Website Oud Zoeterwoude Suetan kwartaalbladen - Stichting Oud Zoeterwoude Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Bestuur Oud Zoeterwoude   (in veld: Auteur(s))     

Aantal gevonden publicaties : 130   (uit: 1551)

Getoond wordt publicatie : 1 t/m 40


Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 4 pagina's, met elk (max.) 40 publicaties:

1   2   3   4       Volgende       Eind

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Artikel: 1970040405  
Titel: Medewerking gevraagd
Rubriek/subrubriek: Tentoonstelling / Overige tentoonstellingen
Verschenen in: 1970
Auteur(s): Bestuur Oud Zoeterwoude
Wij vragen uw medewerking voor de tentoonstelling!
Als bijdrage aan de festiviteiten rond de “Zilveren” bevrijdingsfeesten rond 5 mei a.s. en voor een eerste presentatie van de Stichting aan de bevolking zullen we een tentoonstelling houden.
Het onderwerp van de tentoonstelling zal 2-delig zijn:
 

2. Artikel: 1970100101  
Titel: Mededelingenblad van de Stichting "OUD-ZOETERWOUDE”
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Informatief
Verschenen in: 1970
Auteur(s): Bestuur Oud Zoeterwoude
Tevens UITNODIGING voor bijeenkomst op woensdag 28 oktober ’s avonds 8 uur in
“De Drie Eendjes” aan de Hoge Rijndijk te Zoeterwoude.
 

3. Artikel: 1972030101  
Titel: Voorpagina Suetan maart 1972
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Informatief
Verschenen in: 1972
Auteur(s): Bestuur Oud Zoeterwoude
Mededelingblad van de Stichting Oud Zoeterwoude, opgericht 12 februari 1970.
 

4. Artikel: 1972060102  
Titel: Berichten van de Schatbewaarders
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Colofon
Verschenen in: 1972
Auteur(s): Bestuur Oud Zoeterwoude
Nu de Stichting wat meer activiteiten wil gaan ontplooien en we naast de uitgave van het contactblad “Suetan”, dat regelmatig gaat verschijnen, ook bezig zijn met het aankopen van oude gebruiksvoorwerpen welke dienst kunnen doen in de Zoeterwoudse Oudheidkamer, waarover we te zijner tijd hopen te kunnen beschikken, zult u als donateur wel willen inzien, dat het van groot belang is dat we tijdig over de jaarlijkse donaties kunnen beschikken om onze wensen financieel mogelijk te maken.
 

5. Artikel: 1972060303  
Titel: De museumboerderij
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Van het bestuur
Verschenen in: 1972
Auteur(s): Bestuur Oud Zoeterwoude
Vreugdevol Nieuws!.......Het Komt !!!
Het Museum waarnaar we zo verlangend uitkeken, ’n Boerderij op het terrein van de in aanbouw zijnde Heinekens Bierbrouwerijen, zal ter beschikking komen als streekmuseum mits we al wat grote stukken zouden hebben.
 

6. Artikel: 1972090606  
Titel: In Memoriam - Jac. Dorrepaal
Rubriek/subrubriek: Personen / In memoriam
Verschenen in: 1972
Auteur(s): Bestuur Oud Zoeterwoude
Even voor het uitkomen van dit nummer van "Suetan", bereikte ons het droeve bericht dat de Hr. Dorrepaal, onze penningmeester, die juist zijn bescheiden had overgedragen aan zijn opvolger de Hr. Moons, plotseling op zaterdagmiddag 7 october 1972 is overleden.
 

7. Artikel: 1973090202  
Titel: Mededelingen
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Informatief
Verschenen in: 1973
Auteur(s): Bestuur Oud Zoeterwoude
Mededelingen
In principe zijn door "Oud Zoeterwoude" op het programma van 1974: bezoeken aan een pottenbakkerij, aan een oud kasteel, en aan de Nederlands Hervormde kerk in het dorp.
Bovendien een puzzeltocht voor de gezinnen.
 

8. Artikel: 1973120202  
Titel: Mededelingen
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Informatief
Verschenen in: 1973
Auteur(s): Bestuur Oud Zoeterwoude
In principe zijn door "Oud Zoeterwoude" op het programma van 1974 geplaatst: bezoeken aan een pottenbakkerij, aan een oud kasteel en aan de Nederlands Hervormde Kerk in het dorp.
Bovendien een puzzeltocht voor gezinnen.
 

9. Artikel: 1974030202  
Titel: Uitnodiging tot de jaarvergadering van de stichting
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Jaarvergaderingen
Verschenen in: 1974
Auteur(s): Bestuur Oud Zoeterwoude
Op woensdag 13 maart a.s. 's avonds 8 uur hoopt de "Stichting Oud Zoeterwoude" haar jaarvergadering te houden, waarbij alle donateurs en belangstellenden van harte welkom zijn.
Deze vergadering zal plaats hebben in "Ons Huis", Dorpsstraat 23a, te Zoeterwoude Dorp.
Wij vertrouwen erop dat we U op die avond weer kunnen aanbieden: de bekende "Zeven Zaligheden van Zoeterwoude", geschreven in 1946 door de heer L.C.J. Roozen.
 

10. Artikel: 1974030303  
Titel: Archeologische werkgemeenschap Nederland
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Jaarvergaderingen
Verschenen in: 1974
Auteur(s): Bestuur Oud Zoeterwoude
Op de jaarvergadering van de Archeologische Werkgemeenschap Nederland op 24 november 1973 werd de goedkeuring verkregen voor de oprichting van een "Afdeling Rijnland" van deze werkgemeenschap.
De afdeling "Rijnland" heeft als werkterrein de Rijnstreek waaronder de gemeente Zoeterwoude valt, en de Bollenstreek.
 

11. Artikel: 1974030405  
Titel: Diverse mededelingen
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Informatief
Verschenen in: 1974
Auteur(s): Bestuur Oud Zoeterwoude
De excursie-commissie heeft op maandagavond 18 maart een bezoek georganiseerd aan de Potterij Zaalberg aan de Hoge Rijndijk, op de grens van Zoeterwoude en Leiden.
Het is de bedoeling, dat eventuele gegadigden zich opgeven bij Mevr. Hartevelt-Liesveld, Hoge Rijndijk 48, tel: 01710- 24287.
 

12. Artikel: 1974060204  
Titel: Diverse mededelingen
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Informatief
Verschenen in: 1974
Auteur(s): Bestuur Oud Zoeterwoude
1. Onze penningmeester de Hr. Moons, zou het heel erg prettig vinden, als U Uw donaties over 1974 zoudt willen voldoen, voor zover dat nog niet is gebeurd. U kunt storten op giro 2633149 t.n.v. de Stichting "Oud-Zoeterwoude", of via Uw bankrelatie op ons nummer 37.53.04.517 bij de RABO-bank te Zoeterwoude. DOE HET NU.

2. "De Zeven Zaligheden" Het op de jaarvergadering opnieuw uitgegeven werk van de Hr. Roozen, is
 

13. Artikel: 1974060405  
Titel: Verslag van de algemene donateursvergadering
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Jaarvergaderingen
Verschenen in: 1974
Auteur(s): Bestuur Oud Zoeterwoude
Gehouden op 13 maart in "Ons Huis" te Zoeterwoude.
Vz. Mevrouw Kortmann heet het 30-tal aanwezigen hartelijk welkom. Vervolgens geeft Mevrouw v. Hartevelt een overzicht van de excursieplannen.
Maandag 18 maart staat een bezoek aan de pottenbakkerij Zaalberg op het programma, terwijl op 1 mei kasteel Duivenvoorde zal worden bezocht.
 

14. Artikel: 1975090101  
Titel: Mevr. Kortmann geen voorzitster meer
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Informatief
Verschenen in: 1975
Auteur(s): Bestuur Oud Zoeterwoude
Als een donderslag bij heldere hemel overviel het Bestuur tijdens zijn vergadering van 9 september jl. de simpele mededeling van Mevr. Kortmann: zij wilde niet langer voor herbenoeming als Voorzitster in aanmerking komen.
Wij waren er stil van.
Want hoe moest dat nu verder met onze "Stichting".
 

15. Artikel: 1975090506  
Titel: Gevraagd: actieve medewerkers
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Informatief
Verschenen in: 1975
Auteur(s): Bestuur Oud Zoeterwoude
Normaliter volgt in advertenties, waarin een dergelijke oproep voorkomt, een enorme opsomming van de vereisten om voor de desbetreffende functie in aanmerking te komen.
Men moet niet oud zijn, maar toch veel ervaring hebben. Men moet alle diploma's bezitten en toch ook de moderne talen in woord en geschrift volledig beheersen.
 

16. Artikel: 1975120305  
Titel: Dit kwartaal
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Informatief
Verschenen in: 1975
Auteur(s): Bestuur Oud Zoeterwoude
Er vond helemaal niets plaats op dit gebied: De Excursie Commissie, thans bestaande uit mevr. van Hartvelt en mej. De Saint Aulaire, treft hiervoor overigens geen blaam.
Men heeft er hard naar gestreefd iets te organiseren, doch het lukte eenvoudig niet.
 

17. Artikel: 1976080304  
Titel: Onze stichting in het nieuws
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Informatief
Verschenen in: 1976
Auteur(s): Bestuur Oud Zoeterwoude
In de periode sinds het verschijnen van de vorige Suetan, eind maart, is onze Stichting enige malen zeer nadrukkelijk in het nieuws gekomen.
Dit is de eerste gelegenheid om daarop in te haken resp. commentaar te leveren.
 

18. Artikel: 1977030101  
Titel: In Memoriam - Jan Schouten
Rubriek/subrubriek: Personen / In memoriam
Verschenen in: 1977
Auteur(s): Bestuur Oud Zoeterwoude
Met grote droefheid berichten wij, dat ons mede-bestuurslid, de heer J.J. Schouten, op 28 maart j.l. plotseling is overleden. Hij is 58 jaar geworden.
Onze gedachten gaan terug naar recente vergaderingen, waaraan hij nog zeer actief deelnam.
Net als altijd zei hij toen herhaaldelijk, wanneer er een werkje ter sprake kwam, dat opgeknapt moest worden: "Oh, dat doe ik wel even". Door die instelling en zijn verrukkelijke gevoel voor humor
 

19. Artikel: 1977031212  
Titel: Gevraagd voor: onze tentoonstelling 700 jaar Zoeterwoude
Rubriek/subrubriek: Tentoonstelling / 1977 - 700 jaar Zoeterwoude
Verschenen in: 1977
Auteur(s): Bestuur Oud Zoeterwoude
• gegevens
o foto's
• tekeningen
o schilderijen
• etc.
van: verdwenen Zoeterwoudse molens
 

20. Artikel: 1977101516  
Titel: Bestuur "Oud Zoeterwoude" bestaat uit "Gewone jongens"
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Informatief
Verschenen in: 1977
Auteur(s): Bestuur Oud Zoeterwoude
In "De Omroeper" van 14 september jl. verscheen onder bovenstaande kop een dezerzijds zeer gewaardeerd artikel over onze Stichting en over ons blad Suetan. De conclusie van dat artikel was, dat wij de laatste tijd weliswaar enorm zijn gegroeid, maar dat er tóch nog heel veel donateurs bij kunnen komen.
Natuurlijk zijn wij het met die conclusie helemaal eens.
 

21. Artikel: 1979090303  
Titel: Oud Zoeterwoude presenteert... Goudse Glazen
Rubriek/subrubriek: Evenementen / Lezingen en excursies
Verschenen in: 1979
Auteur(s): Bestuur Oud Zoeterwoude
Met veel genoegen en zelf ook vol verwachting presenteert het bestuur aan de donateurs een zeer bijzondere avond, een festijn voor oog en oor, over het onderwerp:
Goudse glazen ofwel De wereldberoemde gebrandschilderde ramen van de St. Jan's Kerk te Gouda.
 

22. Artikel: 1979120303  
Titel: Oud Zoeterwoude presenteert... Donateursbijeenkomst
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Jaarvergaderingen
Verschenen in: 1979
Auteur(s): Bestuur Oud Zoeterwoude
Onder deze "kop" hebben wij U in het vorige nummer van Suetan dringend verzocht om bij te wonen onze presentatie van het schitterende diaklankbeeld over de "Goudse Glazen".
Aan deze oproep heeft U in groten getale voldaan.
Een werkelijk stampvolle zaal heeft die avond bijzonder genoten. Op die manier is het een waar genoegen om iets te organiseren.
 

23. Artikel: 1979120505  
Titel: Thuis
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Informatief
Verschenen in: 1979
Auteur(s): Bestuur Oud Zoeterwoude
Eindelijk heeft onze Stichting dan toch een "eigen huis" en wel de vroegere telefooncentrale in het Dorp, aan het begin van de Noordbuurtseweg.
 

24. Artikel: 1980070304  
Titel: Oud Zoeterwoude presenteert... Kasteel "De Haar"
Rubriek/subrubriek: Evenementen / Lezingen en excursies
Verschenen in: 1980
Auteur(s): Bestuur Oud Zoeterwoude
Aan onze oproep om de jaarlijkse donateursbijeenkomst bij te wonen is door u op grote wijze beantwoord.
Ruim 80 personen waren aanwezig om op deze avond te genieten van een boeiende lezing met fraaie diabeelden over het onderwerp "huismerken, meestertekens, gevelstenen en uithangborden" door ons bestuurslid Jan van Gent.
 

25. Artikel: 1980090303  
Titel: Oud Zoeterwoude presenteert... Kasteel "De Haar"
Rubriek/subrubriek: Bebouwing / Buitenplaatsen en kastelen
Verschenen in: 1980
Auteur(s): Bestuur Oud Zoeterwoude
Wij gaan weer op excursie met de bus en wel naar Kasteel "De Haar" in Haarzuilen. De bedoeling is eerst een kopje koffie te drinken en daarna een bezoek te brengen aan het werkelijk unieke kasteel.
Als het weer het toelaat gaan wij nog de prachtige Franse tuinen bekijken.
 

26. Artikel: 1980120303  
Titel: Bestuursberichten
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Informatief
Verschenen in: 1980
Auteur(s): Bestuur Oud Zoeterwoude
Welkom Tot het bestuur is toegetreden de rasechte Oud-Zoeterwoudenaar, de heer P.W. Westhof. Als één van de heel weinigen heeft hij alle lezingen en excursies van onze Stichting bijgewoond.
Dit is overigens slechts één voorbeeld van zijn interesse voor de "kleine geschiedenis".
Een ander: hij heeft een prachtige verzameling bijeengebracht over de historie van het eeuwen-oude familie-bezit de Scheepswerf Westhof.
 

27. Artikel: 1980125353  
Titel: Donateursbijeenkomst
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Informatief
Verschenen in: 1980
Auteur(s): Bestuur Oud Zoeterwoude
De jaarlijkse donateursbijeenkomst zal ook nu weer omstreeks de verjaardag van onze Stichting worden gehouden. Vóór die tijd verschijnen er van ons géén publicaties, aankondigingen of herinneringen meer over - dus noteert U de volgende gegevens s.v.p. nu meteen.
 

28. Artikel: 1981120303  
Titel: Oud Zoeterwoude presenteert... De "Verfilming van de restauratie van de vondsten op Nova Zembla"
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Informatief
Verschenen in: 1981
Auteur(s): Bestuur Oud Zoeterwoude
Het bestuur van de Stichting Oud Zoeterwoude heeft het genoegen alle donateurs en hun introducé(é)s uit te nodigen voor de navolgende twee evenementen.
De jaarlijkse donateursavond met de "Verfilming van de restauratie van de vondsten op Nova Zembla" gepresenteerd door de heer P.H.J.Vlasveld, restaurateur van het Rijksmuseum te Amsterdam.
 

29. Artikel: 1981121515  
Titel: Bestuursberichten
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Informatief
Verschenen in: 1981
Auteur(s): Bestuur Oud Zoeterwoude
Bestuursberichten
Minimumdonatie 1982
Ofschoon ook voor Oud Zoeterwoude de prijzen blijven stijgen, heeft het bestuur gemeend de jaarlijkse verhoging van de minimumdonatie een keer te kunnen overslaan. Deze blijft voor 1982 dus f 12,5O. Maar méér mag ook natuurlijk!
 

30. Artikel: 1982062020  
Titel: Opening Suetanborgh
Rubriek/subrubriek: Gebeurtenis / Opening
Verschenen in: 1982
Auteur(s): Bestuur Oud Zoeterwoude
Enig klein schilderwerk moet nog worden uitgevoerd, maar in de permanente tentoonstellingsruimte wordt toch al hard gewerkt aan het inrichten van de vitrines.
Het is een prachtig gezicht om de kledingstukken,die nu uit de mottenballen zijn gehaald, in deze ruimte te zien.
 

31. Artikel: 1985081919  
Titel: 1985 Europees Muziekjaar
Rubriek/subrubriek: Kunst en cultuur / Muziek
Verschenen in: 1985
Auteur(s): Bestuur Oud Zoeterwoude
Veel aandacht wordt dit jaar geschonken aan het Europees Muziekjaar. Ook in Zoeterwoude gaat dit niet zonder meer voorbij.
Zo verzorgden, onder anderen, op vrijdagavond 21 juni j.1. vier Zoeterwoudse koren een concert in de Dorpskerk, ter gelegenheid van deze gebeurtenis.
Ieder koor had voor deze avond een eigen repertoire.
 

32. Artikel: 1985081921  
Titel: "De Rijntamboers" in vogelvlucht
Rubriek/subrubriek: Kunst en cultuur / Muziek
Verschenen in: 1985
Auteur(s): Bestuur Oud Zoeterwoude
De gegevens in onderstaand artikel zijn ontleend aan het programmaboekje van het jubileum 1963 - 1983.
Hoe het allemaal begon
Woensdag 9 oktober 1963 werd op initiatief van kapelaan v.d. Bosch van de Meerburgkerk, Zoeterwoude-Rijndijk, een vergadering gehouden in het gebouw "de Drie Eendjes" tot oprichting van een drumband.
Na de opening door kapelaan v.d. Bosch gaf hij het woord aan de heer Dr. T. Schonagen, die de notulen van het oprichtingscomité van 24 september 1963 voorlas.
 

33. Artikel: 1985082121  
Titel: Zoeterwoudse Mandoline Vereniging
Rubriek/subrubriek: Kunst en cultuur / Muziek
Verschenen in: 1985
Auteur(s): Bestuur Oud Zoeterwoude
De Zoeterwoudse Mandoline Vereniging werd in 1938 opgericht door vijf personen: Jan Versteegen, A. Versteegen-van Wilsum, Kees Visser, Leen Schenkeveld en (dikke) Freek van de Loo.
De studies begonnen bij Jan Versteegen thuis onder leiding van Feike van Zwieten: al gauw werd de club groter en verhuisden we naar de koorzaal van de Ned. Hervormde kerk.
 

34. Artikel: 1985082222  
Titel: Gemengde Zangvereniging "Zingt den Heere"
Rubriek/subrubriek: Kunst en cultuur / Muziek
Verschenen in: 1985
Auteur(s): Bestuur Oud Zoeterwoude
De oprichtingsdatum van zangvereniging "Zingt den Heere" luidt 16 september 1918.
Uit de notulen van de vereniging verzamelden wij de volgende gegevens: Ledental bij de oprichting in 1918, 34 leden. Kleinste bekende aantal 16. Aantal leden momenteel circa 50.
 

35. Artikel: 1985082223  
Titel: Het koor van de R.K. Kerk "Sint Jan's Onthoofding" Zuidbuurt
Rubriek/subrubriek: Kunst en cultuur / Muziek
Verschenen in: 1985
Auteur(s): Bestuur Oud Zoeterwoude
De juiste datum van oprichting is niet meer te achterhalen. Men zou echter kunnen aannemen dat het koor reeds bestond vóór de bouw van de kerk in 1904 werd beëindigd.
Er bestaat immers een foto van het zangkoor van de St. Jan ter gelegenheid van het gouden zangersjubileum van de heer C. van Slingerland uit het jaar 1928.
 

36. Artikel: 1985085757  
Titel: Oud Zoeterwoude presenteerde... Excursie naar Brugge - Hofjestocht - Zomermarkt in de Eendenkooi
Rubriek/subrubriek: Evenementen / Lezingen en excursies
Verschenen in: 1985
Auteur(s): Bestuur Oud Zoeterwoude
Excursie naar Brugge
Op 16 mei (Hemelvaartsdag) vond voor de tweede maal een excursie plaats naar deze mooie Belgische stad. Een volle bus en prachtig weer.
Ondanks een file op de heenweg (twee zware kettingbotsingen) bereikten we tijdig Brugge en kon het hele programma worden afgewerkt.
Onder leiding van onze excursieleider maakten we een wandeling door het oudste deel van Brugge.
 

37. Artikel: 1986020505  
Titel: Oud Zoeterwoude presenteert... Donateursavond en lezing
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Jaarvergaderingen
Verschenen in: 1986
Auteur(s): Bestuur Oud Zoeterwoude
Op donderdag 27 februari a.s. om acht uur in "Ons Huis"
Een hele bijzondere donateursavond.
Wij hebben onze donatrice, mevr. J. v.d. Plas - van As, bereid gevonden haar boeiende voordracht - over een heel speciaal onderwerp - voor onze stichting te houden.
Zij heeft deze avond al vele tientallen malen verzorgd door ons hele land en zelfs heeft zij deze avondvullende voordracht op verzoek uitgevoerd op Curacao. Voorwaar een unieke gebeurtenis.
 

38. Artikel: 1986020606  
Titel: Lezing, 27 februari 1986 - Op kraambezoek rond 1800
Rubriek/subrubriek: Evenementen / Lezingen en excursies
Verschenen in: 1986
Auteur(s): Bestuur Oud Zoeterwoude
De vele gebruiken rondom de geboorte en bij een sterfgeval zijn traditiegetrouw gegroeid, ook zijn er veel van die gebruiken verloren gegaan die wij in dit artikel proberen op te lichten uit de vergetelheid.
Laten wij beginnen bij de aankondiging van de op handen zijnde blijde gebeurtenis. De aanstaande vader nodigde vrienden en bekenden uit voor een maaltijd.
 

39. Artikel: 1986020707  
Titel: Bezoek aan de Leidse Synagoge op maandag 17 maart 1986
Rubriek/subrubriek: Evenementen / Lezingen en excursies
Verschenen in: 1986
Auteur(s): Bestuur Oud Zoeterwoude
Als inleiding op het onder "Oud Zoeterwoude presenteert" genoemde bezoek aan de Leidse synagoge op 17 maart a.s. lijkt het ons een goed idee om een korte geschiedenis van deze synagoge te publiceren.
Om de Leidse synagoge in stand te houden is de stichting "Vrienden van de Leidse Synagoge" opgericht.
 

40. Artikel: 1986020909  
Titel: Donateursactie
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Informatief
Verschenen in: 1986
Auteur(s): Bestuur Oud Zoeterwoude
Wij kwamen tot de ontdekking, dat onze stichting de meeste donateurs telt bij de inwoners van Zoeterwoude, die later hier zijn komen wonen.
Uiteraard zijn veel autochtone inwoners donateur, maar wij bemerkten, dat juist de langst-inwonende bewoners in grote mate verstek laten gaan.
En juist bij die oudste bewoners van Zoeterwoude is nog zoveel interesse; maar het komt niet tot uiting in een donateurschap voor "Oud Zoeterwoude".
 

 

Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 4 pagina's, met elk (max.) 40 publicaties:

1   2   3   4       Volgende       Eind

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 9 november 2020