ('s avonds!) verzamelen in het nieuwe gebouw van het Hoogheemraadschap aan de Breestraat 48 te Leiden.
Daar zal een film worden vertoond van de watersnoodramp, die 30 jaar geleden ons land teisterde.
 

8. Artikel: 1983051414  
Titel: Oud Zoeterwoude presenteert... Enkhuizen
Rubriek/subrubriek: Evenementen / Lezingen en excursies
Verschenen in: 1983
Auteur(s): Duindam, A.C.J.
Zaterdag 3 september a.s.
Enkhuizen, Jaarlijkse excursie
Nadere gegevens volgen in het volgende nummer van "Suetan".
Vertrek: 's morgens 9 uur. Terug: 5 uur in de middag.
 

9. Artikel: 1983052121  
Titel: Oud Zoeterwoude presenteerde... De brand in het Leidse Stadhuis
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Leiden
Verschenen in: 1983
Auteur(s): Duindam, A.C.J.
Woensdag 2 maart j.1. kwam een gezelschap van welgeteld 92 bezoekers bijeen in de Eendenkooi, Zoeterwoude-Hoge Rijndijk voor het verslag van de gebeurtenissen van het afgelopen jaar en was er gelegenheid tot inzage van het financiële verslag.
Gezien de grote opkomst en de reacties van alle aanwezigen was het weer een bijzondere avond.
Wij danken onze voorzitter van deze plaats voor deze geslaagde avond.
 

10. Artikel: 1983080303  
Titel: Oud Zoeterwoude presenteert... Enkhuizen
Rubriek/subrubriek: Evenementen / Lezingen en excursies
Verschenen in: 1983
Auteur(s): Duindam, A.C.J.
Op zaterdaag 3 september a.s.
Excursie Enkhuizen
Doel van de excursie: bezoek aan het onlangs geopende buitenmuseum van het Zuiderzeemuseum. Gelegenheid tot bezoek aan het binnenmuseum, en/of bezoek aan het schitterende Zuiderzee-stadje Enkhuizen.
Opgave deelname: telefonisch bij de ondergetekende: 071-410926. Liefst zo spoedig mogelijk. Want als de bus vol is, is geen bijboeking mogelijk!
 

11. Artikel: 1983085353  
Titel: Afsluiting van de tentoonstelling "Zoeterwoudse schippers en scheepvaart"
Rubriek/subrubriek: Tentoonstelling / 1983 - Zoeterwoudse schippers en scheepvaart
Verschenen in: 1983
Auteur(s): Duindam, A.C.J.
Woensdag 14 september om 20.00 uur in "Ons Huis" Zoeterwoude-Dorp.
Afsluiting van de tentoonstelling "Zoeterwoudse schippers en scheepvaart"
Wij hopen u die avond enkele interessante uurtjes te mogen geven met volgende ingrediënten:
Terugblik op het watergebeuren (foto's en dia's).
 

12. Artikel: 1984030505  
Titel: Oud Zoeterwoude presenteert... Vroegste bewoning van Midden-Nederland en van het leven langs de Rijn
Rubriek/subrubriek: Evenementen / Lezingen en excursies
Verschenen in: 1984
Auteur(s): Duindam, A.C.J.
Dinsdag 3 april
In de "Eendenkooi" houden we een bijeenkomst, waarin we trachten door te dringen in de oertijden van onze gewesten, om te zoeken naar de allereerste bewoning.
Wij prijzen ons gelukkig iemand bereid te hebben gevonden, die diepgaand heeft gespeurd naar datgene, wat zoveel eeuwen achter ons ligt. We kunnen zeggen, dat onze voorvaderen de moeite van het naspeuren waard zijn gebleken.
 

13. Artikel: 1984090303  
Titel: Oud Zoeterwoude presenteert... Het dorpsleven in Zoeterwoude-Dorp en Hoge Rijndijk in de jaren '60
Rubriek/subrubriek: Evenementen / Lezingen en excursies
Verschenen in: 1984
Auteur(s): Duindam, A.C.J.
Film- en dia-avond op woensdag 19 september a.s. in "Ons Huis" om 20.00 uur. Dat belooft een bijzondere avond te worden!
Uit het gemeente-archief van Zoeterwoude laten wij u een film zien welk een algemeen beeld geeft van het dorpsleven in Zoeterwoude-Dorp en Hoge Rijndijk in de jaren '60.
 

14. Artikel: 1984090505  
Titel: Oproep van het bestuur
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Van het bestuur
Verschenen in: 1984
Auteur(s): Duindam, A.C.J.
Wij zijn in het bezit gekomen van 3 filmpjes, opgenomen rond 1950, waarvan er een is gemaakt door de heer Van Cappendijk, die destijds onderwijzer was van de V.G.L.O. school in Zoeterwoude.
Deze film is door de "oud-Zoeterwouder" Aad Kuyf vanuit Nieuw Zeeland aan ons afgestaan.
Wij zijn de heer Kuyf bijzonder dankbaar voor dit prachtige geschenk.
 

15. Artikel: 1984110303  
Titel: Van de voorzitter
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Van de voorzitter
Verschenen in: 1984
Auteur(s): Duindam, A.C.J.
Het laatste nummer van "Suetan" voor het jaar 1984 ligt hier voor U. Een jaar vol activiteiten, maar ook een jaar van een zekere "stilte".
Dat slaat op de openstelling van Suetanborgh: geen tentoonstelling dit jaar, maar wel intense activiteit achter de schermen.
Een commissie van 3 man uit het bestuur is bezig met inventarisering van de "spullen".
 

16. Artikel: 1985025353  
Titel: Oud Zoeterwoude presenteert... en presenteerde... Film- en dia-avond
Rubriek/subrubriek: Evenementen / Lezingen en excursies
Verschenen in: 1985
Auteur(s): Duindam, A.C.J.
Op dinsdag 26 februari a.s. in "De Eendenkooi" om 20.00 uur Op veler verzoek en wegens grote belangstelling herhalen wij de dia- en filmavond, zoals die in september j.1. in Ons Huis plaatsvond.
Alleen zal daaraan worden toegevoegd een film uit de jaren 1950.
Vele Zoeterwoudenaren, nu in de leeftijd van 35 tot 65 jaar zullen zich kunnen herkennen in de getoonde filmbeelden uit de jaren 1950 tot 1960.
 

17. Artikel: 1985026969  
Titel: Van de voorzitter
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Van de voorzitter
Verschenen in: 1985
Auteur(s): Duindam, A.C.J.
Twee belangrijke gebeurtenissen vragen onze aandacht 12 februari was het 15 jaar geleden dat de Stichting "Oud Zoeterwoude" werd opgericht.
De doelstellingen zijn in die 15 jaar nagestreefd door de diverse bestuursleden en we kunnen met vreugde en dankbaarheid terugzien op vele goede dingen: een goed verzorgd tijdschrift, dat met grote regelmaat is uitgekomen; een "home", waarin de oudheidkundige bezittingen worden bewaard en geïnventariseerd en waar al enkele belangrijke tentoonstellingen zijn geweest.
 

18. Artikel: 1985050202  
Titel: Oud Zoeterwoude presenteert... Hofjestocht in Leiden
Rubriek/subrubriek: Evenementen / Lezingen en excursies
Verschenen in: 1985
Auteur(s): Duindam, A.C.J.
Op woensdag 12 juni. Om half acht verzamelen in het van der Werfpark bij de Doezastraat.
Onder leiding bezoeken wij een tiental hofjes, waarna de excursie wordt afgesloten in het Leidse Stadhuis.
Daar bezoeken wij enkele representatieve ruimten, o.a. ook de Burgemeesterskamer, waarin een schilderij de moeite waard is, te weten een originele Escher.
 

19. Artikel: 1985050303  
Titel: Oud Zoeterwoude presenteerde... Film- en dia-avond in de Eendenkooi
Rubriek/subrubriek: Evenementen / Lezingen en excursies
Verschenen in: 1985
Auteur(s): Duindam, A.C.J.
Oud Zoeterwoude presenteerde... film- en dia-avond in de Eendenkooi
Op dinsdag 26 februari waren ruim 100 belangstellenden gekomen naar de filmen dia-avond in de Eendenkooi.
Een verheugde voorzitter heette de vele belangstellenden van harte welkom en wees er al vast op, dat in de pauze een aantal oude foto's te zien zouden zijn.
Een film uit het gemeentearchief van Zoeterwoude uit 1950 werd met veel belangstelling én meeleven bekeken. Peter Versluys, die voor de gehele avond de verantwoording had, had eer van zijn werk.
 

20. Artikel: 1985080606  
Titel: Oud Zoeterwoude presenteert... Excursie naar het Paleis 't Loo
Rubriek/subrubriek: Evenementen / Lezingen en excursies
Verschenen in: 1985
Auteur(s): Duindam, A.C.J.
Na aankomst in het Paleis zien we eerst een dia-presentatie over het Paleis en de prachtig aangelegde tuinen.
Vervolgens bezoeken we het Paleis en de tuinen, waarvoor toch zeker een drie uur nodig is.
Om 2 uur vertrekken we met onze bus voor een wildspeurtocht door de Koninklijke Houtvesterijen Het Loo, o.l.v. een houtvester-gids.
 

21. Artikel: 1985080707  
Titel: Oud Zoeterwoude presenteert... Tentoonstelling Muziek en Zang
Rubriek/subrubriek: Tentoonstelling / 1985 - Muziek en Zang in Zoeterwoude
Verschenen in: 1985
Auteur(s): Duindam, A.C.J.
De tentoonstelling wordt gehouden in Suetanborg van 7 september tot 6 oktober a.s.
 

22. Artikel: 1985080910  
Titel: Suetanborgh - Schenkingen
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Schenkingen
Verschenen in: 1985
Auteur(s): Duindam, A.C.J.
Wij ontvingen de volgende brief van de heer Nico van den Akker, Gans 7, Zoeterwoude, waarvoor wij zeer erkentelijk zijn.
Bijgesloten is een reproductie van een inmiddels 70 jaar oude foto, welke ik enige tijd geleden heb toegezegd voor een eventuele publicatie in "Suetan" en/of het foto-archief van "Oud Zoeterwoude".
 

23. Artikel: 1986020303  
Titel: Van het bestuur
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Informatief
Verschenen in: 1986
Auteur(s): Duindam, A.C.J.
Bij het begin van het jaar 1986 gaat onze Stichting haar 16-de levensjaar in. En de tienerleeftijd is de leeftijd. dat het huishouden meer geld gaat kosten. Nu is dat bij onze stichting gelukkig gedeeltelijk Waar: we moeten maar voor enkele uitgaven meer betalen.
Maar we gaan nu echt schot krijgen in de inventarisering van onze bezittingen, in de opzet van een bibliotheek en fotoverzameling.
Om het echter terdege te doen, moeten we daar wel met ons budget rekening mee houden. Daar komt bij, dat de huur van "Suetanborgh" een gat heeft geslagen in ons "kapitaal".
 

24. Artikel: 1986050303  
Titel: Oud Zoeterwoude presenteert... Excursie zaterdag 31 mei
Rubriek/subrubriek: Evenementen / Lezingen en excursies
Verschenen in: 1986
Auteur(s): Duindam, A.C.J.
Een prachtige dag hopen we, dat deze excursiedag zal worden. We bezoeken Den Bosch en Heusden.
We vertrekken uit Zoeterwoude en gaan rechtstreeks naar de hoofdstad van Noord-Brabant, 's-Herthogenbosch. De prachtig gerestaureerde Sint Jans-basiliek is het eerste doel van onze excursie.
 

25. Artikel: 1986080303  
Titel: Voorwoord van de voorzitter van "Oud Zoeterwoude"
Rubriek/subrubriek: Genealogie / Familie
Verschenen in: 1986
Auteur(s): Duindam, A.C.J.
Geruime tijd geleden kregen wij contact met een stichting, die met onze dorpsgeschiedenis nauw is verbonden: n.l. een stichting, die alle van Zwietens onder haar vaan tracht te verenigen.
En het kasteel Zwieten - vroeger één van de belangrijkste historische plekken in ons Zoeterwoude - is de regelmatige pleisterplaats van de vele "Van Zwietens".
Daar wij juist een "Suetan" aan de Van Zwietens wilden wijden, kwam de gedachte aan een nadere kennismaking tot stand.
 

26. Artikel: 1986080606  
Titel: Redactioneel - van Zwieten I t/m IV
Rubriek/subrubriek: Genealogie / Familie
Verschenen in: 1986
Auteur(s): Duindam, A.C.J.
Van Zwieten I
In een vorig nummer van "Suetan" kondigden wij reeds aan dat het geslacht van Zwieten in Zoeterwoude uitgebreid zou worden beschreven.
Bijna de volledige inhoud van dit blad zal gewijd zijn aan de Zoeterwoudse tak van Zwieten en aanverwante zaken. Er is met veel genoegen aan gewerkt en wij vertrouwen dat onze lezers deze bundeling van gegevens zullen waarderen.
 

27. Artikel: 1986110505  
Titel: In Memoriam - J.A. Detmers
Rubriek/subrubriek: Personen / In memoriam
Verschenen in: 1986
Auteur(s): Duindam, A.C.J.
Ons bereikte het bericht, dat in Balgoy op 71-jarige leeftijd is overleden de heer J.A. Detmers, oud bestuurslid van onze Stichting en tot zijn pensionering Burgemeester van Zoeterwoude.
De Stichting Oud Zoeterwoude gedenkt hem in dankbaarheid, temeer omdat onze Stichting veel aan de overledene te danken heeft.
Hij heeft gestaan bij het prille begin van onze Stichting.
 

28. Artikel: 1986110707  
Titel: Oud Zoeterwoude presenteerde... een excursie naar Delft
Rubriek/subrubriek: Evenementen / Lezingen en excursies
Verschenen in: 1986
Auteur(s): Duindam, A.C.J.
Op zaterdag 6 september.
Jammer dat 4 deelnemers zich op het laatste moment wegens ziekte moesten terugtrekken.
Om 9.30 uur bezochten wij na een korte wandeling door het oudste deel van Delft de Nieuwe Kerk met zijn 110 meter hoge toren.
Aan de hand van een kostelijk boekje werd studie gemaakt van het (niet te bezichtigen) mausoleum van de Oranjes.
 

29. Artikel: 1987025353  
Titel: De Klaverweide school
Rubriek/subrubriek: Onderwijs / R.K. basisschool Klaverweide
Verschenen in: 1987
Auteur(s): Duindam, A.C.J.
De zevende en achtste groep van deze school had als project: Zoeterwoude.
En allicht kom je dan ook terecht in de geschiedenis van ons dorp.
En "Oud Zoeterwoude" droeg hierbij z'n steentje bij: Ons bestuurslid J. van Gent hield een inleiding op de school over de ontwikkeling van moeras tot het huidige dorp. Hij sprak dus over vele eeuwen.
 

30. Artikel: 1987051515  
Titel: Oud Zoeterwoude presenteerde... Bezoek aan het Gravensteen, de St. Lodwijkskerk en een diapresentatie van de Hartebrug te Leiden
Rubriek/subrubriek: Evenementen / Lezingen en excursies
Verschenen in: 1987
Auteur(s): Duindam, A.C.J.
Oud Zoeterwoude presenteerde... Bezoek aan het Gravensteen, de St. Lodwijkskerk en een diapresentatie van de Hartebrug te Leiden
Op woensdag 11 maart verzamelden zich een 60-tal donateurs, om in het Gravensteen na het nuttigen van koffie te luisteren naar de voorzitter van Oud Leiden, Prof. Mr. H.W. van Soest, die een uiteenzetting gaf van het ontstaan van de Grafelijke gebouwen en van de uiteenlopende bestemmingen, die dit complex in de loop van de eeuwen gekregen heeft.
Een rondleiding voltooide het geheel.
Daarna ontvangst in de St. Lodewijkskerk.
 

31. Artikel: 1987051717  
Titel: Maritiem museum "Prins Hendrik", Rotterdam - Varen voor de boeren
Rubriek/subrubriek: Bedrijven / Bedrijvigheid / Scheepvaart
Verschenen in: 1987
Auteur(s): Duindam, A.C.J.
In deze tentoonstelling wordt aandacht besteed aan de bijna verdwenen kleine regionale scheepvaart in het zuidelijke deel van het Hoogheemraadschap van Rijnland.
Het gaat om het poldergebied rond dorpen als Zoeterwoude, Stompwijk, Hazerswoude, Benthuizen en Boskoop.
Tot in de jaren vijftig van onze eeuw vond hier scheepvaart plaats met kleine, ondiep stekende, en smalle vaartuigen als bokken, westlanders en schouwen.
 

32. Artikel: 1987055555  
Titel: Suetanborgh - Schenkingen
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Schenkingen
Verschenen in: 1987
Auteur(s): Duindam, A.C.J.
Een bijzondere aanwinst voor ons archief Vanuit Uden (het Kruisherenkloosterl mocht ondergetekende enkele fraaie foto's en duizenden negatieven halen, die in het bezit waren van ons vroegere bestuurslid Pater Spierinqs, die enkele jaren terug is overleden.
Maar van het een komt het ander: aldaar is woonachtig pater A. van den Elsen, die als studerend frater in 1943 kwam te wonen in het klooster aan de Vrouwenweg.
 

33. Artikel: 1987080505  
Titel: Oud Zoeterwoude presenteert... Excursie naar Gouda
Rubriek/subrubriek: Evenementen / Lezingen en excursies
Verschenen in: 1987
Auteur(s): Duindam, A.C.J.
Oud Zoeterwoude presenteert... Excursie naar Gouda
Op zaterdag 19 september
De stad Gouda -evenals Leiden- een stad met vele prachtige gebouwen en een roemrijke historie.
Wij willen daar een bezoek gaan brengen en dank zij de medewerking van onze burgemeester Houdijk, die voor zijn Zoeterwoudse tijd in de stad Gouda wethouder was, hebben wij een aantrekkelijke excursie samengesteld.
Om te beginnen brengen wij een bezoek aan het prachtige stadhuis.
 

34. Artikel: 1987080707  
Titel: Oud Zoeterwoude presenteerde... Excursie naar Goedereede en Brielle
Rubriek/subrubriek: Evenementen / Lezingen en excursies
Verschenen in: 1987
Auteur(s): Duindam, A.C.J.
Een volle bus reed zaterdag 30 mei (10 minuten te laat) naar Goedereede en Brielle.
In Goedereede werd in de oude toren het museum bezocht, terwijl velen de toren beklommen, om van het uitzicht te genieten.
Wandelingetjes door het hart van het stadje deden de schoonheid van het plaatsje ontdekken.
 

35. Artikel: 1987110303  
Titel: Redactioneel - Diverse onderwerpen
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Informatief
Verschenen in: 1987
Auteur(s): Duindam, A.C.J.
Dagboek Hongerwinter 1944 -1945
Een uniek werk over deze ramptijd, geschreven van dag tot dag, door een inwoner van Zoeterwoude uit die benarde tijd.
De plannen voor uitgave van dit boek (1990), dus 50 jaar na het begin van de oorlog, nemen vastere vormen aan.
Wij zoeken voor publicatie nog: fotomateriaal uit die tijd, kranten van ondergrondse afkomst, door Engelse vliegtuigen uitgegooide folders en foto's, brieven van synode en/of bisschoppen uit die tijd, enzovoorts.
 

36. Artikel: 1987110505  
Titel: Redactioneel - Diverse onderwerpen
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Informatief
Verschenen in: 1987
Auteur(s): Duindam, A.C.J.
Tijdens de excursie naar Gouda beloofde ik u, om nadere gegevens over de kaarsjesavond te geven in de volgende Suetan. leder jaar wordt als voorbereiding op het Kerstfeest in Gouda het stadhuis en het gehele marktplein met duizenden kaarsen verlicht en wordt kerstzang rond het kerstevangelie van Lucas uitgevoerd.
Een enorme kerstboom - aangeboden door een Noorse buurgemeente - wordt die avond ontstoken.
Er komen duizenden en duizenden mensen dir gebeuren bijwonen.
 

37. Artikel: 1988020303  
Titel: De voorzitter aan het woord
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Informatief
Verschenen in: 1988
Auteur(s): Duindam, A.C.J.
Na een heel druk verenigingsjaar zijn we 1988 ingegaan met veel plannen voor de toekomst.
We moeten echter tot onze spijt afscheid nemen van enkele mensen, die ieder op hun eigen wijze veel hebben betekend voor onze stichting.
 

38. Artikel: 1988020707  
Titel: Oud Zoeterwoude presenteerde... Zoeterwoude, één grote Zaligheid
Rubriek/subrubriek: Evenementen / Lezingen en excursies
Verschenen in: 1988
Auteur(s): Duindam, A.C.J.
Onder deze naam is een prachtige dia-serie gemaakt door Peter Versluijs.
Zo'n 1800 dia's over de meest verschillende onderwerpen is tot een prachtig geheel geworden.
Ruim twee jaar is er aan gewerkt, en in de kosten is door de gemeente Zoeterwoude ruimschoots bijgedragen.
 

39. Artikel: 1988050303  
Titel: Redactioneel - Varia
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Informatief
Verschenen in: 1988
Auteur(s): Duindam, A.C.J.
Voor u ligt het tweede nummer, dat niet meer onder de eindverantwoordelijkheid ligt van de heer Warmerdam.
Toch hopen wij dat dit nummer van "Suetan" -weliswaar iets dunner- in de smaak valt.
Het vorige nummer bevatte een artikel over de Hoge Rijndijk.
 

40. Artikel: 1988050505  
Titel: Oud Zoeterwoude presenteert... Excursie Zaltbommel en Oirschot
Rubriek/subrubriek: Evenementen / Lezingen en excursies
Verschenen in: 1988
Auteur(s): Duindam, A.C.J.
Op zaterdag 4 juni a.s..
Na vertrek uit Zoeterwoude gaan we via Utrecht naar Zaltbommel.
Als we de grote Rijnbrug overrijden, zien we rechts de grote Sint Maartenkerk, enkele jaren geleden geheel gerestaureerd. De bus rijdt ons tot bij de majestueuse vierkante toren.
 

 

Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 2 pagina's, met elk (max.) 40 publicaties:

1   2       Volgende       Eind

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 5 november 2017