Website Oud Zoeterwoude Suetan kwartaalbladen - Stichting Oud Zoeterwoude Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Baart, Ko   (in veld: Auteur(s))     

Aantal gevonden publicaties : 63   (uit: 1551)

Getoond wordt publicatie : 1 t/m 40


Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 2 pagina's, met elk (max.) 40 publicaties:

1   2       Volgende       Eind

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Artikel: 1993020303  
Titel: Van het Bestuur
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Informatief
Verschenen in: 1993
Auteur(s): Baart, Ko
Na de bestuurs- en de jaarwisseling zijn we weer vol enthousiasme aan het werk gegaan.
Als eerste resultaat treft u hier het februarinummer aan van "SUETAN".
Wij willen dit nummer graag openen met het uitspreken van onze beste wensen voor een gelukkig en gezond jaar voor u en allen die u dierbaar zijn.
 

2. Artikel: 1993050303  
Titel: Van het bestuur
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Informatief
Verschenen in: 1993
Auteur(s): Baart, Ko
In het vorige nummer hebben wij u twee vragen gesteld:
Wilt u ons bestoken met uw opbouwende kritiek op de activiteiten welke door "Oud Zoeterwoude" worden ontwikkeld?.
Wilt u ons helpen door uw bijdragen in de vorm van oude kaarten, documenten (boeken, dia's, foto's, prenten) en voorwerpen, die waard zijn om bewaard te worden.
 

3. Artikel: 1993080304  
Titel: Van het bestuur
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Van het bestuur
Verschenen in: 1993
Auteur(s): Baart, Ko
Het oudheidkundig bezit van onze stichting is in de afgelopen maanden weer met vele interessante stukken uitgebreid.
Wij ontvingen: Van de heer H. Bouwman (u weet wel; van de lezing "Het geheim van Holland" november 1992) twee prachtige kleurenfoto's van de Burmaadse verlaat.
Van mevrouw M.J. van Mil uit Voorburg een kaarslantaarn die bevestigd was aan de laatste brandweer-hand wagen van Zoeterwoude.
 

4. Artikel: 1993110303  
Titel: Van het Bestuur
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Van het bestuur
Verschenen in: 1993
Auteur(s): Baart, Ko
Via de familie Kolff, Noordbuurtseweg 2, ontvingen wij een foto van de boerderij bij de Dorpsstraat (fam. Schaepman).
Van mevr. G.L.D. Anker, Weipoortseweg 3a, ontvingen wij een foto van het zomerhuis met bouwopdracht dd. 1 september 1897 en verder Zoeterwoudse taferelen in glas en lood gevat.
Beide gevers onze hartelijke dank.
 

5. Artikel: 1994020303  
Titel: Van het Bestuur
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Van het bestuur
Verschenen in: 1994
Auteur(s): Baart, Ko
In dit eerste nummer van het jaar 1994 willen wij U en allen die U dierbaar zijn een gelukkig en gezond 1994 toewensen.
Voor wat "Oud Zoeterwoude" betreft, hopen wij dat het 25e jaar van haar bestaan een goed en actief jaar mag worden.
Een jaar waarin we ook mogen rekenen op uw actieve medewerking om de geschiedenis van Zoeterwoude levend te houden.
 

6. Artikel: 1994052525  
Titel: Van het bestuur
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Van het bestuur
Verschenen in: 1994
Auteur(s): Baart, Ko
Op verzoek van een aantal donateurs, die de uitgaven van "SUETAN" inbinden, zullen de pagina's in het vervolg per jaar doorlopend genummerd worden.
De donateursavond welke op 15 maart j.l. in de Eendenkooi gehouden werd, mocht zich verheugen in een grote belangstelling.
De heer E. van der Most wist zijn gehoor (ca. 40 personen) te boeien met zijn lezing over de huizen Beerendrecht en Chijs.
 

7. Artikel: 1994084343  
Titel: Van het bestuur
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Van het bestuur
Verschenen in: 1994
Auteur(s): Baart, Ko
We kunnen weer terugblikken op een actief en goed geslaagd kwartaal.
De excursie naar Den Haag was weer een groot succes.
De heer Duindam had de voorbereidingen, zoals gebruikelijk, weer goed getroffen en de deelname was overweldigend.
 

8. Artikel: 1994116767  
Titel: Van het Bestuur
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Van het bestuur
Verschenen in: 1994
Auteur(s): Baart, Ko
Onze secretaris, de heer Paul Huisman, is door een ernstige ziekte helaas niet in staat zijn werkzaamheden uit te voeren.
Wilt u uw correspondentie en telefonische contacten tijdelijk richten aan J.J. Baart, Jan Porcellisstr. 9, 2381 TR Zoeterwoude (tel. 01715 - 1580)
Wij wensen Paul, mede namens u, veel sterkte in de komende tijd.
In ons vorige nummer gaven wij u de uitslag van onze prijsvraag.
 

9. Artikel: 1995020101  
Titel: In Memoriam - Paul Huisman
Rubriek/subrubriek: Personen / In memoriam
Verschenen in: 1995
Auteur(s): Baart, Ko
Op 6 januari 1995 overleed op 60-jarige leeftijd onze secretaris Paul Huisman.
Wij hebben Paul leren kennen als een bescheiden man.
Een man die zich als vrijwilliger heeft ingezet op velerlei gebied.
Een man die wist dat vrijwilligerswerk nooit vrijblijvend is.
Hij zette zich volledig in voor de taken die hij op zich nam.
 

10. Artikel: 1995020303  
Titel: Van het Bestuur
Rubriek/subrubriek: Festiviteiten / Jubileum
Verschenen in: 1995
Auteur(s): Baart, Ko
25 Jaar Stichting "Oud Zoeterwoude". Een feit om dankbaar bij stil te staan.
Dankbaar, omdat op 12 februari 1970 de oprichting van deze stichting tot stand is gebracht.
Dankbaar voor het vele werk dat gedurende deze 25 jaar is verzet door de mensen die steeds weer bereid waren om bestuurstaken of andere functies te bekleden, zoals bij voorbeeld het schrijven van de vele interessante artikelen in Suetan.
 

11. Artikel: 1995056767  
Titel: Van het bestuur
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Van het bestuur
Verschenen in: 1995
Auteur(s): Baart, Ko
De eerste vier maanden van ons jubileumjaar mochten er zijn.
Op 11 februari was er de feestelijke herdenking van ons 25-jarig bestaan in "Don Bosco".
We mochten ons verheugen op een geweldige opkomst.
Maar liefst 200 donateurs, sponsors, het gemeentebestuur en vertegenwoordigers van onze zusterverenigingen gaven gehoor aan onze uitnodiging en vonden het, naar wij dikwijls mochten vernemen, erg gezellig.
 

12. Artikel: 1995089999  
Titel: Vaan het bestuur
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Informatief
Verschenen in: 1995
Auteur(s): Baart, Ko
Van het bestuur
SUETAN
In ons jubileumnummer (februari 1995) is een storende fout geslopen.
De computer heeft, tegen zijn gewoonte, zelf een beslissing genomen!
De eerste 5 regels van de rechter kolom van bladzijde 21 horen thuis tussen de 5e en 6e regel van de linker kolom.
Wij bieden u onze excuses aan voor deze fout.
 

13. Artikel: 1995119927  
Titel: Van het bestuur
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Informatief
Verschenen in: 1995
Auteur(s): Baart, Ko
Jubileumjaar
Het jaar 1995 was voor ons een geweldig jaar.
We hebben veel activiteiten kunnen ontwikkelen die, naar wij uit veel reacties konden leren, ook uw instemming hebben ontvangen.
Onze Suetans mochten er zijn, zowel wat de omvang als wat de inhoud betreft.
Veel lof hebben we mogen oogsten voor de "Kroniek van Zoeterwoude".
 

14. Artikel: 1996020303  
Titel: Van het bestuur
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Informatief
Verschenen in: 1996
Auteur(s): Baart, Ko
Via dit eerste nummer in het nieuwe jaar wenst het bestuur u en allen die u dierbaar zijn een gelukkig en gezond 1996.
Wij hopen dat het voor u en voor "Oud Zoeterwoude" een goed jaar mag worden.
U heeft nu de 99e uitgave van Suetan in handen.
 

15. Artikel: 1996052323  
Titel: Van het bestuur
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Van het bestuur
Verschenen in: 1996
Auteur(s): Baart, Ko
100e uitgave van Suetan.
We zijn er trots op u de honderdste uitgave van Suetan te mogen aanbieden. Om dit te onderstrepen hebben we dit gouden nummer in een gepast jasje gestoken. Deze feestelijke, en kostbare, omslag is ons aangeboden door "Drukkerij de Boer", de drukkerij die al vele jaren medeverantwoordelijk is voor het succes van onze Suetans.
 

16. Artikel: 1996084747  
Titel: Van het bestuur
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Van het bestuur
Verschenen in: 1996
Auteur(s): Baart, Ko
Midden in deze zomervakantie zijn we, dank zij de medewerking van onze auteurs, weer in staat u een dik en, naar onze mening, lezenswaardige uitgave van Suetan voor te leggen.
We hopen dat deze artikelen u weer veel leesplezier zullen geven.
 

17. Artikel: 1996117575  
Titel: Van het bestuur
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Van het bestuur
Verschenen in: 1996
Auteur(s): Baart, Ko
Bestuursmutatie De heer Hans de Bruijn, wiens bestuurstermijn per 1 januari 1997 afloopt, heeft te kennen gegeven zich niet meer herkiesbaar te stellen.
Gelukkig blijft hij actief binnen onze stichting.
Hij gaat zich nu, in de archief-commissie, volledig wijden aan het werk dat hij altijd al heeft willen doen maar waar hij te weinig tijd voor vrij kon maken, het vastleggen van oud Zoeterwoude op film en foto.
Voor andere onderwerpen lees meer...
 

18. Artikel: 1997020303  
Titel: Van het bestuur
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Van het bestuur
Verschenen in: 1997
Auteur(s): Baart, Ko
Via dit eerste nummer in het nieuwe jaar willen wij u en allen die u dierbaar zijn een gelukkig en gezond 1997 toewensen.
Wij hopen dat u ons ook in dit jaar weer trouw wilt blijven.
Wij zullen blijven trachten om u van interessant (oud) nieuws te voorzien.
Wij denken dat dit in ons eerste nummer al gelukt is.
Mocht u echter wensen, aanvullingen en/of opof aanmerkingen hebben, laat ons dat dan weten.
Wij zullen proberen om uw wensen in vervulling te laten gaan.
 

19. Artikel: 1997021515  
Titel: Oud Zoeterwoude presenteert... Stoeien met oud gereedschap
Rubriek/subrubriek: Evenementen / Lezingen en excursies
Verschenen in: 1997
Auteur(s): Baart, Ko
Bent u weleens in de "Gesloten Beurs" geweest.
Waarschijnlijk niet.
Het is het privé museum van Piet Anker. AI bijna 20 jaar verzamelt hij oud gereedschap.
Zijn inspanningen hebben geresulteerd in een collectie van maar liefst 3000 stuks.
Belangstellenden kunnen de verzameling bij hem thuis bewonderen, maar het kan ook anders.
Met succes verzorgt hij met zijn verzamelde objecten namelijk ook een, zoals hij dat zelf noemt, avondvullende quiz.
 

20. Artikel: 1997052727  
Titel: Van het bestuur - Schenkingen
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Van het bestuur
Verschenen in: 1997
Auteur(s): Baart, Ko
Lezingen Met enorm veel plezier kijken we terug op de avondvullende gereedschapsquiz die door de heer Piet Anker op meesterlijke wijze werd verzorgd.
Gelukkig hadden velen de weg naar "Ons Huis" weten te vinden.
We hebben enorm genoten, hoewel het hard aan komt als je ontdekt dat je eigenlijk maar weinig weet van wat er getoond wordt.
Een troost is het feit dat dit voor iedereen gold.
Een bezoek aan het museum "De Gesloten Beurs" in het..
 

21. Artikel: 1997085353  
Titel: Van het bestuur - schenkingen - genealogie
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Van het bestuur
Verschenen in: 1997
Auteur(s): Baart, Ko
In dit nummer sluit de heer Van der Post zijn serie over de Tweede Wereldoorlog af.
Wij hebben veel goede reacties mogen ontvangen over de inhoud van het verhaal en de wijze waarop hij het heeft beschreven.
Wij danken Dhr. van der Post en allen die hem van materiaal hebben voorzien.
Dhr. C. Noordermeer publiceert in dit nummer zijn eerste artikel in een serie over het Zoeterwoudse onderwijs.
 

22. Artikel: 1997117171  
Titel: Van het bestuur
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Van het bestuur
Verschenen in: 1997
Auteur(s): Baart, Ko
Excursie naar Maassluis en Hoek van Lezing Holland.
Op 18 oktober hebben we een bezoek gebracht aan deze steden.
Het weer was prachtig en de belangstelling groot, hoewel we door ziekte en overlijden een aantal vrije plaatsen hadden in de bus.
We wijzen nog graag even op de lezing welke gehouden wordt op 2 december a.s.
 

23. Artikel: 1998020303  
Titel: Van het bestuur
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Van het bestuur
Verschenen in: 1998
Auteur(s): Baart, Ko
In deze eerste uitgave van het nieuwe jaar willen wij u en allen die u dierbaar zijn een gezond en gelukkig jaar toewensen.
Wij hopen ook in dit jaar weer op uw steun te mogen rekenen.
Noteert u deze datum alvast in uw agenda.
Nadere bijzonderheden omtrent aanmelding zult u vinden in het volgende nummer van Suetan.
 

24. Artikel: 1998053131  
Titel: Van het bestuur - van de redactie
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Informatief
Verschenen in: 1998
Auteur(s): Baart, Ko
Van het bestuur - van de redactie
Bestuursmutaties
Nico Minekus heeft besloten zijn functie in ons bestuur neer te leggen.
Hij zal zich vanaf heden bezig houden met de restauratie van onze oudheidkundige bezittingen.
Nico heeft zich in de afgelopen jaren vooral onderscheiden door de prachtige restauraties van een bokkenkar en de arrenslee die thans te bezichtigen is in de hal van het gemeentehuis.
 

25. Artikel: 1998085959  
Titel: Van het bestuur
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Van het bestuur
Verschenen in: 1998
Auteur(s): Baart, Ko
Zoeterwoude heeft een groot man verloren.
Op 30 april is Henk van der Hoeven, oud-koster van de Meerburgkerk en ereburger van Zoeterwoude overleden.
Henk was altijd erg actief en bekend om zijn bloemsierkunst in de kerk, zijn prachtige verhalen en zijn onverwoestbare humor.
Zijn verhalen, waar wij er een aantal van mochten publiceren, waren van historisch belang en straalden deze humor uit.
 

26. Artikel: 1998119999  
Titel: Van het bestuur
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Van het bestuur
Verschenen in: 1998
Auteur(s): Baart, Ko
De excursie van 10 oktober naar Gorinchem en het Slot Loevestein was een groot succes.
De bus was tot de laatste plaats bezet.
Helaas moesten we daarom een aantal mensen teleurstellen.
De stadswandeling nam, mede door het grote enthousiasme van de gidsen, bijna twee uur in beslag.
We hebben Gorinchem goed leren kennen.
Na de lunch zijn we met het voetveer overgestoken naar het Slot Loevestein.
 

27. Artikel: 1999020303  
Titel: Van het bestuur - diverse informatie
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Van het bestuur
Verschenen in: 1999
Auteur(s): Baart, Ko
Hoewel het jaar al weer even onderweg is, willen wij u en de uwen toch nog onze allerbeste wensen doen toekomen.
Moge dit jaar voor u en voor Oud Zoeterwoude een waardige afsluiting van dit millennium zijn.
Wij zullen proberen om u ook in dit jaar van interessante verhalen te voorzien en maken in dit nummer de start met twee artikelen.
Het eerste artikel beschrijft de geschiedenis van een interessante boerderij aan de Vliet.
Het tweede artikel is vooral bestemd voor de voetballiefhebbers wonend aan of komend van de Rijndijk.
 

28. Artikel: 1999052323  
Titel: Van het bestuur - diverse informatie
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Van het bestuur
Verschenen in: 1999
Auteur(s): Baart, Ko
De heer John van Leuken heeft zich bereid verklaard om taken te vervullen binnen de Stichting Oud Zoeterwoude.
Tijdens de laatste bestuursvergadering .
is hij met algemene stemmen gekozen tot lid van ons bestuur.
Hij zal zich op de eerste plaats bezig gaan houden met de archivering en registratie van onze bezittingen.
 

29. Artikel: 1999084747  
Titel: Van het bestuur - diverse informatie - van de redactie
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Van het bestuur
Verschenen in: 1999
Auteur(s): Baart, Ko
In de komende maanden staan de Zoeterwoudse kerken in het middelpunt van onze belangstelling.
Deze uitgave van ons blad vormt de geweldige opening van deze activiteiten.
 

30. Artikel: 1999118383  
Titel: Van het bestuur - Fotowerkgroep
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Van het bestuur
Verschenen in: 1999
Auteur(s): Baart, Ko
Terugblikken
De afgelopen maanden waren voor Oud Zoeterwoude nogal hectisch.
We gaven een supernummer uit van Suetan, verzorgden een tentoonstelling, namen deel aan de Culturele dag, werkten mee aan monumentendag en verzorgden een excursie naar Zaltbommel en Ammerzoden.
De tentoonstelling over de bouwgeschiedenis van de Zoeterwoudse kerken vergde meer inzet dan aanvankelijk was verwacht.
De vele bezoekers waren vol lof over de inhoud en de professionaliteit van de opzet.
 

31. Artikel: 2000020303  
Titel: Van het bestuur - diverse informatie
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Van het bestuur
Verschenen in: 2000
Auteur(s): Baart, Ko
Het jaar begint al weer te vorderen, maar toch willen wij u en allen die u dierbaar zijn, in ons eerste nummer van dit jaar/eeuw, veel geluk en gezondheid wensen.

Oud Zoeterwoude 30 jaren jong
12 februari j.1. was het precies 30 jaar geleden dat onze Stichting werd opgericht.
Wij hebben geen plannen om grote feestelijkheden te organiseren, maar er zullen dit jaar wel weer oude maar ook nieuwe activiteiten plaats vinden.
 

32. Artikel: 2000053131  
Titel: Van het bestuur
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Van het bestuur
Verschenen in: 2000
Auteur(s): Baart, Ko
Suetanborgh
Zoals in ons vorige nummer aangekondigd, is onze oudheidkamer elke derde zondag van de maand geopend.
Tijdens de eerste zondagen mochten wij veel bezoekers begroeten.
Bent u ook geďnteresseerd in oude gereedschappen.
Kom dan ook even langs, wij zijn aanwezig om u te ontvangen.
 

33. Artikel: 2001119898  
Titel: Oud Zoeterwoude op Internet
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Informatief
Verschenen in: 2001
Auteur(s): Baart, Ko
Het lijkt een tegenstelling, maar dat is het niet.
Want ook Oud Zoeterwoude wil graag op zo goed mogelijke wijze met donateurs en andere belangstellenden communiceren.
En daar horen ook de moderne middelen bij.
Wij hebben het dan over een eigen zogenaamde 'website'.
 

34. Artikel: 2003085555  
Titel: Van het Bestuur
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Van het bestuur
Verschenen in: 2003
Auteur(s): Baart, Ko
Afscheid
De heer H.A. van der Post (Hubertus) heeft, wegens verhuizing naar Leiden, besloten om zijn plaats in ons bestuur beschikbaar te stellen.
Sinds 1990 heeft hij vol overgave zijn bestuurstaak vervuld.
Vanzelfsprekend respecteren wij zijn beslissing, vooral omdat het geen afscheid van Oud Zoeterwoude betekent.
 

35. Artikel: 2003118383  
Titel: Van het bestuur - Schenkingen - Reacties van lezers
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Van het bestuur
Verschenen in: 2003
Auteur(s): Baart, Ko
Op de oproep om oude kaarten te schenken aan onze Stichting ontvingen wij enkele leuke reacties: Van Mevr. Jongbloed uit Voorschoten kregen wij een album vol met kaarten, waarvan 3 zéér waardevolle kaarten van Zoeterwoude.
Mevr. Jongbloed, heel erg bedankt.
Van de familie Blom ontvingen wij enkele ansichtkaarten van de stad Kampen.
Ook hiervoor onze hartelijke dank.
 

36. Artikel: 2003118585  
Titel: In memoriam - Johannes Maria (Jan) Zandbergen 1928 - 2003
Rubriek/subrubriek: Personen / In memoriam
Verschenen in: 2003
Auteur(s): Baart, Ko
Met grote verslagenheid en ontzetting hebben wij kennis genomen van het overlijden van een gewaardeerd redactielid.
Jan heeft, als lid van onze redactiecommissie, enkele interessante artikelen geschreven over de geschiedenis van zijn geliefde voetbalvereniging Meerburg.
Daarnaast heeft hij zorg gedragen voor het bewerken, en soms herschrijven, van verhalen van de Rijndijk.
 

37. Artikel: 2004055959  
Titel: Van het bestuur - Diverse onderwerpen
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Informatief
Verschenen in: 2004
Auteur(s): Baart, Ko
Van de heer van Pampus ontvingen wij een aantal interessante foto's uit 1970.
Hier is de bouw van de nieuwe wijk achter de Noordbuurtseweg en van zijn huis, bewoners en omgeving goed in beeld gebracht.
De heer J. van Werkhoven schonk ons een prachtig grafbeeldje dat hij vond bij werkzaamheden in zijn tuin.
 

38. Artikel: 2004087979  
Titel: Van het bestuur -
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Van het bestuur
Verschenen in: 2004
Auteur(s): Baart, Ko
Dit nummer is geheel gewijd aan het thema van onze tentoonstelling:
"Bij de Tijd"
Door een bijzonder goede samenwerking tussen de heren Cees en Koos Elderhorst en de Stichting Oud Zoeterwoude is een schitterende tentoonstelling tot stand gekomen.
Jan van Gent heeft zich maandenlang verdiept in allerlei documenten die betrekking hebben op de "Torenuurwerken".
 

39. Artikel: 2004110707  
Titel: Van het bestuur - Diverse onderwerpen
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Van het bestuur
Verschenen in: 2004
Auteur(s): Baart, Ko
Van de heer G.v. Leeuwen, Rijnegommerstraat, ontvingen wij: 1 courantenhanger, 1 wasplank en een droogrekje voor om de kachel.
Van de heer G. Lemmerzaal ontvingen wij 2 boeken ingebonden Leidsch Dagblad 1879 en 1943.
We zullen er zorgvuldig mee omgaan.
 

40. Artikel: 2005020303  
Titel: Van het bestuur - Diverse onderwerpen
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Van het bestuur
Verschenen in: 2005
Auteur(s): Baart, Ko
Bestuursmutatie
Wegens zijn a.s. verhuizing naar Limburg hebben we per 1 januari 2005 afscheid moeten nemen van onze secretaris en reisleider, Joop Beemer.
Hij heeft sinds 1995 onze stichting op meer dan voortreffelijke wijze gediend.
Daarnaast was hij een fijne collega en vriend, met een grote dosis humor.
Joop, we zullen je erg missen, maar wensen jou en Puck alle goeds in jullie nieuwe woonplaats.
 

 

Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 2 pagina's, met elk (max.) 40 publicaties:

1   2       Volgende       Eind

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 23 april 2020