Website Oud Zoeterwoude Suetan kwartaalbladen - Stichting Oud Zoeterwoude Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Bosman, W.   (in veld: Auteur(s))     

Aantal gevonden publicaties : 75   (uit: 1551)

Getoond wordt publicatie : 1 t/m 40


Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 2 pagina's, met elk (max.) 40 publicaties:

1   2       Volgende       Eind

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Artikel: 1974090104  
Titel: Wie, wat, waarover
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Informatief
Verschenen in: 1974
Auteur(s): Bosman, W.
Het is een historisch vaststaand feit; dat regenten en bestuurderen door de eeuwen heen kritiek op hun beleid en daden in de kiem hebben gesmoord door hetzij de critici de kop af te haken hakken, hetzij hen bij het bestuur te betrekken.
Aangezien de eerste methode wel erg drastisch is, heeft het Bestuur van onze Stichting de tweede op mij toegepast.
Maar laat ik mij eerst even voorstellen.
 

2. Artikel: 1974090506  
Titel: Soeterwoude's nieuwe schoolmeester (1)
Rubriek/subrubriek: Onderwijs / Openbare (basis)school dorp
Verschenen in: 1974
Auteur(s): Bosman, W.
Zijn leeropdracht.
Het archief van onze stichting werd dezer dagen verrijkt met een schitterend handgeschreven copie van het besluit d.d. 19 november 1798 inzake de aanstelling van en instructies voor een nieuwe schoolmeester in Zoeterwoude.
Het stuk is een in zeer veel dank aanvaard geschenk van mevr. W.C. Dorrepaal-Parlevliet.
Het blijkt, dat in genoemd jaar de heer A. Folderman als schoolmeester werd opgevolgd door de heer T.C. van Rossum.
 

3. Artikel: 1974090710  
Titel: Vier eeuwen geleden, Soeterwoude en 't ontzet van Leyden
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Leiden
Verschenen in: 1974
Auteur(s): Bosman, W.
In de nacht van 25 op 26 mei 1574 verschenen de Spaanse troepen onder Valdez - voor de tweede maal - voor de poorten van Leiden, om de stad niet gewapender hand te veroveren, doch door uithongering.
Daartoe bouwden zij een driedubbele ring van schansen en versterkte dorpen (waaronder Zoeterwoude) rondom de stad, waar aldus dan ook bij wijze van spreken geen muis meer in of uit kon.
 

4. Artikel: 1974121112  
Titel: Soeterwoude's nieuwe schoolmeester (2)
Rubriek/subrubriek: Onderwijs / Openbare (basis)school dorp
Verschenen in: 1974
Auteur(s): Bosman, W.
A-religieus onderwijs.
In het vorige nummer hebben wij gezien hoe de heer T.P. v. Rossum in 1798 werd aangesteld als schoolmeester te Zoeterwoude en hoe in een "Ordre en Instructie" zijn eigenlijke leeropdracht werd omschreven.
Niet alleen uit het veelvuldig gebruik van Franse woorden werd daarbij duidelijk, dat men zich toen in de Franse Tijd bevond; dit bleek evenzeer uit de geciteerde artikelen 5 en 6.
 

5. Artikel: 1975060303  
Titel: Dit kwartaal
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Informatief
Verschenen in: 1975
Auteur(s): Bosman, W.
Sedert de verschijning van het vorige nummer van Suetan, in maart, hebben er in en rondom onze Stichting heel wat activiteiten plaatsgevonden!
Allereerst was er dan op 25 maart de Donateursbijeenkomst.
De zaal in "Ons Huis" was die avond gezellig vol, waarschijnlijk vooral met supporters van Jan van Gent.
Welnu, dat bleek ook terecht.
 

6. Artikel: 1975060405  
Titel: Soeterwoude's nieuwe schoolmeester (3)
Rubriek/subrubriek: Onderwijs / Openbare (basis)school dorp
Verschenen in: 1975
Auteur(s): Bosman, W.
Neven-activiteiten
In eerdere afleveringen van Suetan (nrs. 14 en 15) zagen wij, dat de heer T.P. v. Rossum in november 1798 als de nieuwe schoolmeester van Zoeterwoude werd aangesteld.
Aan de hand van de voor hem geldende "Ordre en Instructie" constateerden we toen, wat zijn eigenlijke leeropdracht was en ook, dat het onderwijs toen - anders dan tevoren - een a-religieuze basis had.
 

7. Artikel: 1975091012  
Titel: Soeterwoude's nieuwe schoolmeester (4)
Rubriek/subrubriek: Onderwijs / Openbare (basis)school dorp
Verschenen in: 1975
Auteur(s): Bosman, W.
Werktijden
De heer T.P. van Rossum, de in november 1798 nieuw benoemde schoolmeester van Zoeterwoude, is zo langzamerhand een echte oude bekende van ons geworden.
In de aflevering 14, 15 en 17 van Suetan hebben wij hem steeds beter leren kennen. aan de hand van de voor hem geldende "Ordre en Instructie". Wij weten wat voor onderwijs hij moest geven en hoe hij dat moest doen.
 

8. Artikel: 1975120710  
Titel: Oud nieuws
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Varia
Verschenen in: 1975
Auteur(s): Bosman, W.
Oud nieuws
Van de hak op de tak door de tijd springend brengen wij U een aantal echt Zoeterwoudse berichten, oud maar wellicht tóch nieuws:
HERSTEL DORPSKERK
Eind maart 1817 zenden Kerkeraad en Kerkmeesteren een circulaire aan de Hervormde Kerken in Nederland met een bede om een geldelijke bijdrage voor het herstel van
 

9. Artikel: 1976031616  
Titel: Eerste werkgroep van start
Rubriek/subrubriek: Bedrijven / Bedrijvigheid / Scheepsbouw
Verschenen in: 1976
Auteur(s): Bosman, W.
Het is zo langzamerhand gebruikelijk, dat wij in Suetan telkens verslag uitbrengen over hetgeen er "Dit Kwartaal" in en om de Stichting plaatsvond. Door ruimte-gebrek zullen wij ditmaal van deze (goede) gewoonte afwijken, zij het dat een enkel punt wel genoemd móet worden.
In de eerste plaats is dat de geweldige lezing van
 

10. Artikel: 1976080101  
Titel: Beter laat...
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Informatief
Verschenen in: 1976
Auteur(s): Bosman, W.
Dit is de aflevering van Suetan, die eigenlijk eind juni j.l. zou hebben moeten uitkomen.
Tot deze drastische verschuiving van de verschijningsdatum is besloten, omdat in de maand september twee bijzondere data onze extra aandacht vragen
 

11. Artikel: 1976080509  
Titel: 1 september 1276 - 1 september 1976
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Varia
Verschenen in: 1976
Auteur(s): Bosman, W.
FLORIS en DIRK
De heren Floris de Vijfde en Dirk van Santhorst staan aan de basis van de enorme festiviteiten, die onder de naam "700 jaar Zoeterwoude" op 1 september van dit jaar worden ingeluid en in de periode van 27 mei tot en met 12 juni 1977 hun hoogtepunt zullen hebben.
Dat komt zo, Enige jaren geleden schreef onze redacteur Jan Schouten in dit blad een artikeltje over de vroege geschiedenis van Zoeterwoude.
 

12. Artikel: 1976081010  
Titel: Horeca in de historie (1)
Rubriek/subrubriek: Bedrijven / Bedrijvigheid / Horeca
Verschenen in: 1976
Auteur(s): Bosman, W.
Bij het vernemen van de plannen tot viering van 700 jaar Zoeterwoude viel het ons spontaan in dat het wellicht aardig zou zijn een soort historische herbergentocht te organiseren.
Op al die plaatsen, waarin het verleden eens een café, kroeg, herberg of soortgelijk drinkhuis gestaan heeft, zouden wij deze in oude stijl en onder de oude benamingen kunnen doen herleven, met bediening in historische kledij.
Met Heineken: in de buurt zou zoiets toch te verwerkelijken moeten zijn, zo meenden wij.
 

13. Artikel: 1976100101  
Titel: Bij een afscheid
Rubriek/subrubriek: Gebeurtenis / Afscheid
Verschenen in: 1976
Auteur(s): Bosman, W.
Eind september hebben wij afscheid genomen van ons mede-bestuurslid Pater L. Spierings.
Na een verblijf van ruim 41 jaar (!) in Zoeterwoude is hij teruggekeerd naar zijn geboorteplaats Uden om daar te midden van zijn vrienden en collegae van de Orde der Kruisheren van zijn levensavond te genieten.
Zijn vertrek vond weliswaar niet plaats "met de Noorderzon", maar toch wél "met zéér stille trom".
Er was geen groot afscheidfeest.
 

14. Artikel: 1976100304  
Titel: 1 september 1276 --- 1 september 1976. Bewijslastigheden
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Varia
Verschenen in: 1976
Auteur(s): Bosman, W.
Het Algemeen Rijksarchief is gevestigd in een zeer oud pand aan het Bleijenburg te 's-Gravenhage.
Het gebouw staat (a) onder monumentenzorg en (b) bol van belangrijke boeken, documenten en andere paperassen.
Om beide redenen is het dan ook begrijpelijk dat de bordjes "Verboden te Roken" de bezoeker van alle kanten aanstaren.
 

15. Artikel: 1976100507  
Titel: De eerste windwatermolen stond in Zoeterwoude
Rubriek/subrubriek: Bebouwing / Molen
Verschenen in: 1976
Auteur(s): Bosman, W.
Uit onderzoekingen is gebleken, dat Zoeterwoude een sensationele rol heeft gespeeld bij de uitvinding van de windwatermolen.
Hieronder wordt daarop nader ingegaan, na een inleiding over de ontwikkeling van molens in het algemeen.
Het malen van graan Van oudsher is de mens voor zijn dagelijks voedsel aangewezen op de produkt en des velds.
 

16. Artikel: 1976101415  
Titel: Horeca in de historie (2)
Rubriek/subrubriek: Bedrijven / Bedrijvigheid / Horeca
Verschenen in: 1976
Auteur(s): Bosman, W.
In het vorige nummer lanceerden wij het idee om eens op zoek te gaan naar de Zoeterwoudse café's, kroegen, herbergen, logementen en dergelijke in een meer of minder ver verleden.
Welnu, dat idee schijnt wel te zijn aangeslagen.
Verscheidene grappige reacties werden ontvangen; het Leidsch Dagblad en De Omroeper besteedden er ruime aandacht aan.
 

17. Artikel: 1976120307  
Titel: 1276 - 1976 Lijden door Leiden
Rubriek/subrubriek: Gemeente / Annexaties
Verschenen in: 1976
Auteur(s): Bosman, W.
Door de eeuwen heen heeft er vanzelfsprekend een zeer nauwe relatie bestaan tussen Zoeterwoude en de dichtstbijzijnde grote stad, Leiden.
Merkwaardig is het echter wel, dat die relatie er letterlijk is vanaf de eerste dag van de periode van "700 jaar Zoeterwoude", die wij thans herdenken.
De akte waarop onze festiviteiten zijn gebaseerd werd immers
 

18. Artikel: 1976120810  
Titel: Horeca in de historie (3)
Rubriek/subrubriek: Bedrijven / Bedrijvigheid / Horeca
Verschenen in: 1976
Auteur(s): Bosman, W.
Het is aardig te zien, hoe onze speurtocht naar de historische Horecabedrijven van Zoeterwoude langzaam maar zeker steeds nieuwe gegevens oplevert.
En dat niet alleen over de naam en vage plaats van vestiging van etablissementen, doch ook over verdere details, zoals meer exacte data en plaatsaanduidingen, namen van exploitanten en dergelijke.
Hopelijk vergeet u, lezer, echter niet dat bij ons onderzoek ook uw hulp onontbeerlijk is.
 

19. Artikel: 1976121212  
Titel: Opsporing verzocht: De familienaam Rijgersberg in Zoeterwoude
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Opsporing verzocht
Verschenen in: 1976
Auteur(s): Bosman, W.
Enige tijd geleden ontvingen wij van de heer C. Kuipers, Roelofsstraat 90 te 's-Gravenhage, het verzoek of wij iets zouden kunnen vertellen over de Zoeterwoudse tak van de familie Rijgersberg.
Het bleek dat de heer Kuipers, als amateur, een zeer breed opgezet onderzoek instelt naar het voorkomen van deze naam.
Bij dat onderzoek kwam hij in de vakpers ook "Suetan" tegen; in een literatuurlijst werd van het aardige artikel
 

20. Artikel: 1977030707  
Titel: Opsporing verzocht... Leids zilver
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Opsporing verzocht
Verschenen in: 1977
Auteur(s): Bosman, W.
In deze nieuwe rubriek "OPSPORING VERZOCHT" gaan wij van tijd tot tijd de medewerking vragen van onze lezers.
Er zijn n.l. nogal eens gevallen, waarbij wij of anderen op een vraag stuiten, die voor ons niet zo één-twee-drie is op te lossen.
Maar waarvan het antwoord wellicht kant-en-klaar bij één van onze lezers thuis ligt. Via SUETAN wordt dan een hoop moeilijk speurwerk bespaard.
 

21. Artikel: 1977030811  
Titel: Horeca in historie (4)
Rubriek/subrubriek: Bedrijven / Bedrijvigheid / Horeca
Verschenen in: 1977
Auteur(s): Bosman, W.
Kort na het verschijnen van de vorige aflevering van Suetan werd ik opgebeld door Mevr. J.Th.W. de Jong - v. Leeuwen, Weipoort 98.
Zij vertelde, dat zij met veel belangstelling onze historische Horecaspeurtocht volgt, doch dat zij in ons relaas tot dan toe een -destijds voor de omgeving toch zeer belangrijk- etablissement had gemist.
 

22. Artikel: 1977031112  
Titel: Dit kwartaal...
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Dit kwartaal
Verschenen in: 1977
Auteur(s): Bosman, W.
Zijn er naast de activiteiten i.v.m. "700 jaar Zoeterwoude", waarover elders in dit blad wordt verteld, nog een aantal.
Afscheid Mevr. Kortmann
Volgens de statuten en reglementen der Stichting treedt jaarlijks een aantal bestuursleden automatisch af, zij het dat men dan - desgewenst - onmiddellijk herkiesbaar is.
Dit jaar was mevr. A.E.C.M. Kortmann-Keulen voor dit periodiek aftreden aan de beurt, doch zij gaf er de voorkeur aan haar bestuurslidmaatschap niet te continueren.
 

23. Artikel: 1977080101  
Titel: Met dank aan Floris de Vijfde
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Informatief
Verschenen in: 1977
Auteur(s): Bosman, W.
De manifestatie "700 jaar Zoeterwoude" is buitengewoon succesvol geweest, óók voor onze Stichting.
Duidelijk is komen vast te staan dat de Zoeterwoudenaren niet alleen zeer eensgezind en opgewekt kunnen feestvieren, doch bovendien een uiterst levendige belangstelling hebben voor de historie der Gemeente.
Aan onze Prijsvraag hebben dan ook zeer velen hun plezier beleefd.
 

24. Artikel: 1977080304  
Titel: Dit kwartaal...
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Dit kwartaal
Verschenen in: 1977
Auteur(s): Bosman, W.
Is wat ons betreft iets langer uitgelopen dan het kalenderkwartaal. Normaliter zou dit nummer van Suetan immers omstreeks 1 juli hebben moeten verschijnen.
Maar na alle drukte rondom "700 jaar Zoeterwoude" hebben wij dat echt niet kunnen redden.
Hopelijk zullen onze donateurs, adverteerders en andere lezers daarvoor begrip hebben!
 

25. Artikel: 1977080608  
Titel: Westhof's werf
Rubriek/subrubriek: Bedrijven / Bedrijvigheid / Scheepsbouw
Verschenen in: 1977
Auteur(s): Bosman, W.
In de Suetan van maart 1976 heeft u kunnen lezen dat een werkgroep was geformeerd ter bestudering van de fraaie vroegere scheepmakerij, Dorpsstraat 2-4, beter bekend als "de scheepswerf van Westhof".
Helaas is er door allerlei omstandigheden, waaronder de viering van "700 jaar Zoeterwoude", van de studies nog niet heel veel terecht gekomen.
Toch is er inmiddels wel het een en het ander boven water gebracht, waarover ik bij deze graag iets wil vertellen.
 

26. Artikel: 1977080909  
Titel: Reacties... de familie Reigersberg in Zoeterwoude
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Reacties
Verschenen in: 1977
Auteur(s): Bosman, W.
In december 1976 startten wij met een nieuwe rubriek OPSPORING VERZOCHT. Als het goed is -en de opsporing dus iets oplevert- heeft iedere aflevering van die rubriek een tegenhanger in de vorm van REACTIES.
Die eerste maal was de vraag wie iets méér zou kunnen vertellen over de familie Rijgersberg in Zoeterwoude.
 

27. Artikel: 1977081011  
Titel: Molen Zuidbuurt beschermd monument
Rubriek/subrubriek: Bebouwing / Monumenten
Verschenen in: 1977
Auteur(s): Bosman, W.
In het kader van het Monumentenjaar hebben wij u in de Suetan van juni 1975 een uitvoerige opsomming verstrekt van alle Zoeterwoudse beschermde monumenten.
Dat waren er toen 27.
Heel summier herhalen wij die lijst nog even:
 

28. Artikel: 1977081416  
Titel: Horeca in de historie (5)
Rubriek/subrubriek: Bedrijven / Bedrijvigheid / Horeca
Verschenen in: 1977
Auteur(s): Bosman, W.
Het is erg prettig te constateren, dat er kennelijk bijzonder veel belangstelling voor onze "historische kroegentocht" bestaat. Te1kens krijgen wij weer nieuwe reacties en tips.
Soms kunnen die zonder meer direct worden gebruikt; soms ook vormen zij de aanleiding tot verdere studies en speurtochten, waarvan de resultaten eerst in een later stadium het licht zien
 

29. Artikel: 1977100307  
Titel: De Haasbroek-polder
Rubriek/subrubriek: Polders / Haasbroekpolder
Verschenen in: 1977
Auteur(s): Bosman, W.
In het vorige nummer werd aandacht besteed aan het feit, dat het molen-restant aan de Zuidbuurtseweg tot beschermd monument is verklaard. Daarbij werd ook iets vermeld over de beide Broekpolders.
Dit leek ons een goede aanleiding nu eens wat meer over die polders te vertellen aan de hand van een door de heer N.H. Berg gemaakte studie.
 

30. Artikel: 1977100808  
Titel: Familienamen
Rubriek/subrubriek: Personen / Familienamen
Verschenen in: 1977
Auteur(s): Bosman, W.
Er zijn erg veel mensen die in het verleden speuren om meer over de familie te weten te komen. Helaas beperkt men zich daarbij veelal tot het opzoeken van de namen en van de data van geboorte en overlijden.
Als men die heeft, kan er weer een hokje van de stamboom worden ingevuld.
 

31. Artikel: 1977100909  
Titel: Opsporing verzocht... Straatnamen
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Opsporing verzocht
Verschenen in: 1977
Auteur(s): Bosman, W.
Naast het speuren naar familienamen komt het ook veel voor, dat men probeert te achterhalen waar straatnamen vandaan komen. Dat is ook erg leuk.
Zo zouden wij zelf wel eens willen weten waarvan het woord "Loethe" stamt. Burgemeester Detmers meent dat het iets te maken heeft met de ligging in de "luwte" van de dorpskerk. In Hazerswoude bestaan echter een buurtschap én een straat "De Loete" en daarbij is een dergelijk verband niet te leggen.
 

32. Artikel: 1977101214  
Titel: Horeca in de historie (6)
Rubriek/subrubriek: Bedrijven / Bedrijvigheid / Horeca
Verschenen in: 1977
Auteur(s): Bosman, W.
Herhaaldelijk hebben wij op deze plaats reeds geconstateerd, dat er in het Zoeterwoudse gebied door de eeuwen heen enorm veel moet zijn geschonken, geklonken en gedronken.
Onze "historische Kroegentocht" is daarop trouwens helemaal gebaseerd. Toch weet ik niet of de hiernaast afgedrukte oude affiche tegen het alcoholisme ooit een plaatsje in Zoeterwoude heeft gevonden. En ook niet of daar wel reden toe zou zijn geweest.
 

33. Artikel: 1977120101  
Titel: Dit kwartaal...
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Dit kwartaal
Verschenen in: 1977
Auteur(s): Bosman, W.
Hebben wij - naar wij menen - aangetoond, dat onjuist is de Gelderswoudse stelling dat wij nooit aandacht besteden aan Gelderswoude.
In het vorige nummer van Suetan hebben wij geschreven over het ontstaan van de Gelderswoudse polder en aanverwante zaken.
Ook toonden wij toen unieke afbeeldingen van de Gelderswoudse molen "De Steenen Beer".
 

34. Artikel: 1977120406  
Titel: Opsporing verzocht... Een oude-waterpomp
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Varia
Verschenen in: 1977
Auteur(s): Bosman, W.
Tijdens één der bestuursvergaderingen van onze Stichting kwam onlangs de onderstaande zeer fraaie foto ter tafel.
De aanwezigen waren het erover eens, dat dit een echt bijzonder plaatje is. Als u het zelf eerst eens goed bekijkt, komt u wellicht tot eenzelfde conclusie.
Het is duidelijk, dat wij hier het Watertje zien in de richting van de Noordbuurtseweg.
Het verhaal gaat over een waterpomp.
Zie ook record 00758 in de bibliotheek voor de onderliggende stukken hieromtrent.
 

35. Artikel: 1977120710  
Titel: Gelderswoude
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Varia
Verschenen in: 1977
Auteur(s): Bosman, W.
De buurtschap Gelderswoude neemt wel een heel bijzondere plaats in de Gemeente Zoeterwoude in. Niet alleen ligt men zó afgelegen van de overige woonkernen dat men altijd wordt vergeten - behalve als het op betalen van bijvoorbeeld de gemeentelijke belastingen aankomt - maar ook is het landschap er zeer bijzonder.
 

36. Artikel: 1977121112  
Titel: Reacties... straatnamen
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Reacties
Verschenen in: 1977
Auteur(s): Bosman, W.
Op onze rubriek "Opsporing Verzocht" in het vorige nummer, waarbij werd gevraagd naar de oorsprong van een aantal (oud) Zoeterwoudse straatnamen, hebben wij een verheugend aantal reacties ontvangen. Laten wij deze daarom maar eens gauw behandelen.
 

37. Artikel: 1977121315  
Titel: De zaak Pierson (1)
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Varia
Verschenen in: 1977
Auteur(s): Bosman, W.
Vooral in de jaren 1787 en 1795 kwam het in Zoeterwoude nog wel eens tot botsingen tussen “Oranje-klanten” en “Patriotten”.
De zaak “Pierson” is daarvan een zeer duidelijk voorbeeld.
 

38. Artikel: 1978030101  
Titel: Dit kwartaal
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Informatief
Verschenen in: 1978
Auteur(s): Bosman, W.
Heeft onze Excursie Commissie een wel zeer verdrietige ervaring gebracht, doordat zich voor de excursie op 15 januari in het Kostuummuseum zegge en schrijven één belangstellende heeft gemeld.
Dat mag natuurlijk nooit meer voorkomen!
Gelukkig was de opkomst voor de donateursbijeenkomst op 8 februari weer wél heel goed.
 

39. Artikel: 1978030405  
Titel: Horeca in de historie (7)
Rubriek/subrubriek: Bedrijven / Bedrijvigheid / Horeca
Verschenen in: 1978
Auteur(s): Bosman, W.
Door de eeuwen heen -tot op de dag van vandaag- is het Horeca bedrijf zeer streng gereglementeerd. De reden daarvan is natuurlijk in de eerste plaats, dat het een onzeker bedrijf is. Men weet nimmer wie er zoal binnenstapt voor een hapje, een drankje of logies.
Het kan een zeer eerbiedwaardige en rustige gast zijn, maar ook een dronkelap, een ruziemaker of een door de justitie gezochte misdadiger.
 

40. Artikel: 1978030606  
Titel: Loop naar de pomp
Rubriek/subrubriek: Dagelijks leven / Gebruiksvoorwerpen
Verschenen in: 1978
Auteur(s): Bosman, W.
Van allerlei kanten is ons verhaal over de (her)ontdekking van de pomp aan het Watertje én ons voorstel te onderzoeken of daar wéér zo'n pomp geplaatst kan worden, met waardering begroet.
Zo hebben o.a. "De Omroeper" en het "Leidsch Dagblad" daaraan uitvoerig aandacht besteed.
 

 

Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 2 pagina's, met elk (max.) 40 publicaties:

1   2       Volgende       Eind

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 13 november 2017